Augulis ar sociālo pedagogu pārstāvjiem vienojas par sadarbību sociālajā jomā 

Labklājības ministrs Uldis Augulis otrdien, 15.jūlijā, ar Latvijas Sociālo pedagogu federācijas padomes priekšsēdētāju Kristapu Keišu vienojās par turpmāko sadarbību sociālajā jomā. Puses parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru rīcībpolitikas veidošanā.

U.Augulis pauda gandarījumu par sociālo pedagogu pārstāvju vēlmi iesaistīties nozarei būtisku jautājumu risināšanā un aicināja aktīvi piedalīties dažādās darba grupās, kā arī sniegt priekšlikumus un viedokli atsevišķu normatīvu izstrādes gaitā.

“Sociālie pedagogi ikdienā veic nozīmīgu darbu, jo tieši viņi nereti ir pirmie, kas konstatē problēmas ģimenēs ar bērniem un sniedz priekšlikumus turpmākā atbalsta nepieciešamībai. Līdz ar to būtiska ir sociālo pedagogu sadarbības sekmēšana ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī ministriju rīcībpolitikas veidošanas procesā. Tāpēc esmu gandarīts par nevalstiskā sektora iesaistīšanos sociāliem pedagogiem būtisku jautājumu risināšanā, jo, veidojot sociālā darba politiku, ir nozīmīgs arī pilsoniskās sabiedrības viedoklis un priekšlikumi,” uzsver U.Augulis.

Līdz šim ar nevalstiskajām organizācijām ir noslēgti 84 sadarbības līgumi. Vienošanās mērķis ir veicināt Labklājības ministrijas un NVO sadarbību, lai efektīvāk īstenotu bezdarba samazināšanas, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, sociālās iekļaušanas, valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu, sociālās palīdzības, sociālās aprūpes, sociālās un profesionālās rehabilitācijas, sociālā darba, dzimumu līdztiesības, ģimenes politikas, kā arī sekmētu pilsoniskās sabiedrības iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā.

Sadarbības sekmēšanai puses vienojas, ka NVO arī informēs ministriju par sabiedrību interesējošiem jautājumiem un  turpinās individuāli tikties ar ministrijas speciālistiem, lai diskutētu par nevalstisko organizāciju sniegtajiem priekšlikumiem nozares darbā.


Augulis Milānā diskutēs par nodarbinātības un soci...
Noslēdzies 3. sezonas LZS jaunatnes nodaļas rīkot...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter