lzs.lv


Ceturtdien, 2011.gada 20.janvārī, plkst.13.00 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un interesenti aicināti uz Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), kur notiks Eiropas Brīvprātīgā darba gada (2011) atklāšanas pasākums – preses konference. Tās laikā tiks sniegta informācija par visā Eiropas Savienībā (ES) 2011.gadā pasludināto Eiropas Brīvprātīgā darba gadu (EBDG), tā mērķiem un uzdevumiem, par plānotajām aktivitātēm Latvijā, kurās tiks aicināti iesaistīties visu paaudžu Latvijas iedzīvotāji, kā arī par Eiropas Brīvprātīgā darba tūri (ceļojumu).

Plānots, ka pasākumā piedalīsies izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca un IZM valsts sekretārs un Eiropas Brīvprātīga darba gada (2011) vadības komitejas priekšsēdētājs Mareks Gruškevics.

Dalībai preses konferencē kā eksperti aicināti arī EBDG vadības komitejas locekļi. Vadības komiteja ir konsultatīva institūcija, kas uzraudzīs EBDG programmas īstenošanu Latvijā, sniegs ieteikumus un priekšlikumus. Šajā komitejā darbojas pārstāvji no vairāku nozaru ministrijām, Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes izvirzītajām nevalstiskajām organizācijām un Rīgas Domes.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu, 2011.gads visās ES dalībvalstīs ir pasludināts par EBDG. Latvijā EBDG pasākumu plānošana, koordinēšana, īstenošana un uzraudzība uzticēta IZM, kura pagājušajā nedēļā pārņēma stafeti no Labklājības ministrijas, kas 2010.gadā bija atbildīgā institūcija Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību.

Galvenais Eiropas gada mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu pilsoniskumu, veidojot labvēlīgu vidi brīvprātīgajam darbam, veicinot brīvprātīgā darba atzīšanu un informējot par brīvprātīgā darba vērtību.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju un interesentu ievērībai:

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un interesenti aicināti piedalīties šajā pasākumā. Iekļūšanai IZM ēkā, lūgums 102.kabinetā  saņemt caurlaidi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pasākums notiks IZM Lielajā zālē, 2.stāvā, Vaļņu ielā 2.