Augulis: pilnvērtīga iesaiste darba tirgū ir nabadzības novēršanas pamatāLabklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien un piektdien, 17.un 18.jūlijā, Milānā (Itālijā) piedalījās Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajā sanāksmē, kuras laikā norisinājās diskusija par zaļās izaugsmes un nodarbinātības jautājumiem sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kā arī nabadzības samazināšanu. 

Tāpat U.Augulis tikās ar Eiropas nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisāru Lāslo Andoru, lai pārrunātu ar gaidāmo Latvijas prezidentūru ES Padomē saistītus jautājumus. Sarunas laikā ministrs ar komisāru pārrunāja Latvijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālajā jomā.

Neformālās sanāksmes ievadā 17.jūlijā Itālijas prezidentūra rīkoja vides un nodarbinātības ministru kopīgu tikšanos par zaļās izaugsmes un nodarbinātības jautājumiem, pievēršot uzmanību darba iespējām, ko sniedz pāreja uz zaļu ekonomiku. U.Augulis apaļā galda diskusijā Nodarbinātības un vides politikas: instrumenti, pieredze un šķēršļi uzsvēra, ka pārejai uz zaļo ekonomiku nozīmīga ir sabiedrības un patērētāju informētība, sabiedrības atbalsts un izpratne šādu ieguldījumu veikšanai, kā arī objektīvs ietekmes izvērtējums.

„Zaļās prasmes un zināšanas būtu jāiekļauj izglītības un apmācību sistēmā, jo darba tirgū visbiežāk profesijas saglabājas tās pašas, bet zaļās prasmes un zināšanas ir būtiskas, lai cilvēki, veicot savus darba pienākumus jebkurā profesijā, apzinātos labākos risinājumus vides saglabāšanai. Lai veiktu šādas vērienīgas pārmaiņas, nepieciešami arī atbilstoši atbalsta instrumenti uzņēmumiem un pašiem darbiniekiem jaunu prasmju ieguvei,” uzsvēra U.Augulis.

Ministrs klātesošajiem pauda viedokli, ka diskusijās ir būtiski iesaistīt arī sociālos partnerus, jo darba devēju un darbinieku puses visprecīzāk varētu sniegt sākotnējo novērtējumu situācijai un viedokli par jaunu iniciatīvu potenciālo ietekmi.

Pēc vides un nodarbinātības ministru diskusijas norisinājās nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālā sanāksme, kuras ietvaros galveno uzmanību pievērsa Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas jautājumiem. Neformālās sanāksmes ievada sesiju veltīja nabadzības samazināšanas mērķim Eiropa 2020 stratēģijas vidusposma pārskata kontekstā.

U.Augulis uzsvēra, ka nozīmīga loma nabadzības novēršanā ir arī pilnvērtīgai iesaistei darba tirgū. Iekļaujošs darba tirgus, izglītība un mācību iespējas, kā arī darba vietu kvalitāte palīdz efektīvi pārvarēt nabadzību. Vienlaikus svarīga ir arī sociālās drošības, sociālās aizsardzības, aktīvās nodarbinātības pasākumu un sociālo pakalpojumu pieejamība. Turklāt nabadzības samazināšanas jautājumam ir jābūt visu iesaistīto nozaru dienaskārtībā.

Savukārt piektdien, 18.jūlijā, ministru neformālā sanāksmē notika divas paralēlās darba grupas. Labklājības ministrs U.Augulis piedalījās darba grupā par darbaspēka mobilitāti. Tās laikā izskatīja tādus jautājumus kā atbalsts darba meklētājiem un ar darbaspēka mobilitāti saistīto ekonomisko un sociālo izaicinājumu risināšana.

Nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālās sanāksmes noslēgumā uzmanību pievērsa sociālās uzņēmējdarbības jautājumam, ko pēdējos gados aizvien vairāk aktualizē. Latvijā šobrīd izstrādā tiesisko regulējumu sociālās uzņēmējdarbības jomā. Jau drīzumā noslēgsies darbs pie koncepcijas par sociālajiem uzņēmumiem izstrādes, kura paredzēs kritērijus, atbalsta sistēmu un atzīšanas jautājumus.

“Ir jāturpina darbs pie sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanas, uzlabojot pieeju ES līmeņa finanšu instrumentiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Citu valstu daudzveidīgā un atšķirīgā pieredze kopumā pierāda sociālās uzņēmējdarbības potenciālu, kas arī Latvijā veicinātu sociālās inovācijas, ilgtspējīgu attīstību un kvalitatīvu darba vietu veidošanos, tostarp reģionos. Tāpat, sociālā uzņēmējdarbība sniedz atbalstu sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem, radot daudzveidīgākas iespējas iesaistīties darba tirgū vai uzņēmējdarbībā, un veicinot sociālo iekļaušanu un mazinot nabadzību,” uzsver U.Augulis.

 


ZZS valde apstiprina programmu un kandidātu saraks...
Augulis Milānā diskutēs par nodarbinātības un soci...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter