R. Uzulnieks Luksemburgā diskutēs par nodarbinātības un sociālajiem jautājumiemLabklājības ministrijas (LM) parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks pirmdien, 5. oktobrī, Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē.

Sanāksmē plānots pieņemt Luksemburgas prezidentūras sagatavotos Padomes secinājumus par pensiju pietiekamību un Padomes secinājumus par darba aizsardzību.  Šajās jomās tiek turpinātas Latvijas prezidentūras iniciatīvas.  Īpaši pozitīvi LM vērtē centienus savstarpēji saskaņot pensiju pietiekamības un pensiju sistēmas ilgtspējas jautājumus, lai, no vienas puses, pensionāriem būtu pietiekami ienākumi un, no otras puses, tiktu nodrošināta pensiju sistēmas finansiālā ilgtspēja.

Sanāksmes darba kārtībā ir ietverts arī priekšlikums direktīvai par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs. Latvija neatbalstītu obligātu dzimumu kvotu noteikšanu direktīvā, tāpēc pozitīvi vērtējam diskusiju gaitā panākto elastību, ka dalībvalstis var izvēlēties līdzekļus direktīvas mērķa sasniegšanai.

Tāpat sanāksmē plānots formāli pieņemt jaunās nodarbinātības politiku vadlīnijas, par kurām vienošanās panākta jau Latvijas prezidentūras laikā. Līdztekus tam plānots, ka Eiropas Komisija sanāksmē prezentēs savu nesen publicēto priekšlikumu rekomendācijai par ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū.

Latvija kopumā atzinīgi vērtē priekšlikumu uzlabot ilgstošo bezdarbnieku integrāciju darba tirgū, ņemot vērā, ka daudzas ES dalībvalstis pašlaik saskaras ar ilgstošā bezdarba problēmu. LM īpaši atbalsta ieteikumā uzsvērto nepieciešamību nodrošināt atbalsta pasākumus, kas balstītos uz ilgstošā bezdarbnieka individuālajām vajadzībām, kas atbilst arī Latvijas pieejai turpmākā darbā ar ilgstošiem bezdarbniekiem.


Brigmanis: Jaunā reģionālā reforma netiks īstenota
Augulis: Viļaka ir pozitīvs piemērs sekmīgai nodar...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter