Valdība apstiprina valsts pensiju pārskatīšanas kārtībuValdība otrdien, 15.jūlijā, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto valsts pensiju pārskatīšanas kārtību, kā arī pensiju pārskatīšanā piemērojamā indeksa aprēķināšanas kārtību.

„Šis bija pēdējais solis visu nepieciešamo normatīvu sagatavošanā un apstiprināšanā, lai rudenī varētu indeksēt pensijas pēc jaunā mehānisma. Līdz ar to esam gatavi pensiju indeksācijai, tajā ņemot vērā patēriņa cenu pieaugumu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algas pieauguma. Esmu gandarīts, ka ir savlaicīgi izdevies sakārtot normatīvus un varam garantēt, ka jau šī gada 1.oktobrī indeksēs visas pensijas,” uzsver labklājības ministrs Uldis Augulis.

Piešķirto (pārrēķināto) pensiju pārskatīšanu, tāpat kā līdz šim, veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Pensiju pārskatīšanai piemērojamo faktisko patēriņa cenu indeksu un iemaksu algas indeksu VSAA aprēķinās, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem datiem un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem.

Iepriekšminēto paredz Ministru kabineta Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu, Noteikumi stāsies spēkā ar 2014.gada 1.augustu.

Atgādinām, ka 2014.gada 1.oktobrī indeksēs visas pensijas (bez piemaksas), ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma.

Pensijas vai tās daļas apmērs, kas tiks pakļauts pensiju indeksācijai, 2014.gadā būs 285 eiro jeb 200 lati.

Politiski represētajām personām, 1.grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem valsts pensijas pārskatīs neatkarīgi no to apmēra.

 


Augulis Milānā diskutēs par nodarbinātības un soci...
Noslēdzies 3. sezonas LZS jaunatnes nodaļas rīkot...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter