Jānis Dūklavs: Eiropas Komisija joprojām plāno diskriminēt Latvijas lauksaimniekusŠodien, 12. oktobrī Eiropas Komisija (EK) oficiāli nākusi klajā ar likumdošanas aktu priekšlikumiem par Kopējo lauksaimniecības politiku laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam, tai skaitā par dalībvalstīm paredzētajiem finanšu līdzekļiem tiešajiem maksājumiem, kas Latvijai nav pieņemami, jo turpina diskriminēt Latvijas lauksaimniekus, nostādot nevienlīdzīgos konkurences apstākļos, salīdzinājumā ar citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu lauksaimniekiem.

Jau šobrīd Latvijas lauksaimnieki saņem viszemākos tiešos maksājumus ES dalībvalstu starpā un, ja tiks akceptēts šis EK priekšlikums finanšu līdzekļu sadalē, arī laika posmā no 2014. Līdz 2020. gadam saņems viszemākos maksājumus. „Eiropas Komisijas lēmums klaji diskriminē Latvijas un Baltijas valstu lauksaimniekus. Ir acīmredzami, ka Eiropas Komisijas tiešo maksājumu sadalījums nākamajam periodam pamatojas uz neobjektīviem kritērijiem un ļoti minimāli mazina lielās atšķirības starp dalībvalstīm,” norāda zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Patlaban Latvijas lauksaimnieki saņem apmēram 95 eiro par hektāru un, saskaņā ar EK priekšlikumu, pēc 2013. gada saņemtu apmēram 144 eiro par hektāru (vidējais maksājumu apjoms Eiropas Savienībā ir 268 eiro par hektāru), kas būs viszemākais maksājums starp ES dalībvalstīm.

„Mēs visu laiku esam uzstājuši, lai tiešo maksājumu sistēma pēc 2013. gada būtu taisnīga un godīga pret visu Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniekiem. Jau šā gada 29. jūnijā, kad Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem nākamajam Eiropas Savienības septiņu gadu budžeta periodam pēc 2013. gada, es norādīju, ka tāds tiešo maksājumu izlīdzināšanas un pārdales priekšlikums Latvijai nav un nebūs pieņemams. Diemžēl joprojām Eiropas Komisija klaji ignorē Latvijas un vēl citu dalībvalstu prasības izlīdzināt tiešos maksājumus Eiropas Savienības dalībvalstu starpā. Šis Eiropas Komisijas piedāvājumu diskriminē Latvijas lauksaimniekus. Mūsu prasība joprojām ir spēkā – tiešajiem maksājumiem Latvijas lauksaimniekiem ir jābūt vismaz 80 procentiem no Eiropas Savienības tiešmaksājumu vidējā līmeņa. Tiešie maksājumi jebkuras citas dalībvalsts lauksaimniekiem nedrīkst būt augstāki par 120 procentiem no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Šādas atšķirības 20 procentu robežās uz abām pusēm no tiešo maksājumu vidējā rādītāja Latvija varētu saprast un atbalstīt,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

Gala lēmumu par ES daudzgadu budžetu nākamajam plānošanas periodam no 2014. līdz 2020. gadam būs jāpieņem ES dalībvalstu premjerministriem. Plānots, ka ES daudzgadu budžetu varētu pieņemt 2012. gada nogalē.


Valdībā iesniegtais autoceļu finansēšanas modelis ...
Labklājības ministre sveiks Rīgā un Jēkabpilī dzim...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter