LZS jaunatnes nodaļas biedrs Līga Neimane realizē projektu - bērnu rotaļu laukuma iežogojums Inčukalnā.LZS jaunatnes nodaļas biedrs un mūžīgi aktīvā Līga Neimane, kura ir arī ainavu arhitekte, telpiskā plānotāja un biedrības “Inčukalna dabas parks” valdes locekle izstrādāja bērnu rotaļu laukuma iežogojuma skiču idejas, jo Inčukalna iedzīvotājus, īpaši jaunās māmiņas, satrauca bērnu drošības jautājums bērnu rotaļu laukumā. Plānojot iežogojumu bērnu rotaļu laukumam vērā ņemtas Inčukalna centra vizuāli estētiskais ainavas kvalitātes un galvenokārt bērnu drošības aspekts.

Izvērtējot gājēju kustības, skatu virzienu, apkārtējo funkcionālo zonējumu, kā arī ņemot vērā, ka bērnu rotaļu laukums paredzēts mazākajiem bērniem un atrodas Inčukalna centra centrālajā daļā iežogojums veidots relatīvi bīstamākajās zonās. Forma veidota ievērojot reljefa īpatnības, pēc iespējas dabīgākiem izliekumiem un formām. Iežogojums galvenokārt veidots, lai pasargātu bērnus no ielas tuvuma, vienlaikus nodrošinot neatliekamās palīdzības transporta piekļuvi.

Iežogojums ainaviski iekļaujas apkārtējā ciema ainavā, ir neuzkrītošs, taču interesants gan bērnu laukuma apmeklētājiem, gan Inčukalna iedzīvotājiem. Formas veidojumi bērniem rada noslēpumainības un drošības sajūtas vienlaikus. Sakopta un kvalitatīva vide apkārt mums veicina bērnu uztveri uz apkārtējo vidi. Paldies Līgai, deputātiem un aktīvajiem iedzīvotājiem, kopā ir izdevies radīt drošu vidi bērniem!


Brigmanis: Ja Kučinska valdību atbalstītu tikai da...
ZZS jaunajā valdībā vēlētos pārraudzīt Zemkopības,...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter