Izglītības pārvalžu vadītāji tiekas pēdējā seminārā pirms jaunā mācību gadaŠodien, 2011.gada 17.augustā, Rīgā, Latvijas Kara muzejā, notika pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju seminārs. Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, sveicot semināra dalībniekus jaunajā mācību gadā, uzsvēra, ka pārmaiņas notiek mērķtiecīgi, loģiski un pārdomāti un šis gads iezīmējies ar stabilitāti.

„Izglītībā vienmēr būs daudz paveicamā, jo sabiedrība un valsts attīstās un mainās, tāpat kā tehnoloģijas. Šajā gadā izglītības jomā uzmanības lokā vairāk bijusi profesionālā un augstākā izglītība,” teica R.Broks un novēlēja rezultatīvu darbu, lai sekmētu mērķi, kurš mums visiem ir svarīgs – veicinātu valsts attīstību, nodrošinot sabiedrības izglītību. Īpaši ministrs aicināja pedagogus izmantot skolu bibliotēku resursus mācību grāmatu nodrošinājumam skolēniem, atceroties, ka daudzām ģimenēm valstī bērnu sagatavošana skolai bez papildus atbalsta nav iespējama.


Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvažu vadītājus sveikt bija ieradies arī Veselības ministrs Juris Bārzdiņš. Savā uzrunā ministrs uzsvēra veselīga dzīvesveida nozīmīgumu un veselības tēmu īstenošanas svarīgumu izglītības programmās, īpaši akcentējot veselību veicinošo skolu aktivitātes. J.Bārzdiņš ir gandarīts par Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas līdzšinējo sadarbību un cer, ka abas ministrijas turpmāk vēl ciešāk sadarbosies bērnu veselības jautājumu risināšanā un veselīga dzīvesveida propagandēšanā. Veselības ministrs arī izteica apņemšanos, ka gan viņš, gan ministrijas speciālisti ir gatavi piedalīties novadu konferencēs, lai runātu par šiem jautājumiem, aicinot skolu vadītājus un pedagogus veselības tēmām izglītības iestādēs pievērst īpašu uzmanību.


Par aktualitātēm vispārējā un profesionālajā izglītībā seminārā stāstīja IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals, savukārt direktora vietniece Inita Juhņēviča informēja par jaunumiem normatīvajos aktos vispārējās izglītības jomā. Izglītības pārvalžu vadītāji tika informēti par Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) funkcionalitāti skolēnu skaita saskaitīšanai un valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanai, jaunumiem izglītības sistēmas finansēšanā 2011./2012.mācību gadā, uzzināja par aktualitātēm Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Valsts izglītības satura centra darbībā.


Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” un „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”  gaitā paveikto un turpmākajiem plāniem.


Semināra laikā eTwinning projekta administratore Ingūna Lipska sveica aktīvāko novadu un pilsētu sadarbības partnerus, pasniedzot apbalvojumus Liepājas, Preiļu un Valmieras pilsētas izglītības pārvaldēm.


Zemkopības ministrs un Latvijas Ārstu biedrība Val...
LZS jaunieši apmeklē bērnu sociālā atbalsta centru...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter