Izglītības un zinātnes ministrs iepazīstināja Valsts prezidentu ar sava darba prioritātēm26.novembrī, izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks iepazīstināja Valsts prezidentu Valdi Zatleru ar sava darba būtiskākajām prioritātēm.

Kā nozīmīgāko prioritāti ministrs minēja reformas augstākajā izglītībā un zinātnē atbilstoši valdībā apstiprinātajam dokumentam „Pasākumu plāns nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010.-2012.gadam”. R.Broks uzsvēra, ka pirmais reālais solis jau ir sperts, Ministru kabinetam apstiprinot noteikumus par augstākās izglītības studiju programmu (virzienu) izvērtēšanu, kā īstenošanai paredzēts Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējums – „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes „Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana””.

Šo projektu plānots uzsākt jau nākamā gada sākumā un projekta īstenošanā tiks piesaistīti gan vietējie, gan starptautiskie eksperti.

Reformu pasākumu plāna īstenošanas ietvaros uzsāktā studiju programmu (virzienu) izvērtēšana, vērtējot gan kvalitāti un resursu pietiekamību, gan arī ilgtspēju un efektivitāti, dos iespēju veikt pāreju uz jauna tipa akreditāciju – studiju virzienu akreditāciju; sniegt ieteikumus programmu dublēšanās novēršanai, resursu konsolidācijai un efektīvai finansēšanai; veicināt kopīgu studiju programmu izveidi; ieviest finansēšanas modeli „nauda seko kvalitātei”.

Saistībā ar pēdējo, R.Broks atzīmēja, ka šobrīd augstākās izglītības reformu procesā notiek darbs pie augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveides, īpašu akcentu liekot uz kvalitātes kritērijiem un uz rezultātu. Šis modelis veicinās augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes paaugstināšanos, resursu konsolidāciju un to efektīvu izmantošanu.

Tā kā minētais ES struktūrfondu projekts saistīts arī ar augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenci, tad tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par akadēmiskā personāla kvalifikācijas pilnveidi.

Runājot par profesionālo izglītību, kas arī ir viena no ministra darbības prioritātēm, tika uzsvērta pārmaiņu īstenošanas turpināšana un nodrošināšana atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam profesionālās izglītības attīstības plānam. Šobrīd tiek uzsākta ES struktūrfondu projektu īstenošana profesionālās izglītības modernizācijai par vairāk nekā 65 miljoniem latu.
Tāpat vairākas lietas saistītas ar grozījumiem tiesību aktos, lai nostiprinātu profesionālās izglītības kompetenču centru juridisko statusu kā analogu ģimnāzijām vispārējā vidējā izglītībā. Tā kā šie grozījumi saistīti ar profesionālās izglītības struktūras sakārtošanu, tad plānots, ka attiecīgie grozījumi tiks ietverti t.s. valsts budžeta projektu pavadošo likumprojektu paketē.

Kā vēl viena ministra darba prioritāte ir ES struktūrfondu līdzekļu apguves veicināšana un efektīva ieguldīšana IZM pārziņā esošajās jomās. Kopumā 2007.-2013.gada periodā profesionālajai izglītībai ir 105,98 miljoni latu, vispārējai izglītībai – 97,2 miljoni latu, augstākajai izglītībai – 152 miljoni latu, bet zinātnei un inovācijām – 225,9 miljoni latu; turklāt šobrīd jau uzsākta daļas līdzekļu izmantošana.


Godātie zemsavieši!
Pieprasījumu komisiju vadīs Augusts Brigmanis

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter