Augulis atzinīgi vērtē galvenajā vispasaules diskusiju forumā atbalstītos ieteikumus darba jomāLabklājības ministrs Uldis Augulis 10. un 11.jūnijā piedalījās Starptautiskās darba organizācijas (SDO) rīkotajā Starptautiskajā darba konferencē Ženēvā, Šveicē, kuras laikā augsta līmeņa dalībnieki atbalstīja vairākus būtiskus uzlabojumus darba jomā.

Konferences laikā U.Augulis balsoja par Piespiedu darba konvencijas papildināšanu ar jaunu SDO normatīvo regulējumu, kas paredz rīcības stiprināšanu piespiedu darba izskaušanai Eiropas Savienības dalībvalstīs. Diskusijās par šiem jautājumiem piedalījās dalībvalstu valdību, darba devēju un arodbiedrību pārstāvji.

“Dalībvalstu atbalstītais regulējums paredz valstīm dažādu pienākumu īstenošanu, lai sekmīgāk nodrošinātu piespiedu darba upuru identificēšanu, atbrīvošanu un rehabilitāciju, vienlaikus sniedzot iespēju cietušajiem saņemt zaudējumu atlīdzību un kompensāciju. Tāpat rekomendācijā noteikts, ka piespiedu darba upurus nesoda par viņu piespiedu kārtā veiktajiem noziegumiem. Kopumā atzinīgi vērtēju konvencijā minētos ieteikumus dalībvalstīm un atbalstu pasākumus cilvēku tirdzniecības darba ekspluatēšanas nolūkā novēršanu, kā arī nepieciešamību sekmēt piespiedu darba upuru aizsardzību,” uzsver labklājības ministrs.

Latvijas normatīvi kopumā atbilst rekomendāciju mērķim veicināt piespiedu darba izskaušanu un galvenokārt ir vērsti uz cilvēkiem, kuri kā piespiedu darba upuri vienlaikus ir arī cilvēktirdzniecības upuri.

Tāpat pasākuma laikā notika dalībnieku prezentācijas, darbs komitejās, kā arī ziņojumu pieņemšana un balsošana par izstrādātiem dokumentiem. Diskusijas kopumā norisinās jau no 2014.gada 28.maija līdz 12.jūnijam.

Konferencē norisinājās arī SDO rekomendācijas izstrādāšana par efektīvākām metodēm pārejai no neformālas uz formālu ekonomiku. To plānots ieņemt pēc atkārtotas diskusijas 2015.gada konferences sesijā.

Konference ir galvenais vispasaules diskusiju forums darba jomā, kuras laikā izstrādā un pieņem starptautiskus darba standartus. Gan SDO, gan konferences darba forma ir balstīta uz trīspusēju sociālo dialogu, kurā SDO dalībvalstis pārstāv gan valdību, gan darba devēju, gan darbinieku organizāciju, arodbiedrību pārstāvji.

SDO dibināta kā pirmā specializētā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) aģentūra 1919.gadā un šobrīd apvieno 185 dalībvalstis. Tās galvenais mērķis ir veicināt sociālo taisnīgumu un starptautisku darba tiesību atzīšanu. Organizācijas uzdevums ir formulēt starptautiskos darba standartus (konvenciju un rekomendāciju formā), nosakot minimālās darba tiesību prasības. SDO sniedz dalībvalstīm arī konsultatīvu un tehnisku palīdzību nacionālo politiku izstrādē un ieviešanā.

Latvija savu dalību SDO atjaunoja 1991.gadā. Līdz šim Latvija ir ratificējusi 42 SDO konvencijas. No Latvijas puses sadarbību ar SDO īsteno Ārlietu, Labklājības un Satiksmes ministrija.


Troksnis sacelts liels. Saruna ar Eiroparlamenta d...
Augulis Ženēvā piedalās galvenajā vispasaules disk...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter