Jānis Dūklavs: Eiropas Komisijai jāturpina izstrādāt dzīvnieku labturības stratēģijuZemkopības ministrs Jānis Dūklavs pirmdien, 29.jūnijā, Rīgā tikās ar Eiropas veselības un pārtikas nekaitīguma komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis), lai pārrunātu dzīvnieku veselības un labturības jautājumus, kā arī aktuālāko informāciju Āfrikas cūku mēra izplatības ierobežošanā.

Runājot par Dzīvnieku veselības likumu, Jānis Dūklavs bija gandarīts par paveikto un pateicās Eiropas Komisijai par konstruktīvo darbu, kas sekmēja vienošanos ar Eiropas Parlamentu agrīnajā otrajā lasījumā par pārnēsājamo dzīvnieku slimību priekšlikumu. Dzīvnieku veselības regula noteiks vienotu un skaidru likumisko ietvaru dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzībai un kontrolei, dzīvnieku veselības sektorā iesaistīto personu lomas un atbildību, tādejādi rūpējoties par dzīvnieku un cilvēka veselību.

Amatpersonas apsprieda Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatības un ierobežošanas jautājumus. ĀCM Latvijā kļuva aktuāls pirms diviem gadiem, 2013.gada jūnijā. Neraugoties uz stingajiem slimības ierobežošanas un apkarošanas pasākumiem, arī šogad konstatēts viens ĀCM uzliesmojums mājas cūkām. Joprojām Latvija veic pastiprinātu mājas un meža cūku uzraudzību, kā arī kravu un privātpersonu bagāžas kontroli uz valsts austrumu robežas, lai nepieļautu slimības ierosinātāju ievešanu ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem, kas pirkti Krievijā un Baltkrievijā.

Komisārs Vītenis Andrjukaitis teica, ka ĀCM sakarā 10.jūlijā Viļņā (Lietuvā) būs trīs Baltijas valstu un Polijas amatpersonu un veterināro ekspertu tikšanās. Tikšanās reizē viņu interesēs visu uzaicināto valstu speciālistu diskusijas par slimības ierobežošanas rezultātiem, uzsvēra komisārs, un ieteikumi, kā rezultātus uzlabot. Komisāram saistošas šķiet atziņas un secinājumi, kas var palīdzēt novērtēt katra veiktā pasākuma nozīmību. Tāpat arī gūtās pieredzes apmaiņa, kas nepieciešama gan veterinārajiem speciālistiem, gan arī darbiniekiem Eiropas Savienības struktūrās, lai sagatavotu iespējami reālas vadlīnijas šīs slimības apkarošanai un ierobežošanai.

Eiropas Savienībā ir izstrādāta dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija, kas balstīta dalībvalstu piecu gadu pieredzē, mēģinot īstenot vienotu izpratni un rīcību dzīvnieku labturības un aizsardzības jautājumos. Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzskata, ka dzīvnieku labturības uzlabošana noteikti ir atbalstāma, tomēr augstie dzīvnieku labturības standarti nedrīkst Eiropas Savienības ražotājiem radīt nevienlīdzīgu konkurenci globālajā tirgū. Tāpat ir trešajām valstīm būtu jāievēro līdzvērtīgas dzīvnieku aizsardzības un labturības prasības.

“Nosakot augstākus labturības standartus Eiropas Savienības līmenī, tiem jābalstās uz brīvprātības principiem, jo ražotājam, kas piemēros augstākus labturības standartus, pieaugs dzīvnieku turēšanas izmaksas un produktu pašizmaksa,” tikšanās laikā teica Jānis Dūklavs. “Tādēļ Latvijas prezidentūra aicina Eiropas Komisiju turpināt darbu pie jaunas dzīvnieku labturības stratēģijas izstrādes.”

 

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Zemkopības ministrija
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Mājaslapa: www.zm.gov.lv 


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apsekos meliorāc...
Eiropas Savienībā un Latvijā sieviešu un vīriešu l...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter