Izglītības un zinātnes minisistrs R. Broks atklās apaļā galda diskusiju VentspilīŠ.g. 12. augustā  plkst. 12.00 Ventspils Jaunrades namā (Lielajā zālē) uz apaļā galda diskusiju pulcēsies Ventspils nevalstisko organizāciju, pašvaldību un valsts iestāžu vadītāji, lai analizētu un apzinātu esošo situāciju reģionā brīvprātīgā darba jomā. Šī būs jau trešā diskusija, kas notiek Latvijā Eiropas Brīvprātīgā darba gada 2011 ietvaros laikā no jūnija līdz  augustam un ir daļa no EBDG 2011 kalendārā plānotajām aktivitātēm „Brīvprātīgā pietura“ un „Reģionālā pietura“.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar EBDG 2011 vadības komiteju, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un EBDG 2011 Labās gribas vēstniekiem vasaras mēnešos organizē apaļā galda diskusijas 5 Latvijas plānošanas reģionos – Daugavpilī (Latgale), Valkā (Vidzeme), Jelgavā (Zemgale), Ventspilī (Kurzeme) un Rīgā. Ventspilī, atklājot diskusiju, klātesošos uzrunās Izglītības un zinātnes ministrs R. Broks un Ventspils domes priekšsēdētājs A.Lembergs.

„Salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvijā pieredze un izpratne par brīvprātīgā darba nozīmi vēl tikai veidojas. Eiropas valstīs brīvprātīgā darba ieguldījums ir 0,5% līdz pat 5% no IKP. Tas ir mērķis, uz ko būtu jātiecas arī Latvijai. Regulāri informējot sabiedrību un skaidrojot tās iespējas un ieguvumus, ko sniedz brīvprātīgais darbs, ar katru gadu arī Latvijā palielināsies izpratne par brīvprātīgā darba nozīmi. Šādas apaļā galda diskusijas dažādos Latvijas reģionos var palīdzēt gan sabiedrības informēšanā, gan arī aktualizējot brīvprātīgā darba attīstībai nozīmīgos aspektus pašvaldību līmenī.  Brīvprātīgā darba iespējas ir ļoti plašas un piedāvā daudzus un dažādus veidus, kā mēs varam veicināt katrs savas un arī visas sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu. Būtiski ir saskatīt iespējas, ko brīvprātīgais darbs mums var sniegt – vai tas būtu darba kolektīva saliedēšanas pasākums vai ģimenes apņemšanās kopēja brīvā laika pavadīšanā, vai arī kvalitatīvs laika ieguldījums, atrodoties darba meklējumos, vai arī veids kā seniori var dalīties savā pieredzē ar jauniešiem“, norāda izglītības un zinātnes ministrs R. Broks.

Diskusijas kopējais mērķis ir noskaidrot brīvprātīgā darba labvēlīgas vides veidošanas nosacījumus katrā reģionā, tajā skaitā, arī Ventspilī, par kuriem diskutēs apaļā galda diskusijas pirmajā daļā. Savukārt otrajā diskusijas daļā pašvaldības, pašvaldības un valsts iestāžu pārstāvji kopā ar NVO un citām organizācijām pievērsīsies Ventspils reģionā aktuālajiem tematiem: “Visu sektoru (valstiskā, komerciālā, sabiedriskā, plašsaziņas līdzekļu) iespējamais atbalsts brīvprātīgo kustības attīstībai“ un „Brīvprātīgā darbs – organizēts vai haotisks, regulārs vai periodisks? Kāds tas ir Ventspils pilsētā un novadā un kādam tam vajadzētu būt?“

Diskusiju rezultātā  pārrunātie jautājumi un piedāvātie risinājumi tiks apkopoti un pārrunāti noslēguma diskusijā Rīgā, kā arī tiks aktualizēti un prezentēti plašākai sabiedrībai interaktīvajā konferencē, kas plānota š. g. 25.novembrī.

Papildu informācija

Saskaņā ar 2009.gada 27.novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (EBDG) aktīva pilsoniskuma veicināšanai. Eiropas Savienības dalībvalstis popularizē brīvprātīgā darba vērtības un nozīmi sabiedrībā, kas ir unikāls veids prasmju un kompetenču pilnveidošanā, sabiedrības saliedēšanā un demokrātijas stiprināšanā.

Izglītības un zinātnes ministrija ir koordinējošā institūcija EBDG 2011 īstenošanai Latvijā. Vairāk par EBDG un tā aktivitātēm: www.izm.gov.lv/EBDG.html  un portālā pilseta24.lv.

Par brīvprātīgā darba aktualitātēm nevalstisko organizāciju mājas lapās: www.brivpratigais.lv, www.esilabs.lv, www.iespejukarte.lv, www.manrup.lv, www.prakse.lv.


Labklājības ministre un nevalstiskās organizācijas...
Nākamajos gados finansējums ceļu nozarei jānotur š...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter