Aktualitātes

ZZS vēršas pie Satversmes tiesas priekšsēdētāja par eiro ieviešanas juridisko risinājumu
15.11.2012


LEmwDZezhe3
Datums: 2013-09-20
That's really thinking at an imepvssire level
upTlypQz7MG
Datums: 2013-09-21
Finding this post has anrsewed my prayers
mf7rXGQ7F7D
Datums: 2013-09-22
Great thiiknng! That really breaks the mold! http://bpsdqilqz.com [url=http://piofzrjco.com]piofzrjco[/url] [link=http://jihhtwwd.com]jihhtwwd[/link]
snICoPS3Jrr
Datums: 2013-10-18
Piemēram, internetā atradu Ŕādu anonÄ«mu skaidrojumu:VienkārÅ”ota tās shēma bija sekojoÅ”a. No 1922. lÄ«dz 1940.gadam bija tā, ka Latvijas pilsoņi izrakstÄ«ja vekseļus, Latvijas Banka tos uzskaitÄ«ja un apmainÄ«ja pret banknotēm (latiem). Banknotes tika apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādāja, atpelnÄ«ja savu parādu (vekseli), saņēma latus, par kuriem pēc tam Latvijas Bankā izpirka savus vekseļus. Latvijas Bankā bija Latvijas pilsoņu vekseļi. No 1992.gada lÄ«dz Å”odienai Latvijas Banka uzskaita ārzemju Centrālo banku vekseļus – FRS (ASV Federālo Rezrevju Bankas) un ECB (Eiropas Centrālās Bankas) banknotes. Uz Å”o vekseļu pamata Latvijas Banka izlaiž nacionālās kredÄ«tbiļetes (Latvija Bankas banknotes – latus). Pēc tam biļetes tiek apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādā, atpelnot sveÅ”u parādu (ārzemju banku vekseļus), saņem latus, bet pēc tam ar tiem no Latvijas Bankas izpērk sveÅ”us vekseļus (dolārus un eiro). Latvijas Banka par Å”iem dolāriem un eiro pērk ASV Valsts Kases vekseļus (US treasurt bill, Obligation debt). Ja ielÅ«kojamies Latvijas Bankas aktÄ«vos, tad ieraugām tajos ārzemju valstu vekseļus.Tā kā Å”is jautājums ir visas valsti izlaupÄ«juŔās ekon. sistēmas stÅ«rakmens, der saprast, ar ko bÅ«tiski atŔķiras Latvijas pilsoņu vekseļi no ASV vekseļiem? 1) Pilsoņu vekseļi ir nodroÅ”ināti ar viņu Ä«paÅ”umu, savukārt ASV vekseļi nē. 1971. gadā ASV pilnÄ«bā atteicās no dolāra zelta nodroÅ”inājuma. ASV Valsts Kases vekselis ir ar Ä«paÅ”umu nenodroÅ”ināts, tātad, par viltotu uzskatāms ā€œvērtspapÄ«rsā€, kura uzskaiti veic ASV Federālās RezervÄ“Å”anas Sistēmas bankas. FRS maina ASV Valsts kases vekseļus pret savām parādu kvÄ«tÄ«m Federal Reserve Note, kuras sauc par ASV dolāriem. ASV valdÄ«ba savu vekseli var dzēst (izpirkt) tikai ar ASV dolāriem un tikai no viena avota ā€“ no budžeta ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumus veido nodokļi.— Lai dzēstu savu vekseli, nepiecieÅ”ams savākt nodokļus visu to dolāru summas apjomā, kādu FRS iepludināja ekonomikā, realizējot (uzskaitot, mainot pret Federal Reserve Note jeb dolāriem) ASV valdÄ«bas vekseli. Realitātē tas nekādi nav iespējams, jo parādi ir tikai daļa no visas naudas summas. Tālab arÄ« ASV parāds neimtÄ«gi pieaug.— 2) Agrāk (1922.g -1940.g) procentus par latu lietoÅ”anu pilsoņi maksāja Latvijas Bankai. Å odien par latu lietoÅ”anu pilsoņi procentus maksā ārzemju Centrālajām Bankām. http://www.tracygracedesigns.com/buy-cialis-onl... http://www.memorialbaptistbeckley.com/accutane-... http://www.bestcreditcardoffers4you.com
AZ0ctCOiIOR
Datums: 2013-10-18
LB likumā noteikts:35. pants. Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas darboties Latvijas, Eiropas SavienÄ«bas dalÄ«bvalstu un ārvalstu finanÅ”u tirgos, veicot darÄ«jumus ar finanÅ”u instrumentiem un dārgmetāliem.36. pants. Lai sasniegtu savu mērÄ·i un izpildÄ«tu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas pret adekvātu nodroÅ”inājumu veikt kreditÄ“Å”anas operācijas ar kredÄ«tiestādēm un citiem finanÅ”u tirgus dalÄ«bniekiem. Latvijas Bankai nav tiesÄ«bu pieŔķirt aizdevumus valdÄ«bai un pirkt valsts iekŔējā aizņēmuma vērtspapÄ«rus sākotnējā tirgÅ«.Tātad LB drÄ«kst pirkt ASV parādzÄ«mes (kreditēt ASV tautsaimniecÄ«bu), bet nedrÄ«kst pirkt LV parādzÄ«mes.Vai LB nav viena ideāla koloniāla iestāde, kas izsÅ«c Latviju ārvalstu interesēs?Ar to gribu teikt, ka eiro mums nevajag, bet jāmaina arÄ« esoŔā sistēma. Citādi lielas atŔķirÄ«bas nebÅ«s. http://www.akseseriz.net/online-classes.html http://www.windows-phone-news.com/online-degree...
pYygy3kugD6W
Datums: 2013-10-20
Super jazzed about getting that knhw-oow.
MBLnZ9HB
Datums: 2013-10-20
Sveiki Jāni! Thank you for commenting. I’ve read the article, and I think the idea absurd. Although for sure GDP is not the best indicator of economic development, it reflects well the level of economic activity. The author not only seems to not know economic theory, including Friedman and Hayek, as there is a deficit of logic. I shall ask you to forgive me not going into details, but basically the money spent by the government goes to the private sector, for example, by the consumption of goods and services from people who work for the government. Another example is the war industry, which each year consumes gods and services produced by the private sector. All financed by the government. In other words, following the author’s idea, the money spent by the government would never go into the private sector, remaining intra-government. Lacks logic, isn’t it? The author should go back to Economics 101. http://www.memorialbaptistbeckley.com/accutane http://www.bestcreditcardoffers4you.com http://www.memorialbaptistbeckley.com/accutane-...
Jz9ooE9O
Datums: 2013-10-26
Phnemoneal breakdown of the topic, you should write for me too! http://bxtcmwqqv.com [url=http://plezlbghzm.com]plezlbghzm[/url] [link=http://bgeugnkjy.com]bgeugnkjy[/link]
HTuh6RJ1Cu2
Datums: 2013-11-04
http://www.autocoverageonline.net http://oncasino.org http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://www.insurancequotesforyou.net http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/iowa-ch...
b5BfN9uK
Datums: 2013-11-05
http://graduateonlineprograms.net http://insurerswebworld.com http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/ http://www.autocoverageonline.net http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/pennsyl...
fVpf3duu
Datums: 2013-11-07
http://www.insurancequotesforyou.net http://startsavingoninsurance.com http://www.myedtreatment.com http://onlinepokerlabs.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/maine-c...
oKMZhIj7a
Datums: 2013-11-09
http://casino-tribune.com http://www.insuranceinyourstate.net/charlotte-c... http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.topinsurancequotes.net/ http://www.autocoverageonline.net http://www.cheapestcarinsur.com http://www.insuranceinyourstate.net/
3U1pq8AVuNmR
Datums: 2013-11-11
http://best-slots-ever.com http://insurerswebworld.com http://www.cheapsildenafilonline.com http://www.findyourinsurer.com http://www.topinsurancequotes.net/ http://coverageservices.net
uqYD7W18voK
Datums: 2013-11-15
http://casino-tribune.com http://automobileprotection.net http://startsavingoninsurance.com http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.zumurphy.com http://oncasino.org http://onlinepokerlabs.com
JQAiOX3IBn5B
Datums: 2013-11-16
http://allinsuranceplans.net http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://bestccards.com http://24hourgaming.com http://www.edpillsguide.com/
reitiLI7
Datums: 2013-11-17
http://licensedinsurerslist.com http://www.locateonlinecolleges.com http://120freecasinogames.com http://allgamesinonesite.com http://graduateonlineprograms.net
wetxZqIXnclY
Datums: 2013-11-22
http://www.safeinsurers.com http://www.getacheapcoverage.com http://autoprotectiondeals.com http://www.drugsforedonline.com http://www.getquotefreeonline.com
1OXqwijGh
Datums: 2013-11-23
http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.bestpricesonmeds.com/ http://insurersexpert.com http://www.aboutcarinsurancerates.com
s3yPN3j27F90
Datums: 2013-11-24
http://www.quotesmanager.net/ http://www.cheapprix.com http://www.getautoinsurers.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.insurancequotesforyou.net
CTvaACfpRUej
Datums: 2013-11-24
http://www.locateonlinecolleges.com http://www.zumurphy.com http://www.searchinsur.com/ http://www.insurancequotesforyou.net http://www.insureyourcaronline.com/ http://allinsurancecarriers.com http://www.freequotesguide.com
oTlPOSO8
Datums: 2013-11-25
http://www.cheapestcarinsur.com http://www.getautoinsurers.com http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.drugsforedonline.com http://www.getcheapinsuronline.com/
zXayGclbBz
Datums: 2013-11-26
http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.findyourinsurer.com http://www.getcheapautocoverage.com http://allinsurancecarriers.com
N4YwY2iJDfuu
Datums: 2013-11-27
http://www.getquotefreeonline.com http://www.searchonlinecolleges.net http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.cargobikegallery.com/purchase-viagra... http://www.bloggingsatan.com/buy-viagra-online.... http://www.yardsofgrapevine.com/buy-cialis.html http://www.sindhisoftoronto.com/tadalafil.html
dz8ABULnsCvi
Datums: 2013-11-28
http://www.yardsofgrapevine.com/cheap-cialis.html http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.bloggingsatan.com/generic-viagra.html http://www.bestinsurquotes.com http://www.cargobikegallery.com/viagra-online.html http://www.sindhisoftoronto.com/online-cialis.html http://www.cargobikegallery.com/generic-viagra....
tNvDG19UB3
Datums: 2013-11-29
http://www.bestpharmacies.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.quotecar.net/ http://www.mybestmedicine.net/ http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.edcomparisonchart.com/
j8IHQh32mXc
Datums: 2013-11-30
http://www.freequotesguide.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.carinsuranceiseasy.com http://www.bestinsurquotes.com
XnbmTkYAIKv2
Datums: 2013-12-01
http://www.bestedmedicines.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://allinsurancecarriers.com http://www.getquotefreeonline.com http://www.pillsservice.com/ http://www.safeinsurers.com http://www.guideinsuranceservices.net/
EGIg5lz5t8KL
Datums: 2013-12-01
http://www.edgenericmeds.net/ http://www.getquotefreeonline.com http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.medproducts.net/ http://www.quotesmanager.net/
TZFvkp3Y
Datums: 2013-12-03
http://www.insurancewebresources.com/ http://www.geteddrugs.com/ http://www.edgenericmeds.net/ http://www.carinsuranceiseasy.com http://www.quotecar.net/ http://www.getquotefreeonline.com http://www.medproducts.net/
5PoJYM3E
Datums: 2013-12-03
http://www.onlinemedguide.com/ http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/
k6c6FtFT
Datums: 2013-12-04
http://findcollegesonline.net http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.insurancewebresources.com/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.getfreequote.net/
BVagfOeF
Datums: 2013-12-05
http://www.medicationlibrary.com/ http://www.carinsursite.com http://www.edpillsfinder.com/ http://www.pillscomparison.com/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.guidetoautoinsurance.net/
Zn18QUgzkCv
Datums: 2013-12-06
http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.medproducts.net/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.getquotefreeonline.com
RQlM9A7kgsVh
Datums: 2013-12-06
http://www.bestpharmacies.net/ http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.highqualitypills.com/ http://www.freecarinsurquotes.net http://www.carinsuranceco.net/
uNjxFccJo
Datums: 2013-12-07
http://www.insurecaronline.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.getyourquotenow.net/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.quotecar.net/ http://www.getautoinsurers.com
EmUaDb7G
Datums: 2013-12-08
http://onlinepokerlabs.com http://www.pillsprices.net/ http://best-slots-ever.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.insurancequoteslist.net/
Ei2Ff30X
Datums: 2013-12-09
http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.getautoinsurers.com http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.bestpharmacies.net/
RI88SyZkE6
Datums: 2013-12-10
http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.getfreequote.net/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.comparebestquotes.net http://www.insurancecheapoffers.com/
48w8Nl8Sw1T3
Datums: 2013-12-10
http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.geteddrugs.com/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.medtreatment.net/ http://carprotectiondiscounts.com
a3GEvyUph1s
Datums: 2013-12-11
http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.pillscomparison.com/ http://www.carinsursite.com http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.comparebestquotes.net http://www.insurancebestrates.net/
tC7oWOp0
Datums: 2013-12-12
http://www.pillsprices.net/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/
eCwz62Pmd
Datums: 2013-12-13
http://www.getautoinsurers.com http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.getfreequote.net/ http://findcollegesonline.net
KNu3uy8SHX
Datums: 2013-12-14
http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.myhairwillbeback.com/
LEi1SqvCo1
Datums: 2013-12-15
http://www.compareautoinsur.com/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.insurancewebresources.com/ http://www.medtreatment.net/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/
57rbkNag9z
Datums: 2013-12-16
http://www.geteddrugs.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.medproducts.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.compareautoinsur.com/
xYs1S03ZR
Datums: 2013-12-16
http://www.bestpharmacies.net/ http://www.startsavingoninsurance.com http://findcollegesonline.net http://best-slots-ever.com http://distancedu.com
SDaXz9E9pabl
Datums: 2013-12-17
http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://best-slots-ever.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.buyinsuronline.com http://www.insureyourselfcheap.com
CNpO0HvHNfGN
Datums: 2013-12-18
http://unamedica.net http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.insurancecheapoffers.com/
98GOzf3h
Datums: 2013-12-19
http://www.bestedmedicines.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.freecarinsurquotes.net http://www.compareautoinsur.com/ http://www.carinsursite.com
ouEF6rbZso
Datums: 2013-12-19
http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.carinsursite.com http://www.carinsurquote.com http://www.freecarinsurquotes.net http://www.insurancebestrates.net/ http://www.insurancequoteslist.net/
HVw66vOz
Datums: 2013-12-20
http://www.bestpharmacies.net/ http://www.carinsurquote.com http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/
PsEl3uv6H4S
Datums: 2013-12-20
http://www.bestpharmacies.net/ http://findcollegesonline.net http://www.edpillsfinder.com/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.insureyourselfcheap.com
BnJsfr3mjSk
Datums: 2013-12-21
http://carprotectiondiscounts.com http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.compareautoinsur.com/ http://onlinepokerlabs.com http://www.bestedmedicines.com/
vqZMXjuvOW
Datums: 2013-12-22
http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.carinsursite.com http://www.carinsurquote.com http://www.insurecaronline.com/
zScMmA2QlTha
Datums: 2013-12-22
http://www.getthebestratesfast.com/ http://unamedica.net http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.insurancebestrates.net/
jJIjQNCXB
Datums: 2013-12-24
http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.buyinsuronline.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.carinsurquote.com http://www.insurancebestrates.net/ http://www.insureyourselfcheap.com
gkoluBjN
Datums: 2013-12-25
http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.getyourquote.net/ http://www.carinsursite.com http://www.quotesmanager.net/ http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://www.bestautoinsur.net/
CAFkDtSm
Datums: 2013-12-26
http://www.getyourquote.net/ http://www.carinsurquote.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.blackjackspace.net http://www.carinsursite.com http://www.quotesmanager.net/ http://insureyourcaronline.com
5UUHXAzYx
Datums: 2013-12-29
http://www.locateautoinsur.com/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.topinsurancebrokers.net/
vszPAKwIlQEk
Datums: 2013-12-31
http://www.allhealthinsurers.net http://www.slotschips.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.carinsursite.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.edproductsonline.com http://www.buyedmedsonline.com
eT8kBEp92r
Datums: 2014-01-06
http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.medshouse.net http://www.bestautoinsur.net/ http://www.getallergytreatmentfast.com http://www.quotesmanager.net/ http://www.findyourinsurer.com http://www.carinsursite.com
coach outlet online
Datums: 2020-11-04
https://www.outletcoachsstoreonline.com Coach Outlet Online https://www.michaelkorsfactorybagsoutlet.c
om Michael Kors Bags Outlet https://www.cheapyeezyshoesale.com Cheap Real Yeezys https://www.discountyeezyshoes.com Cheap Yeezys https://www.cheapoutletmkstore.com Michael Kors Purse Outlet https://www.outletstorecoachs.com Coach Outlet Store Online https://www.outletssalemk.com MK Outlet https://www.bagsclearancecoach.com Coach Bags Clearance https://www.bagsoutletcoachsale.com Coach Bags Outlet

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
20:54, Jan 15

Latvijas Zemnieku sa
22:04, Jan 14
Opozīcija prasa Kariņam skaidrot iespējamu izmeklēšanu saistībā ar vakcīnu pret Covid-19 iegādi @TVNET_zinas… https://t.co/YP3vuVukVF
Latvijas Zemnieku sa
16:23, Jan 14
Par tirdzniecības ierobežojumiem, vakcinēšanos, ģimenes ārstu kapacitāti, izmaiņām darba tirgū, viesmīlības nozares… https://t.co/XCESX1wfij

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit