Izmaiņas sociālajā jomā 2015.gadāĪstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2015.gadā. 

No 2015.gada 1.janvāra:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs būs 48 600 eiro.   
 • Slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs, jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku veiktajām sociālajām iemaksām.   
 • Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē. Par pirmo bērnu - 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (2 reizes lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem bērniem - 34,14 eiro jeb 3 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.   
 • valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat atbalstu izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki par 24 gadiem.   
 • pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmērā, proti, 17,07 eiro nedēļā. Līdz šim minēto pabalstu maksāja Nodarbinātības valsts aģentūra.   
 • valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.gada 31.martam piešķirtos valsts sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim.   
 • ieviesīs pilnveidotu, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.   
 • minimālā mēneša darba alga būs 360 eiro. Minimālā stundas tarifa likme būs 2,166 eiro, pusaudžiem un cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477 eiro.   
 • ieviesīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (psihosociālais atbalsts) vardarbībā cietušiem pieaugušiem cilvēkiem un arī pašiem vardarbības veicējiem. Tas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu gadījumos, kad ģimenē notiek vardarbība, kā arī situācijās, kad cilvēks atzīts par cietušo administratīvā pārkāpuma lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, ir pieņemts tiesas, vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, vai policijas lēmums par nošķiršanu. 

  2015.gadā trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt trīs veidu pakas jeb komplektus - pārtikas preču komplekts, individuālo mācību piederumu komplekts un higiēnas un saimniecības preču komplekts. Palīdzības izdalīšanu vistrūcīgākajām personām nodrošinās biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai to iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā atlasē.

Latvijas zivsaimniecības attīstībai būs pieejami 1...
Telefonintervija ar Zaļo un Zemnieku savienības Sa...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter