Veicinās uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos lauku apvidosOtrdien, 18. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.    

Noteikumu projekts paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Prioritāri atbalstīs objektus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Lauku iedzīvotājiem ļoti nozīmīga ir sasniedzamības iespēja, jo īpaši, lai sekmētu pilsētu un lauku mijiedarbību, kā arī nodrošinātu darbavietu un pakalpojumu pieejamību. Turklāt transporta infrastruktūrai ir būtiska nozīme uzņēmējdarbības attīstībā.    

Noteikumu projekts nosaka projekta iesniedzējam izvirzāmās prasības, atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, publiskā finansējuma veidu un apmēru, pieteikšanās kārtību un iesniedzamos dokumentus. Atbalstu varēs saņemt 110 novadu pašvaldības. Pasākumam paredzētais publiskais finansējums ir 126 635 591 eiro, un atbalsta apmērs vienam atbalsta pretendentam nepārsniedz 4 000 000 eiro, kas tiek noteikts ievērojot aprēķina metodiku ar šādu proporciju: pašvaldības kopējais grantsceļu garums (40%), reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaits (30%) un laukaugu platība (30%). Atbalsta intensitāte 90%.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” pieejama MK mājaslapā.


Labklājības ministrs dosies reģionālajā vizītē uz ...
Augulis: Sociālajā budžetā izveidojies paliels uzk...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter