Labklājības ministre un nevalstiskās organizācijas parakstīs sadarbības līgumusLai veicinātu sadarbību politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu izstrādē un informācijas apmaiņā, labklājības ministre Ilona Jurševska ceturtdien, 11.augustā, plkst. 15.00 parakstīs sadarbības līgumus ar nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem.

Vienošanās mērķis ir veicināt Labklājības ministrijas (LM) un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai efektīvāk īstenotu darba, sociālās drošības, dzimumu līdztiesības, bērnu un ģimenes politikas, kā arī sekmētu pilsoniskās sabiedrības iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā.

Labklājības ministre uzskata, ka šāda abpusēja vienošanās nodrošinās veiksmīgāku viedokļu un informācijas apmaiņu par sagatavošanā esošajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem, Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentu izstrādes, izskatīšanas un pieņemšanas procesu, būtisku lēmumu pieņemšanu nozarē un citiem jautājumiem.

Sadarbības sekmēšanai puses vienosies, ka NVO arī informēs ministriju par sabiedrību interesējošiem jautājumiem un  turpinās individuāli tikties ar LM speciālistiem, lai diskutētu par nevalstisko organizāciju sniegtajiem priekšlikumiem nozares darbā.

Līgumi tiks noslēgti ar 11 NVO.  Līdz šim ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairāk kā 30 nevalstiskajām organizācijām.


Labklājības ministre dosies reģionālajā vizītē uz ...
Izglītības un zinātnes minisistrs R. Broks atklās ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter