Rezolūcija par rīcību izglītības, kltūras un sporta jomā 2024

Latvijas Zemnieku savienības kongress

Jelgavā, 2024. gada 6. aprīlī

Rezolūcija

Par rīcību izglītības, kltūras un sporta jomā

Latvijas Zemnieku savienība:

1. Iestājas par kvalitatīvas izglītības pieejamību valsts valodā ikvienā Latvijas skolā katram izglītojamajam;

2. Veicinās finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai ar mērķi sasniegt Izglītības attīstības pamatnostādnēs plānoto proporciju 50/50 (izglītojamo proporcija vispārējā un profesionālajā izglītībā vidējās izglītības pakāpē), kā arī palielinās atbalstu darba devējiem darba vidē balstītas profesionālās izglītības kvalitatīvai paplašināšanai;

3. Atbalsta turpmāku pedagogu atalgojuma celšanas grafiku, nodrošinot pedagogu minimālo atalgojumu par 40 h likmi 120% apmērā no valsts vidējās darba samaksas tautsaimniecībā;

4. Atbalsta zinātnē un praksē pārbaudītu reformpedagoģijas metožu ieviešanu, nodrošinot valsts atbalstu mācību vides iekārtošanai un skolotāju apmācībai, lai palīdzētu saglabāt izglītības pieejamību tuvāk mājām pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem;

5. Iestājas par reģionālo augstskolu nepieciešamību Latvijas līdzsvarotai attīstībai un zinātnes universitāšu konkurētspējai;

6. Nodrošinās godīgu un ilgtspējīgu kultūras iestāžu darbinieku atalgojuma sistēmu neatkarīgi no iestādes dibinātāja;

7. Nodrošinās ilgtspējīga mūzikas, mākslas un sporta skolu tīkla attīstību, integrējot izglītības pakalpojumu vienotā valsts pakalpojumu tīklā;

8. Veicinās veselīga dzīvesveida programmas attīstību visā Latvijā neatkarīgi no vecuma un interesēm, jo tieši veselīgs dzīvesveids ir pamats veselīgai nācijai ilgtermiņā;

9. Veicinās sporta infrastruktūras attīstību Latvijas reģionos un ciemos - profesionālā sporta vajadzībām, kā arī atpūtas un veselīga dzīvesveida nolūkā;

10. Veicinās radošās domas un radošās uzņēmējdarbības attīstību, radošuma komponentes iekļaujot izglītības programmās jau no pirmsskolas;

11. Stiprinās kultūras pakalpojumu attīstību reģionos, finansējot gan profesionālos, gan pašdarbības kolektīvus un institūcijas.

Rezolūcija par rīcību tautas ilgtspējīgas attīstīb...
Rezolūcija par latvijas lauksaimniekus atbalstošu ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter