Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Pasaulē bioloģiskās lauksaimniecības sektors augNoslēdzas diskusijas 9. Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības kongresā, kas notika Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā. Kongresā sprieda par bioloģiskās lauksaimniecības attīstību topošā ES bioloģiskās lauksaimniecības regulējuma perspektīvā un jaunām iespējām bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai, iesākoties jaunajam 2014.-2020. gada finanšu plānošanas periodam un reformētajai KLP.

Patlaban ES intensīvi strādā pie jaunā Eiropas regulējuma bioloģiskajā lauksaimniecībā. ES lauksaimniecības ministri bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikumu apsprieda arī neformālās sanāksmes laikā jūnija sākumā, savukārt gaidāmajā padomes sēdē 16.jūnijā Latvijas prezidentūra vēlas panākt politisko vienošanos. Latvija ir jau trešā prezidentūra, kas strādā ar bioloģiskās lauksaimniecības regulu.

Bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikuma mērķis ir uzlabot tiesību normas bioloģiskajā ražošanā, novēršot šķēršļus sektora tālākai attīstībai, garantējot uzņēmēju godīgu konkurenci un vairojot patērētāju uzticēšanos bioloģiskajiem produktiem

Šodien darba grupās norisinājās darbs un diskusijas par veicamajiem uzdevumiem bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Diskusijās definēja izvirzāmos mērķus un meklēja stratēģiskos risinājumus, lai nākotnē sasniegtu vīziju: bioloģiskā platība vairāk nekā 50% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

“Bioloģiskās lauksaimniecības sektors pasaulē aug,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. “Eiropas Savienībā bioloģiskā platība aizņem 5,4 procentus no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ņemot vērā straujo bioloģiskās lauksaimniecības izaugsmi, mums ir svarīgi pilnveidot normatīvo aktu bāzi un izvirzīt uzdevumus, lai nodrošinātu turpmāku bioloģiskās ražošanas attīstību.”

Sestdien, 13.jūnijā, kongresa dalībnieki viesosies vairākās bioloģiskajās saimniecībās un pārstrādes uzņēmumos. Bioloģiskās lauksaimniecības kongress pulcēja Eiropas Komisijas, dalībvalstu ministriju, ES zinātnisko un kontroles iestāžu, sabiedrisko organizāciju, kā arī bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā ieinteresēto lobiju pārstāvjus.


4. jūlijā Baložos LZS jaunatnes nodaļa rīkos strīt...
Augulis parakstīs trīspusējo sadarbības līgumu ar ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter