Augulis: jārod risinājumi problēmām, kuras kavē ceļu būves procesuCeturtdien, 28.jūlijā, satiksmes ministrs Uldis Augulis tikās ar Latvijas Valsts ceļu (LVC) un Latvijas Ceļu būvētāju asociācijas pārstāvjiem, lai rastu risinājumu jautājumiem, kuri šobrīd traucē ceļu rekonstrukcijas gaitu.
         
Ministrs informēja, ka pagājušajā nedēļā apmeklējot vairākus ceļa rekonstrukcijas objektus, tika iepazīstināts ar tām problēmām, kuras kavē ceļu būvētāju darbu un termiņus to izpildei – ceļu rekonstrukcijai nepieciešamo zemes gabalu īpašuma jautājumi, ceļu projektu kvalitāte, u.c. jautājumi.

Pārrunājot jautājumu par valstij nepieciešamo zemes gabalu iegādi no privātīpašniekiem ceļu rekonstrukcijas veikšanai, LVC pārstāvji atzina, ka šobrīd ceļu iegādes procedūra ir ļoti smagnēja un laikietilpīga, bet izmantojot esošo likumdošanu īpašuma piespiedu atsavināšanā, tā būtiski aizkavē ceļu būvniecību.

U.Augulis norādīja: „Jāveic likumdošanas izmaiņas, kas paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu tajos gadījumos, kad īpašnieki apzināti kavē svarīgu ceļu infrastruktūras objektu būvniecības gaitu.” Tika panākta vienošanās, ka LVC kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavos nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, kas ļaus daudz ātrāk realizēt īpašuma piespiedu atsavināšanas iespējas, lai tas netraucētu sabiedrībai svarīgu objektu būvniecību.

Sarunā tika pārrunāta izstrādāto ceļu projektu kvalitāte, kas rada problēmas būvniekiem, jo bieži uzsākot ceļu rekonstrukciju tiek konstatētas nepilnības projektā, kas vēlāk atsaucās gan uz rekonstrukcijas izmaksām, gan darbu kvalitāti. Gan ceļu uzturētājs, gan ceļu būvnieki piekrita, ka jāievieš kvalitātes kontroles sistēma ceļu projektētājiem. Tādējādi uzlabotos izstrādājamo projektu kvalitāte un neveidotos situācijas, ka to realizācijas gaitā rodas nepamatoti finansiālie izdevumi un tie būtiski sadārdzina ceļu infrastruktūras objekta izmaksas.

Tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums par LVC auto stāvlaukumiem un to izmantošanas iespējas tālbraucēju šoferiem, lai ievērotu nepieciešamās darba laika un atpūtas prasības. Kā informēja LVC pārstāvji, tad šobrīd Latvijā ir 230 auto stāvlaukumi un to sakopšana un uzturēšana prasa būtiskus līdzekļus. Šobrīd autobraucēji šīs vietas necenšas izmantot, jo tās nav aprīkotas ar nepieciešamo servisa nodrošinājumu, bet neapzinīgi autobraucēji tās bieži izmanto kā atkritumu izgāztuves. Ministrs uzdeva rast risinājumu efektīvākai šo autostāvvietu izmantošanai piesaistot privāto iniciatīvu, kā arī vienlaikus apzināt pašu autopārvadātāju nepieciešamību pēc stāvvietām konkrētās Latvijas vietās.


Labklājības ministre Ilona Jurševska uzrunās bāriņ...
Precizē ierobežojumus autoceļu aizsargjoslās

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter