U.Augulis ar darba devējiem un arodbiedrībām pārrunā aktualitātes darba tiesību jomāLai veicinātu diskusiju un savstarpējo sadarbību, labklājības ministrs Uldis Augulis otrdien, 11.martā, tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību pārstāvjiem (LBAS). Puses vienojās kopīgi rast kompromisu jautājumā par iespējamām izmaiņām Darba likumā saistībā ar virsstundu apmaksu un arodbiedrības biedru atlaišanu.

Par vairākiem jautājumiem saistībā ar Darba likumu līdz šim ir ļoti sekmīgi izdevies rast kompromisu, kas atbilstu gan darba devēju, gan darbinieku interesēm. Tomēr jautājumā par iespējamām izmaiņām virsstundu darba apmaksā un arodbiedrības biedru darba uzteikumā sociālie partneri nevar nonākt pie vienota risinājuma. Tāpēc esmu aicinājis puses sēsties pie viena galda un diskutēt par to, lai atrastu kopsaucēju arī šajā jautājumā, uzsver U.Augulis.

Pašlaik arodbiedrības uzskata, ka par nostrādātajām virsstundām ir jāpiemaksā tikpat, cik par pamatlaiku, proti, 100% apmērā. Savukārt darba devēji pārliecināti, ka par virsstundām jāmaksā uz pusi mazāk jeb 50% apmērā vai arī to varētu kompensēt, piešķirot apmaksātu atpūtas laiku.

Lai aktīvāk virzītos uz rezultātu, sarunas laikā iesaistītās puses vienojās sniegt priekšlikumus sabalansēta mehānisma izstrādei, lai darba devēji varētu elastīgāk plānot savu laiku un finanses, vienlaikus nodrošinot darbinieku intereses. Tostarp Labklājības ministrija tuvākajā laikā izstrādās iespējamos priekšlikumus un variantus, kurus iesniegs sociālajiem partneriem izvērtēšanai.

Ministrs uzsvēra, ka ir jāturpina sociālais dialogs par šo tēmu, jo nevar pieļaut situāciju, ka nepamatoti cieš darbinieks. Tomēr ir jāsaprot arī darba devēju vēlme nodrošināt darba ražīgumu. Tāpēc labklājības ministrs aicināja abas puses turpināt sarunas pie viena galda, meklējot piemērotāko kopsaucēju.

Vienlaikus U.Augulis ir pārliecināts, ka jāsekmē sabiedrībā izpratne un plašāk jāskaidro uzņēmējiem un darbiniekiem viņu tiesības, pienākumi un atbildība vienam pret otru, kā arī veicamo darbu. Nevar noliegt, ka realitātē būs atrodami piemēri, kad darba devēji vai darbinieki rīkojas negodprātīgi, tomēr šādus jautājumus nevar risināt tikai ar likuma starpniecību.

Atgādinām, ka pašlaik darba devēji un arodbiedrības nevar vienoties par izmaiņām Darba likuma 68.pantā, kas paredz virsstundu darba apmaksu, kā arī likuma 110.pantu, kas paredz darba uzteikumu arodbiedrības biedriem.


Kad baiļu un neziņas smārds vējo gaisā, Aivars Ber...
I.Grigule: Tests Eiropai

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter