Labklājības ministrija 15 uzņēmumiem piešķirs Ģimenei draudzīga komersanta statusuGodinot tos darba devējus, kuru darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm, trešdien, 4.jūnijā, plkst. 12.00 svinīgā ceremonijā labklājības ministrs Uldis Augulis 15 uzņēmumiem pasniegs apliecības par Ģimenei draudzīga komersanta statusa saņemšanu.

“Ģimenisku vērtību nostiprināšanai liela loma ir ne tikai valstij, bet arī darba devējiem, jo lielāko daļu savas ikdienas iedzīvotāji pavada darbā. Tāpēc Labklājības ministrija ir ieviesusi īpašu statusu, lai pievērstu darba devēju un sabiedrības uzmanību uzņēmumiem, kuru politika un pakalpojumi ir draudzīgi ģimenēm. Rūpes par darbinieku un klientu ģimenei labvēlīgu politikas īstenošanu uzņēmumā veicina ne tikai lojalitāti darba devējam un uzņēmumam, bet arī sekmē tā reputāciju, kas ir būtisks nosacījums klientu un profesionālu darbinieku piesaistē,” uzsver U.Augulis.

Šogad 15 uzņēmumi, kuri saņems minēto statusu, tika apzināti un atlasīti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un indeksa aptaujas anketā integrējot atbilstošus kritērijus par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā. Statusu LM piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, gan plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus un nodrošinot atbilstošu vidi.

Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām, tai skaitā, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ģimenes ar maziem bērniem. Tāpat vērtē arī nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarības pasākumos, kā arī komersanta politikas orientāciju uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu vai saīsinātu darba laiku u.c.

Uzņēmumi, kuriem piešķirts statuss, saņems apliecību un uzlīmi, kas apliecinās, ka šis uzņēmums īsteno ģimenei draudzīgu politiku. Tāpat komersants iegūs tiesības Ģimenei draudzīga komersanta statusa logotipu izmantot interneta mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos, sociālajos medijos un darba sludinājumos. Statusu piešķir uz gadu.

Risinot sarežģīto demogrāfisko situāciju valstī, LM aicina arī darba devējus būt līdzatbildīgiem un veicināt ģimenes vērtību popularizēšanu, kas būtu orientēta uz vecākiem ar bērniem labvēlīgu nosacījumu nodrošināšanu, attīstot uzņēmuma infrastruktūru, un īstenot ģimeni draudzīgu attieksmi gan pret darbiniekiem, gan klientiem.

Statusa piešķiršanas pasākums notiks CSR ideju tirgus ietvaros, Swedbank centrālajā ēkā, Balasta dambī 1a, konferenču zālē. Pasākumā aicināti piedalīties arī žurnālisti, būs nodrošināta foto un video iespējas.


NMA atgādina: pensionāriem bezmaksas ieeja Rīgas p...
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: Bulduru Dārzkop...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter