Pašvaldībām, zemnieku saimniecībām, uzņēmējiem un privātpersonām piešķir balvu par ieguldījumu valsts autoceļu nodalījuma joslas kopšanāCeturtdien, 8.septembrī, Tukuma rajonā, Jaunpilī, Jaunpils pilī, plkst. 9.45 satiksmes ministrs Uldis Augulis un „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdētājs Ivars Pāže tiksies ar konkursa „Sakopsim ceļus Latvijā” uzvarētājiem un pasniegs balvas.

Satiksmes ministrs U.Augulis: „Prieks, ka Latvijā ir cilvēki, kuriem rūp sakopta vide. Kopjot autoceļu nodalījuma joslu tiek radīta ne tikai acij tīkama ainava - nopļautā zāle un izcirstie krūmi uzlabo pārredzamību un līdz ar to satiksmes drošību, iztīrītie ūdens atvades grāvji paildzina ceļa klātnes mūžu. Paldies visiem, kam šīs lietas šķiet pietiekami svarīgas, lai bez atlīdzības ziedotu tām savu laiku un spēkus.”

Konkursa „Sakopsim ceļus Latvijā” ietvaros nominācijai „Par ieguldījumu valsts autoceļu kopšanā – 2011” tika izvirzīti tie valsts autoceļiem piegulošo zemju īpašnieki, kuri bez atlīdzības kopuši LVC reģionālo nodaļu pārziņā esoša valsts autoceļa zemes nodalījuma joslu un saņēmuši konkursa komisijas augstāko vērtējumu attiecīgā reģionā.

Konkursa norises gaitā tika vērtēta apkārtējās ainavas labiekārtošana, krūmu ciršana, zāles pļaušana un atkritumu savākšana ceļa nodalījuma joslā.

Nominācijas ieguvēji ir privātpersonas, zemnieku saimniecības, uzņēmēji un pašvaldības. Kopumā Latvijā nominācija „Par ieguldījumu valsts autoceļu kopšanā – 2011” ir piešķirta 26 valsts autoceļiem piegulošo zemju īpašniekiem, katrā LVC rajona nodaļā pa vienai. Uzvarētāji saņems naudas balvu.

Jaunpils pilī tiks apbalvoti nominācijas ieguvēji no Kurzemes un Zemgales.

Pagājušajā nedēļā, 2.septembrī balvas saņēma Ķeguma, Stopiņu, Skrīveru un Gārsenes pašvaldību pārstāvji. Septembra otrā pusē balvas vēl jāpasniedz konkursa uzvarētājiem no Vidzemes un Latgales.

Pasākumā aicinām piedalīties masu plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus.


Zemkopības ministrs: nepieciešams pilnveidot lauks...
LM ar Austrāliju parakstīs sadarbības līgumu sociā...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter