ZZS iesniedz konkrētus priekšlikumus Krievijas sankciju skarto ražotāju aizsardzībaiZaļo un zemnieku savienība (ZZS) ceturtdienas, 21. augusta, ārkārtas sadarbības padomes sēdē rosina diskutēt par 14 konkrētiem priekšlikumiem vietējo ražotāju aizsardzībai saistībā ar Krievijas Federācijas noteiktajām sankcijām pret Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, tostarp Latviju. Viens no priekšlikumiem paredz, ka valsts un pašvaldības iepirkumos, kurus sedz no budžeta līdzekļiem, iepērk tikai Latvijas ražotāju pārtikas produktus. ZZS uzskata: situācijā, kad Latvija nonākusi akūtā ekonomiskajā situācijā, pastāv draudi Latvijas ražotāju turpmākai darbībai un līdz ar to iespējama darba vietu samazināšana, prioritārs ir atbalsts mūsu ražotājiem, neskatoties uz Eiropas Komisijas definētajām prasībām un iespējamajām sankcijām. ZZS pārstāvošo pašvaldību vadītāji jau pauduši atbalstu šai idejai.

ZZS valde, sadarbībā ar jomas ekspertiem, piedāvā vienoties par vienotu iepirkuma nosacījumu izstrādi visām valsts un pašvaldības iestādēm, kuras veic pārtikas preču iepirkumus. Vietējo ražotāju interešu aizsardzībai iepirkuma dokumentācijā nepieciešams integrēt zaļā iepirkuma vai citus ekoloģiskos aspektus, kas izslēgtu citu valstu piegādātājus. Izmaiņas iepirkumu sistēmā nepieciešams īstenot sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, nodrošinot iepirkumu procedūras saderību ar normatīvajos aktos noteikto.

Ne mazāk svarīgi vietējo ražotāju preču noieta stimulēšanai būtu noteikt, ka jāatjauno Iekšlietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas materiālās rezerves. Tās veidotu no produktu grupām, kurām ir pietiekami garš glabāšanas termiņš. Tāpat steidzīgi jārealizē intervences pasākumi piena nozarē.

Ceturtdienas ārkārtas sadarbības padomes sēdē, kas tika sasaukta pēc ZZS valdes iniciatīvas, tiek piedāvāti vēl vairāki priekšlikumi Latvijas ražotāju aizsardzībai. ZZS uzskata, ka jāizveido koalīcijas darba grupa Ministru prezidenta vadībā un nozaru atbalsta fonds. Tā koordināciju uzņemtos nozaru asociācijas, un ZZS valde aicina fondam piešķirt finansējumu 200 miljonu eiro apmērā. Tāpat ZZS aicina Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļus izmantot šī brīža reālajām vajadzībām, kas ir prioritāras attiecīgās nozares glābšanai. Koordināciju par ES fondu līdzekļu izmantošanu veiktu atbilstošo nozaru ministrijas.

Lai atbalstītu vietējos uzņēmējus, ZZS piedāvā īstenot tiesiskās aizsardzības procesa vienkāršošanu uzņēmumiem, kurus skārušas Krievijas embargo izraisītās sekas, kā arī laika periodā no 3-6 mēnešiem Krievijas sankciju seku skartos uzņēmumus atbrīvot no darbaspēka nodokļiem. Šis priekšlikums ļaus uzņēmumiem saglabāt darbiniekus un neradīs negatīvu iespaidu uz nodarbinātību.

Attiecībā uz nodokļu maksājumiem, ZZS aicina arī atbrīvot uz gadu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa kravas auto virs 3,5 tonnām, kuriem jāmaksā infrastruktūras nodeva, kā arī atbrīvot uz gadu no transportlīdzekļa nodevas tā sauktos seglu vilcējus. ZZS arī aicina piešķirt 200 000 eiro Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam un Latvijas Piensaimnieku centrālajai savienībai vadošo pārtikas nozares rūpnieku braucienam uz lielāko pārtikas izstādi pasaulē, kas notiks Parīzē no 19.-23. oktobrim.

Kā būtiskus pasākumus ZZS uzskata panākt, lai Latvijai, kā Krievijas Federācijas pierobežas valstij, noteiktu buferzonas jeb īpaši atbalstāmas zonas statusu, kā arī veikt nozaru monitoringu, apkopojot reālo statistiku par finanšu apgrozījumu katrā no Krievijas sankcijām skartajām nozarēm. ZZS aicina Valsts prezidentu un Ministru prezidentu ES līmenī vienoties par īpaša Krievijas noteikto sankciju skarto nozaru atbalsta fonda izveidi (līdzīgi kā banku sektora atbalstam).


Papildus informācijai:
Dace Kārkliņa
Zaļo un zemnieku savienības preses sekretāre
Tālr. 29533172
www.zzs.lv


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēs par atb...
ZZS aicina sasaukt ārkārtas sadarbības padomes sēd...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter