ZZS: 2014.gada budžeta projekts joprojām nerisina daudzas sasāpējušas problēmas un neatvieglos Latvijas iedzīvotāju ikdienuAtbalstot šī gada 17.oktobra Saeimas plenārsēdē likumprojektu „Par valsts budžetu 2014.gadam” (turpmāk – likumprojekts) 1.lasījumā, ar Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) deputātu atbalstu tika nodrošināta likumprojekta virzība uz Saeimas komisijām, kur deputāti var turpināt strādāt ar valdības sagatavoto budžeta projektu un iesniegt savus priekšlikumus sociāli taisnīgāka 2014.gada valsts budžeta pieņemšanai.

ZZS uzskata, ka nākamā gada budžeta projektā ir vērojama ievērojama līdzekļu pārdale par labu sociālajiem izdevumiem, taču tas joprojām nerisina daudzas sasāpējušas problēmas, ar ko ikviens iedzīvotājs saskaras ikdienā. 

Atsaucoties uz šī gada 7.oktobrī notikušajām ZZS pašvaldību pārstāvju un ZZS vadības sarunām, kur piedalījās aptuveni 40 pašvaldību vadītāju, ZZS joprojām uztur aktuālu jautājumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu sadalījuma proporciju starp valsts un pašvaldību budžetiem, un frakcija iesniedza attiecīgu priekšlikumu budžeta likumprojekta 2.lasījumam. ZZS uzskata, ka pašvaldību budžetos 2014.gadā jānonāk vismaz 81% no IIN ieņēmumiem šobrīd esošo 80% vietā, savukārt valsts budžetā – 19%. Šāda IIN pārdale vismaz daļēji kompensētu pašvaldībām IIN ieņēmumu kritumu, kas radies tādēļ, ka samazināta nodokļa likme un no 1. jūlija palielināti IIN atvieglojumi par apgādībā esošām personām. Šim mērķim ir nepieciešama IIN pārdale par labu pašvaldībām aptuveni 9 miljoni latu apmērā.

Tāpat viens no ZZS frakcijas sagatavotajiem priekšlikumiem paredz mērķdotācijas palielināšanu 11,8 miljonu latu apmērā pašvaldību autoceļiem (ielām).

Lai kompensētu krīzes laikā ievērojami samazinājušās pašvaldību iespējas risināt pirmsskolas iestāžu pedagogu nepietiekamā atalgojuma problēmas, ZZS deputātes I.Grigule un D.Reizniece - Ozola ir sagatavojušas priekšlikumu Izglītības un Zinātnes ministrijai atalgojuma palielināšanai pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, šim mērķim paredzot 32,8 miljonus latu, savukārt ZZS frakcijas vadītājs A.Brigmanis ir iesniedzis priekšlikumu par papildus finansējuma piešķiršanu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai - vismaz līdz 442 eiro no 2014.gada 1.septembra( 14,3 miljoni latu).

Ņemot vērā pašvaldību satraukumu par samazinātajiem līdzekļiem plānošanas reģioniem, ZZS deputāts R.Vējonis iesniedzis priekšlikumu par finansējuma palielināšanu 430 tūkstošus latu apmērā valsts plānošanas reģionu funkciju nodrošināšanai. Bez tam R.Vējonis iesniedzis priekšlikumu, kas paredz atcelt aizliegumu pašvaldībām īstenot investīciju projektus un saņemt aizņēmumus.

Budžeta likumu paketē ir iekļauts jauns subsidētās enerģijas nodoklis (SEN), kuram būtu jānovērš turpmāks obligātā iepirkuma komponentes un līdz ar to elektroenerģijas cenu pieaugums. R.Vējonis uzskata, ka subsidētās enerģijas nodoklis nerisinās elektroenerģijas tirgus problēmas, tāpēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai kopīgi ar U.Auguli iesniedza priekšlikumu, ka 5% SEN likmi piemēro, ja siltumenerģiju izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā, kā arī uzdevumu valdībai sagatavot un iesniegt Saeimai pamatojumu SEN likmēm, analīzi par elektroenerģijas lietotāju  atbalsta instrumentu efektivitāti atsevišķām iedzīvotāju grupām, kā arī analīzi par iespējamiem modeļiem atjaunojamo energoresursu atbalstam. 

Lai risinātu nepietiekamo valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, ZZS frakcija ir iesniegusi priekšlikumu Izglītības ministrijai brīvpusdienu nodrošināšanai arī 3. un 4. klašu audzēkņiem (8,3 miljoni latu). Savukārt I.Grigule rosina Labklājības ministrijai palielināt ģimenes valsts pabalstu līdz 30 EUR par bērnu no 2014. gada 1. jūlija (15 miljoni latu).

Ņemot vērā katastrofāli nepietiekamo finansējumu veselības aprūpes nozarē, ZZS frakcijas deputātes D. Reizniece – Ozola un I. Grigule iesniegušas priekšlikumus Veselības ministrijai gan par kompensējamo medikamentu nodrošināšanu (1,1 miljons latu) , gan par finansējumu, lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības darbu ārpus Rīgas slimnīcās hospitalizētiem pacientiem (3,4 miljoni latu), gan pacientu līdzmaksājumu samazinājuma par 50% nodrošināšanai (9 miljoni latu).

Priekšlikumu 2,4 miljonu latu apmērā sagatavojusi un budžeta programmai „Sports” iesniegusi D. Reizniece – Ozola. Priekšlikums paredz nodrošināt nepieciešamo finansējumu profesionālās ievirzes sporta pedagogu darba apmaksai 2014.gadā vismaz 85% apmērā.

Tāpat ZZS deputāti R. Eigims, R. Vējonis, J. Klaužs, I.Grigule ir iesnieguši vairākus priekšlikumus atsevišķu kultūras un satiksmes infrastruktūras projektu īstenošanai, kā arī mērķdotācijas palielināšanai pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai.

Savukārt deputāts K.Seržants sagatavojis priekšlikumus VUGD darba nodrošināšanai un glābēju apdrošināšanai.

Minētos un arī vēl citus priekšlikumus, piemēram, U.Auguļa un I.Līdakas sagatavotos priekšlikumus likumprojektiem „Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā”, „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, „Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā”, Grozījumi „Likumā par ostām” un citus, ZZS deputāti ir iesnieguši likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” otrajam lasījumam un likumprojekta „Par vidēja termiņa ietvaru 2014. – 2016.gadam” otrajam lasījumam.


Sagatavoja: Ilona Jurševska, ZZS


D.Jurēvica: Rīga lielāko slogu uzlikusi mazaizsarg...
ZZS premjeram paģērē vienoties ar pašvaldībām par ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter