lzs.lv

21.februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena!

Pasaules iedzīvotāji runā vairāk nekā 6700 valodās. Puse cilvēces runā 23 valodās, bet otra puse – visās pārējās pasaules valodās.

Vēlies uzzināt vairāk? https://www.letonika.lv/dzimtasvalodasdiena.aspx

Latviešu valoda ir dzimtā valoda ap 1,5 miljoniem cilvēku pasaulē, no tiem Latvijā dzīvo ap 1,15 miljoni cilvēku. Latviešu valodā runā ap 350 000 latviešu ārzemēs. Kā otro valodu to pārzina un lieto ap 500 000 cilvēku.

Latviešu valodas rokasgrāmata šeit: http://valodasrokasgramata.lv/

LZS iestājas par nepieciešamību stiprināt latviešu valodas kā valsts valodas lomu un lietošanas kultūru visās publiskās darbības jomās. Aicinām veicināt latvisko dzīvesziņu, darba tikumu, savas sētas un zemes saimnieka apziņu, gādāt par profesionālās mākslas pieejamību visos reģionos!