Pēc ZZS iniciatīvas 22 Saeimas deputāti vēršas Satversmes tiesā par ostu reformu ( LSM)

 Pēc Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) iniciatīvas savākti 22 Saeimas deputātu paraksti, lai vērstos Satversmes tiesā par Likumā par ostām paredzēto Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības reformu atbilstību Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai, informēja partijā.

ZZS skaidroja, ka Saeimas deputātu pieteikumā Satversmes tiesai tiek apstrīdētas Likuma par ostām normas attiecībā uz ostas teritorijā esošo pašvaldības nekustamo īpašumu. Šā gada februārī Saeimā pieņemtajos Likuma par ostām grozījumos noteikts, ka attiecīgās ostas pārvaldes valdījumā atrodas valsts un pašvaldības zeme un akvatorija. Tāpat paredzēts, ka valsts un pašvaldība ir tiesīgas tai piederošo ostas teritorijā esošo nekustamo īpašumu atsavināt, valstij nododot to pašvaldībai un pašvaldībai nododot to valstij bez atlīdzības.

Deputāti uzskata, ka šīs normas ierobežo pašvaldības tiesības rīkoties ar tās īpašumiem.

"Tas savukārt ir pretrunā ar no Satversmes 1. panta izrietošo pašvaldības principu, kas liedz valstij neierobežoti iejaukties vietējās varas realizācijā, proti, nevar pieņemt, ka valsts ir tiesīga likumā ietvert jebkuru regulējumu attiecībā uz vietējo varu. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka nav notikušas atbilstošas konsultācijas ar pašvaldībām, uz kurām attiecas Likuma par ostām jaunais regulējums, tādējādi pārkāpjot Eiropas vietējo pašvaldību hartā iekļautos principus un labas likumdošanas principu," skaidroja partijā.


Ziņas avots un visa ziņa: LSM (  https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pec-zzs-iniciativas-22-saeimas-deputati-versas-satversmes-tiesa-par-ostu-reformu.a454448/

Foto: Lauris Vīksne/Latvijas Televīzija 

​Līga Kozlovska saņem Valsts apbalvojumu!
LZP aiziešana apvienībai nebūs zaudējums

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter