Augulis: pensiju indeksācijā ņems vērā arī algu pieaugumu valstīSenioru lietu padomes sēdē trešdien, 11.februārī, labklājības ministrs Uldis Augulis uzklausīja pensionāru pārstāvošo organizāciju viedokli par šī gada rudenī gaidāmo pensiju indeksāciju. Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka ir sperts solis pareizā virzienā, lai pēc ekonomiskās krīzes pārvarēšanas strādātu pie pensiju indeksācijas pamatprincipiem.

Labklājības ministrija (LM) piedāvā pensiju indeksācijā piemērot jaunu formulu, proti, indeksēt visas pensijas, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 25% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Visām pensijām indeksētu noteiktu bāzes summu (pensiju vai tās daļu) – 2014.gadā šī summa būtu 285 eiro jeb aptuveni 200 lati, bet turpmāk - 50% no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

U.Augulis norāda - kaut arī ekonomiskā situācija valstī stabilizējas, joprojām ir jārisina jautājums par pensionāru situācijas uzlabošanu. Īpaši būtiska atbalsta nepieciešamība būs pēc 1.aprīļa, kad  atvērsies elektroenerģijas tirgus. Tomēr šobrīd esam situācijā, kad jāstrādā jau pieņemta budžeta ietvaros. Risinot situāciju U.Augulis jau piektdien, 14.februārī, tiksies ar finanšu ministru Andri Vilku, lai vienotos par papildu 1,6 milj. eiro nodrošināšanu pensiju indeksācijai 2014.gada rudenī.

Kopā pensiju un atlīdzību indeksācijai šogad nepieciešami 12.0 milj. eiro, no kuriem valsts budžetā jau ir piešķirti 10,4 milj. eiro, tomēr papildu vēl nepieciešami 1,6 milj. eiro.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) datiem 2013.gada decembrī VSAA uzskaitē  bija 476,6 tūkst. vecuma pensijas saņēmēji, 71,7 tūkst. invaliditātes pensijas saņēmēji, 19,0 tūkst. apgādnieku zaudējuma pensijas saņēmēji, 3,6 tūkst. izdienas pensijas, kuras izmaksā no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, saņēmēji, 6,7 tūkst. izdienas pensijas,  kuras izmaksā no valsts pamatbudžeta un administrē VSAA, saņēmēji (t.i., izņemot militārpersonu un SAB amatpersonu izdienas pensijas), 8,0 tūkst. atlīdzības par darbaspēka zaudējumu saņēmēji un 81 atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmējs.

LM jau iepriekš uzsvēra, ka šogad viens no galvenajiem uzdevumiem ir sagatavot jaunajam pensiju indeksācijas modelim nepieciešamos dokumentus, iesniedzot tos apstiprināšanai Saeimā. Tas ir jāizdara laicīgi, lai VSAA varētu savlaicīgi sagatavoties rudenī gaidāmajai pensiju indeksācijai.

Atgādinām, ka Senioru lietu padomi izveidoja, lai attīstītu efektīvu sadarbību ar pensionāru pārstāvjiem, izvērtētu aktuālās pensionāru problēmas, kā arī runātu par jautājumiem, kas saistīti ar senioru nodarbinātību un aktīvu novecošanos. Padomes galvenie uzdevumi ir izvērtēt sociālās politikas realizācijas ietekmi uz pensionāru dzīves apstākļiem, analizēt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas aktualitātes, sniegt atzinumus par Ministru kabineta (MK) ziņojumu projektiem, kuri skar senioru dzīves līmeni, veicināt senioru dzīves apstākļu uzlabojošu pasākumu iekļaušanu ministrijas un MK darba plānos, kā arī analizēt normatīvo aktu projektu iespējamo ietekmi uz senioru sociālo situāciju.

Senioru padomē piedalās Latvijas Pensionāru federācija, Latvijas Senioru alianse, Latgales Reģionālā senioru apvienība, Rīgas Aktīvo senioru alianse, kā arī ministriju un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.


Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Krievijas lauksa...
Politiskā griba uzlabot Latvijas demogrāfisko situ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter