ZZS: Esam par mobinga izskaušanu skolu vidē

2022. gada 25.februārī Saeimas Prezidijam tika iesniegts Armanda Krauzes, Viktora Valaiņa un citu deputātu parakstīts likumprojekts par grozījumiem Izglītības likumā, ar mērķi papildināt virkni tiesību normu, lai aizstāvētu pedagogus, kas mācību procesa laikā ir cietuši no emocionālas vai fiziskas vardarbības no izglītojamo vai izglītojamo vecāku puses.

Iesniegtais likumprojekts neparedzēja nekāda veida izglītojamo izslēgšanu no mācību procesa saistībā ar vardarbības konstatēšanu.

Priekšlikumu izglītojamos nosūtīt turpināt mācību procesu tā dzīvesvietā pēc atkārtotas vardarbības konstatēšanas iesniedza Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece likumprojekta izskatīšanai 2.lasījumā.

A. Muižnieces priekšlikums paredzēja sekojošo: "Papildināt 30. pantu ar 37. daļu šādā redakcijā: (37) Gadījumos, kad atkārtoti konstatēta obligātās izglītības vecuma izglītojamā emocionāla vai fiziska vardarbība pret citiem izglītības iestādes izglītojamiem, pedagogiem vai citām pedagoģiskajā procesā iesaistītām personām, izglītības iestādes vadītājs, izvērtējot psihologa un sociālā pedagoga viedokli, var lemt par šī izglītojamā izglītošanos ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā. Šis lēmums ir spēkā līdz pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas atzinumam par izglītojamā atgriešanos izglītības iestādē. Pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa šo atzinumu sagatavo mēneša laikā."

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ņemot vērā ministres iesniegtos priekšlikumus un arī notikumus Liepājas Valsts tehnikumā izveidoja savu priekšlikumu likuma grozījumiem par izglītojamo izglītošanu to dzīvesvietā un arī to pieņēma 2. lasījumā.

Sākotnējie likumprojekta virzītāji ZZS deputāti A.Krauze un V.Valainis neatbalsta Izglītības un zinātnes ministres virzītos un komisijas 2. lasījumā atbalstītos likuma grozījumus attiecībā uz izglītojamo izolēšanu mājmācībā.

Šodien 12.oktobrīIzglītības, kultūras un zinātnes komisija ņemot vērā pilsoniskās sabiedrības un izglītības jomas profesionāļu neapmierinātību un iebildumus par ministres A.Muižnieces priekšlikumu precizēja likuma redakciju un atbilstoši A.Krauzes, citu deputātu un tiesībsarga iesniegtajiem priekšlikumiem nolēma strīdīgas normas par izglītojamā izglītošanu ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā izņemt no likumprojekta.

ZZS deputāti: Jaunu ministriju veidošana demonstrē...
Valainis: Par pašvaldībām nevar saukt tādas terito...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter