43157 I.Jurševska pārstāvēs Latvijas intereses ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmēLabklājības ministrijas (LM) parlamentārā sekretāre Ilona Jurševska pirmdien, 10.martā, Briselē (Beļģija) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē, kurā diskutēs par aktuāliem nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem.

Sanāksmes laikā plānots panākt vienošanos par priekšlikumu Padomes lēmumam par Trīspusējo sociālo samitu izaugsmei un nodarbinātībai. Latvija atzinīgi novērtē sociālā dialoga veicināšanu ES līmenī, tādejādi sekmējot arī „Eiropa 2020" stratēģijā noteikto nodarbinātības un nabadzības samazināšanas mērķu sasniegšanu.

Tāpat Latvija atbalsta arī Padomes rekomendācijas par kvalitātes ietvaru praksēm pieņemšanu, kas paredz uzlabot prakšu kvalitāti un sasaisti ar reālajām darba tirgus vajadzībām. Tādējādi būs veicināta pāreja no izglītības, darba meklēšanas un neaktivitātes posma uz nodarbinātību, īpaši ņemot vērā, ka zemas kvalitātes darba prakses nenodrošina praktisko zināšanu un prasmju ieguvi, kas nepieciešama iesaistei darba tirgū.

Vienlaikus sanāksmes laikā plānots atkārtoti apstiprināt 2010.gadā pieņemtās nodarbinātības politikas pamatnostādnes, kuras dalībvalstis, plānojot savas nodarbinātības politikas, tiek aicinātas ņemt vērā arī 2014.gadā.

Sanāksmes laikā LM parlamentārā sekretāre piedalīsies diskusijās par „Eiropa 2020" stratēģijas īstenošanu. Paužot Latvijas viedokli, I.Jurševska atzīs, ka lielāks uzsvars būtu jāliek uz efektīvākām, valstu situācijai atbilstošām nodarbinātības un sociālajām politikām, kā arī ieguldījumiem cilvēkkapitālā. Lai uzlabotu „Eiropa 2020" stratēģijas sniegumu, ir būtiski turpināt ekonomiskās atveseļošanās centienus un veicināt izaugsmes atjaunošanos, mazinot nabadzību un sociālo atstumtību.

LM parlamentārā sekretāre uzsvērs, ka, lai gan jauniešu bezdarbs joprojām ir nozīmīgs dienas kārtības jautājums, vienlaikus būtu jāpievērš uzmanība arī citu sabiedrības grupu (ilgstošo bezdarbnieku, personu ar invaliditāti u.c.) iekļaušanai darba tirgū. Svarīgs aspekts konkurētspējas veicināšanai un saglabāšanai ir savlaicīga reaģēšana uz darba tirgus izmaiņām, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas, lai uzņēmumi un darbinieki spētu pielāgoties mūsdienu darba tirgus apstākļiem.

Vienlaikus I.Jurševska pievērsīs uzmanību tam, ka efektīvu sociālo politiku vislabāk spēs nodrošināt uz pierādījumiem balstīta politika, kas ņem vērā dalībvalstu specifiku, struktūras un tradīcijas. Būtiska ir gan augstas kvalitātes pētniecība, gan nodarbinātības dienestu un pašvaldību sociālo dienestu darbība, jo krīzes apstākļos tieši šie dienesti pilda būtisku lomu situācijas stabilizēšanā.


Putina Pirra uzvara
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tiekas ar Izraēl...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter