Augulis: atbalstīsim iniciatīvu 2016.gadu pasludināt par Eiropas gadu vardarbības pret sievietēm novēršanaiLabklājības ministrs Uldis Augulis otrdien, 17.februārī, tikās ar Eiropas Parlamenta (EP) Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības (FEMM) komitejas priekšsēdētāju Irači Garsiju Peresu (Iratxe García Pérez), kā arī deputātēm Marijanu Petiru (Marijana Petir) un Mariu Noilu (Maria Noichl).

Tikšanās laikā puses vienojās kopīgi rosināt Eiropas Komisijā iniciatīvu 2016.gadu tematiski pasludināt par Eiropas gadu vardarbības pret sievietēm novēršanai. Tādējādi visā Eiropas Savienībā (ES) tiktu rīkoti dažādi šim jautājumam veltīti pasākumi ar mērķi pievērst plašākas sabiedrības uzmanību vardarbības pret sievietēm izskaušanai. U.Augulis pauda atbalstu idejai, skaidrojot, ka arī Latvijā šis jautājums joprojām ir aktuāls un risināms.

Latvijā pēdējo trīs gadu laikā vardarbības pret sievieti mazināšanai ir panāktas būtiskas izmaiņas. Tās ir gan tiesiskajā regulējumā, gan arī nodrošinot sociālās rehabilitācijas iespējas vardarbības upuriem un arī varmākām. Īpašu uzmanību pievēršam arī izpratnes sekmēšanai sabiedrībā. Piemēram, aktīvi iesaistījāmies Balto lentīšu kampaņā, aicinot sabiedrībā zināmus vīriešus, tai skaitā visus valdības ministrus piespraust pie apģērba balto lentīti, tādējādi simboliski vēršoties pret vardarbību. Šie pasākumi ir svarīgi, lai mazinātu aizvien pastāvošos mītus un aizspriedumus par vardarbību kā ģimenes lietu,” uzsvēra ministrs.

Tāpat tikšanās laikā norisinājās diskusija par Direktīvas priekšlikumu par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs. Lai arī ES dalībvalstu viedokļi ir atšķirīgi, U.Augulis informēja, ka Latvija savas prezidentūras laikā turpinās iesākto darbu pie minētā priekšlikuma, lai veicinātu Padomes vienošanos. Dzimumu līdztiesība lēmumu pieņemšanā uzņēmumos ir būtiska, lai varētu runāt par līdztiesības nodrošināšanu ikdienā. Tomēr ir jāņem vērā dalībvalstu atšķirības tiesiskajā regulējumā un praksē attiecībā uz dzimumu līdzsvara uzlabošanu.

Sarunas laikā FEMM komitejas deputātes interesēja arī jautājums par pensiju atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem, kā arī tā iespējamiem risinājumiem. Ministrs uzsvēra, ka Latvijas prezidentūra sagatavos Padomes secinājumus par atšķirībām pensiju apmēros sievietēm un vīriešiem, kuros tiks pievērsta uzmanība tādam iepriekš maz aplūkotam aspektam, kā nevienlīdzība un dzīves gaitā izdarītās izvēles, kas turpina atšķirīgi ietekmēt abus dzimumus arī vecumdienās. Šie dzīves laikā pieņemtie lēmumi tieši atspoguļojas pensijas apmērā.

Tikšanās noslēgumā U.Augulis pauda gandarījumu par FEMM pārstāvju vizīti Latvijā un aicināja uz turpmāku konstruktīvu un sekmīgu sadarbību dzimumu līdztiesības jomā.


ZZS rosina skolotājiem noteikt tiesības uz izdiena...
13.februāri kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika La...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter