Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: ES daudz aktīvāk jāiesaistās tirgus situācijas stabilizēšanā piena un cūkkopības nozarēsPirmdien, 14. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes (LZMP) sanāksmi Briselē, kurā turpināsies diskusija par dalībvalstu iesniegtajiem priekšlikumiem lauksaimniecības tirgus krīzes risināšanai. Latvijā piena un cūkkopības nozares turpina saskarties ar nopietnām tirgus problēmām. Latvijā piena iepirkuma cena, salīdzinot 2016. gada janvāri ar 2014. gada jūliju, ir samazinājusies par 26 procentiem. Savukārt cūkgaļas iepirkuma cena attiecīgajā laika periodā ir samazinājusies par 20 procentiem.

“Situācija piena nozarē joprojām ir sarežģīta, un cūkgaļas nozarē situācija nav jūtami uzlabojusies. Tādēļ Eiropas Savienības līmenī ir jāīsteno vairāki pasākumi tirgus situācijas stabilizēšanai. Kā tūlītējas rīcības pasākumu no Eiropas Savienības puses, lai novērstu situācijas pasliktināšanos, Latvija saskata tālāku ārkārtas finansiālo atbalstu ražotājiem piena un cūkgaļas nozarēs,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Latvija ierosina apsvērt vairākus papildu īstermiņa pasākumus: valsts atbalsta de minimis atbalsta sliekšņa lauksaimniecībā paaugstināšana uz laiku; tirgus intervences mehānisma uzlabošana; tāda ES mēroga eksporta kredītu instrumenta izveidošana, lai atvieglotu iespēju lauksaimniecības produktu ražotājiem izmantot eksporta kredītu garantijas; lielāka elastība ELFLA finansēto investīciju projektu realizēšanā; veicināšanas programmu nosacījumu pārskatīšana.

Jau ziņots, ka 15. februārī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs ES LZMP sanāksmē Eiropas Komisiju (EK) informēja par grūto situāciju Latvijas piena ražošanas un cūkkopības nozarēs, uzsverot, ka arī turpmāk tām ir nepieciešams ārkārtas atbalsts. Gan Latvijas, gan citu dalībvalstu lauksaimniecības ministri 15. februārī informēja EK par grūto situāciju piena, cūkkopības un citās nozarēs, ko radījušas Krievijas ieviestās sankcijas un nestabilitāte pasaules tirgū, un kāda papildu palīdzība no ES būtu nepieciešama. EK solīja līdz LZMP sanāksmei 14. martā izvērtēt dalībvalstu priekšlikumus situācijas uzlabošanai un apzināt iespējamos papildu pasākumus tirgus situācijas stabilizēšanai.

Pirmdien zemkopības ministram Jānim Dūklavam arī plānota divpusējā tikšanās ar ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāru Filu Hoganu (Phil Hogan), lai pārrunātu Latvijas īpašo situāciju, t.sk. jau sasniegto emisiju samazinājumu un emisiju samazinājuma problemātiku. Sarunas laikā zemkopības ministrs sniegs skaidrojumu par Latvijas nostāju jautājumā par 2030. gada mērķi siltumnīcefekta gāzu ierobežošanai, īpaši saistībā ar lauksaimniecības sektoru.


Augulis: jāsekmē sadarbība ar Lietuvu transporta u...
LZS jaunatnes nodaļas biedrs Līga Neimane palīdz d...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter