LZS Izglītības un kultūras komisija aicina ikvienu interesentu iesaistīties komisijas darbībāPirms doties pelnītā atpūtā, Latvijas Zemnieku savienības Izglītības un kultūras komitejas biedri pulcējās 2016.gada 15.jūnijā, Latvijas Zinātņu akadēmijā uz kārtējo sēdi.              

 

Jautājumi, kuriem tika pievērsta uzmanība ir visas sabiedrības uzmanības lokā un vitāli svarīga katram no mums, jo skar mūsu bērnu nākotni, tātad arī valsts nākotni. Pamatjautājums – IZM piedāvātā pedagogu algu reforma. LZS Izglītības un kultūras komitejas biedri ir pārliecināti, ka šodienas redakcijā reformas rezultātā tiks samazināts atalgojums daļai pedagogu, kas noteikti neveicinās izglītības kvalitātes celšanu, kā arī saglabāsies pedagogu atalgojumu nevienlīdzība. Latvijas Zemnieku savienības Izglītības un kultūras komiteja neatbalsta IZM piedāvāto pedagogu atalgojuma modeli.                

 

Uzmanība tika pievērsta arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) noteikumu projektam par izglītības iestāžu akreditāciju un iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. Komitejas biedri, iepazīstoties ar projektu, secināja, ka tas neatbilst Izglītības likumam, atsevišķos gadījumos ir pretrunā gan ar Darba likumu, gan ar citiem izglītības jomu regulējošiem normatīviem aktiem. Darbs pie šo noteikumu izstrādes ir jāturpina, piesaistot izglītības jomas ekspertus.                

 

LLU doktorante ziņoja par savu pētījumu, kas veltīts jauniešu nodarbinātības un bezdarba problēmām. Diskusijas laikā tika piedāvāti daži risinājumi, kas varētu palīdzēt jauniešiem iekļauties un konkurēt darba tirgū.              

 

Latvijas Zemnieku savienības Izglītības un kultūras komiteja aicina ikvienu interesentu,  kam ir idejas,  kā uzlabot izglītības un kultūras sistēmu Latvijā, iesaistīties ar savu darbību komitejas darbībā.

 

Informāciju sagatavoja LZS IKK locekle Dr.Daina Vasiļevska


NVO festivāla labāko ideju autori un LZS jaunatnes...
LZS jaunatnes nodaļa tiekas ar LZS jaunatnes reģio...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter