Augulis: investīcijām ir būtiska nozīme darba vietu radīšanā un nabadzības mazināšanāRīga, 2015. gada 19.marts – Ministru prezidente Laimdota Straujuma un labklājības ministrs Uldis Augulis ceturtdien, 19.martā, Briselē (Beļģijā) piedalījās augstākā līmeņa Trīspusējā sociālajā samitā izaugsmei un nodarbinātībai, pārstāvot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības (ES) Padomē. Samitā piedalījās arī sociālie partneri, tajā skaitā Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Pasākumā norisinājās viedokļu apmaiņa par investīcijām izaugsmē un darbvietu veidošanā: kā palielināt sociālo partneru ieguldījumu taisnīgas un konkurētspējīgas Eiropas veidošanā. Labklājības ministrs U.Augulis informēja klātesošos par martā sākumā ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru (EPSCO) padomē notikušajām diskusijām par Investīciju plāna ieguldījumu cilvēkkapitāla attīstībā, tajā skaitā kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbavietu radīšanā un sociālās iekļaušanas veicināšanā.

“Dalībvalstu nodarbinātības un sociālās politikas ministri bija vienoti, ka investīciju katalizatora loma ir publiskā sektora investīcijām. Tomēr Investīciju plāna veiksmi lielā mērā noteiks privāto uzņēmumu iesaiste, kas var nodrošināt ilgtspējīgas investīcijas un jaunu darbavietu radīšanu. Tāpat ministri akcentēja cilvēkkapitāla attīstības nozīmi un ieguldījumus darbinieku prasmju uzlabošanā un apmācību programmās. Kopumā arī EPSCO ietvaros visi ir vienoti, ka ES ir nepieciešams vairāk publisko un privāto ieguldījumu. Ir skaidrs, ka Investīciju plāna ieviešanā visām iesaistītajām pusēm – gan valdībām, gan sociālajiem partneriem – vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu, ka gaidītās investīcijas sekmē konkurētspējīgākas un sociāli taisnīgākas Eiropas tālāku attīstību,” akcentēja U.Augulis.

Samitā piedalījās Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, Eiropas Komisijas prezidents Žans Klods Junkers, Eiropas Komisijas viceprezidents eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis, nodarbinātības, sociālo lietu, kvalifikācijas un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Teisena, divu nākamo prezidentūru ES Padomē pārstāvji, kā arī darba devēju un arodbiedrību pārstāvji.

Samits ir augstākā līmeņa sociālā dialoga platforma. Tā mērķis ir sekmēt sarunas ar sociālajiem partneriem ES līmenī un turpināt diskusijas par Eiropa 2020 stratēģijas ieviešanas jautājumiem. Trīspusējais sociālais samits notiek divas reizes gadā, nodrošinot viedokļu apmaiņu ar sociālajiem partneriem par aktuālajiem Eiropadomes darba kārtības jautājumiem. Samita uzdevums ir nodrošināt saikni starp Eiropadomi, ES Padomi, Eiropas Komisiju un sociālajiem partneriem.

Mediju kontaktiem:
Liene Užule
labklājības ministra biroja vadītāja
T. 67021665, 26519920
Liene.Uzule@lm.gov.lv 


Notiks ikgadējais Latvijas Zemnieku savienības kon...
Briselē šovasar notiks Eiropas latviešu kultūras s...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter