Zaļo un Zemnieku savienība Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu programmaZaļo un Zemnieku savienības 2014. gada Eiropas Parlamenta (EP) 4000 zīmju priekšvēlēšanu programma

Eiropas Savienības (ES) nākotne un Latvijas intereses


Mēs atbalstām Eiropas Savienības (ES) dibināšanas idejiskos mērķus: veicināt mieru un labklājību dalībvalstīs. Uzskatām, ka Latvijas valsts interesēs ir saglabāt un stiprināt ES un demokrātiskos procesus tajā.

Esam pārliecināti, ka ES var veiksmīgi pastāvēt un būt efektīva tikai kā nacionālu valstu savienība. Turpmāki centieni pārveidot ES par federālu valsti, atņemot dalībvalstu tautām tiesības lemt par nācijas attīstībai svarīgiem jautājumiem, vājinās ES, kā rezultātā būtiski mazināsies drošība un stabilitāte Eiropas kontinentā.

Mēs iestāsimies par reformu veikšanu ES, nodrošinot dalībvalstu noteicošās lomas saglabāšanu lēmumu pieņemšanā, atjaunojot tām veto tiesības svarīgos jautājumos, piemēram, lauksaimniecības politikas jautājumos. Strauji jāmazina Eiropas Komisijas (EK) birokrātisko procedūru apjoms, ierēdņu skaits un administratīvās izmaksas.

Latvijas interešu pārstāvība ES


No Latvijas ievēlētajiem EP deputātiem valsts nacionālās intereses ir jāliek augstāk par savas politiskās partijas vai Eiropas politisko partiju grupu interesēm. Jācenšas panākt, lai visi mūsu EP deputāti un Latvijas pārstāvji ES institūcijās, darbotos kā vienota komanda mūsu valsts interešu aizstāvībā.

Jāizveido vienota lobija aktivitāšu koordinācija, kas aptvertu Latvijas izpildvaru, pašvaldības, EP deputātus un biznesa nozares.

Latvijas intereses, kuras aizstāvēsim ES


• Veidosim ciešu sadarbības modeli ar Latvijas pašvaldībām. Būsim instruments mūsu novadiem un pilsētām operatīvas informācijas iegūšanai, iespējamā finansējuma papildus piesaistei un mums labvēlīgas reģionu politikas lobijam Briselē;
• Sadarbojoties ar nozares profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, darīsim visu iespējamo, lai panāktu daudz taisnīgākus tiešos maksājumus mūsu lauksaimniekiem, kā arī lai palielinātu pieejamo finansējumu no ES budžeta Latvijas uzņēmējiem, sākot ar 2020.gadu;
• Nepieļausim plašāku ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) audzēšanas atļaujas izplatību ES un aizstāvēsim Latviju kā no ĢMO brīvu teritoriju. Iestāsimies pret ĢMO saturošas pārtikas lietošanu ES un rūpēsimies, lai iedzīvotāji būtu skaidri informēti par ĢMO klātbūtni pārtikas produktos;


• Atbalstīsim īpašas sociālās programmas cilvēkiem ar invaliditāti, vardarbībā cietušām personām un senioriem. Veidosim ciešu sadarbību ar dažādām Latvijas invalīdu un pensionāru nevalstiskajām organizācijām, koordinējot gan projektu realizēšanas iespējas ES, gan aktuālo informācijas apriti. Iestāsimies par to, lai Latvijas valdība pilnībā ratificētu ES Sociālo Hartu;
• Raudzīsimies, lai Latvijas valdība pildītu Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijas par nacionālā finansējuma apjoma palielināšanu veselības aizsardzībai. Atbalstīsim ES struktūrfondu apjoma palielināšanu ar veselības aprūpi saistītiem projektiem;
• Iestāsimies par ilgtspējīgas nodarbinātības atbalstu jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma personām;
• Atbalstīsim ES struktūrfondu apjomu palielināšanu dabas resursu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un sekmēsim nepiesārņotās vides racionālu izmantošanu, bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai un veselīgu pārtikas produktu ražošanai, kā arī veicināsim tās patēriņu vietējā tirgū;
• Atbalstīsim ģimenes saimniecības modeļa stiprināšanu ES, lai nodrošinātu apdzīvotas un ekonomiski aktīvas lauku teritorijas;
• Piesaistīsim ES finansējumu enerģētiskās drošības un alternatīvo enerģijas avotu izveidei un aizstāvēsim Latvijas interesēm atbilstošu Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju piesaistes nosacījumu pieņemšanu;
• Aizsargāsim tiesības uz tradicionālā dzīvesveida dažādību, nepieļaujot regulas, kas ierobežo nacionālu produktu ražošanu un patēriņu nedz ES, nedz nacionālajās valstīs;
• Iestāsimies par stingrāku starptautisko finanšu tirgu regulāciju;
• Migrācijas politikai jāpaliek katras dalībvalsts kompetencē. Nepieļausim kvotu sistēmas izveidi un tās ieviešanu dalībvalstīs;
• Stingri aizstāvēsim un popularizēsim Latvijas nacionālās vērtības, kultūras savdabību un tradicionālo ģimeni;
• Ieguldīsim visas pūles Latvijas vēstures izšķirošo brīžu skaidrošanā pārējo ES dalībvalstu pārstāvjiem, kā arī darīsim visu iespējamo, lai stiprinātu Latvijas un Baltijas teritoriālo drošību.

 

Ar deputātu kandidātu sarakstu var iepazīties ŠEIT


A.Brigmanis: ZZS atbalsts Latvijas dalībai NATO ir...
Eiropas Parlamenta deputāta kandidāta Ivara Bārdiņ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter