Aktualitâtes

18983

Dobeles novadâ Lâèplçða dienu atzîmçs ar vairâkiem patriotiskiem pasâkumiem
08.11.2011


NEgYdjKOf
Datums: 2013-09-21
re re: saka:Ko tas maina vai dod?Varēs šeptēt bez traucēšanas?Nu tak jau tagad to var ļaudis vairs uz pagastu neiet.Tikai pēc saopckām vēl ieskrien.A vai Aglonai maz ir pagasta pārvalde?Nu, kurš gudrs, lai pastāsta.Pasaules vēsturē ir bijuši visādi gadījumi, kādreiz par sliktu attieksmi pret tautas interesēm pa kādam pakāra vai citādi atzīmēja vadoņus
xcTSTIQF
Datums: 2013-09-21
re: saka:Visu novada pārvaldes aparātu (darbiniekus) varētu pārvietot uz Kastuļinas patsgaa pārvaldes ēku Priežmalā (augšējā bilde pa kreisi). Izskatās ļoti labi. Tagadējā domes ēkā varētu palikt kultūra, kuras vajadzībām, cik zināms, trūkst telpu un Aglonas patsgaa pārvaldes darbinieki.Pasules vēsturē ir bijuši gadījumi, kad pārvieto pat valstu galvaspilsēts
C1dleJJX
Datums: 2013-09-22
roze saka:Lūdzu ieliekat info par Aglonas pirts darba lkeiiam. Jo pie pirts durvīm nekā nav, pat uzraksta ka tā ir Aglonas PIRTS! Bet zinu, ka darbojas! Jautājums kad? http://gyvrnzmaefd.com [url=http://tryqrylalqs.com]tryqrylalqs[/url] [link=http://ktfaazw.com]ktfaazw[/link]
WpByrGswzFoI
Datums: 2013-10-18
saka:LatvieÅ¡u Zemnieku SavienÄ«bas programma Saeimas un PaÅ¡valdÄ«bas vēlēšanām.Saraksts „Mēs PaÅ¡i”. Aicinām pievienoties!Mēs, LatvieÅ¡u Zemnieku SavienÄ«ba (LZS), esam 1917.gada 12. maijā Kārļa Ulmaņa dibinātās partijas LatvieÅ¡u Zemnieku SavienÄ«bas tiesÄ«bu pārmantotāji un idejas turpinātāji.Tikai visi kopā, pildot LZS programmu un mērÄ·us, varam izkļūt no sociāli ekonomiskā strupceļa Latvijā, kur mÅ«s noveduÅ¡as lÄ«dzÅ¡inējās valdÄ«bas. LZS iesaka vēlēšanu sarakstā „Mēs PaÅ¡i” neviena esošā, ne bijušā deputāta!Deputātu kandidātus sarakstam „Mēs PaÅ¡i” iesaka vēlētāji konkrētā apgabalā. Deputāta kandidātam nepiecieÅ¡ams atbalsts ar 100 galvotāju parakstiem un kas ir gatavi uzņemties atbildÄ«bu virzÄ«t Latvijas valsts ekonomikas atveseļoÅ¡anu tā, lai visur darbotos princips: VIENS LIKUMS – VIENA TAISNĪBA UN VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM!LZS saraksta „Mēs PaÅ¡i” uzdevumi Saeimā:1/ sekmēt Latvijas Valsts likumu atjaunoÅ¡anu Latvijas Republikā:•par pagastiem, apriņķiem, ministrijām, sabiedriskām organizācijām, par Latvijas Banku, Sodu likumu, likumu par Tiesu varu, PavalstniecÄ«bas un Valodas likumu;•realizēt Satversmes un Civillikuma prioritāti ikdienā;•atjaunot un sakārtot Latvijas Valsts administratÄ«vo dalÄ«jumu pagastos un 19 apriņķos;2/ atjaunot ražoÅ¡anu valstÄ« uz Sabiedriskā Tirgus SaimniecÄ«bas (STS) pamatiem, atbalstÄ«t sabiedriskās organizācijas un 6 Kameru darbÄ«bas atjaunoÅ¡anu;3/ atbilstoÅ¡i atjaunotajiem likumiem izveidot 9 ministrijas:1. Ārlietu; 2. IekÅ¡lietu; 3. RÅ«pniecÄ«bas, enerģētikas, tirdzniecÄ«bas un finansu; 4. Kara;5. ZemkopÄ«bas; 6. IzglÄ«tÄ«bas; 7. Satiksmes; 8. Tieslietu; 9. LabklājÄ«bas;4/ veicināt Latvijas Aizsargu Organizāciju (LAO) atjaunoÅ¡anu kārtÄ«bas atbalstam uz vietas;5/ Sabiedriskā Tirgus SaimniecÄ«bas (STS) pamatu atjaunoÅ¡ana (STS sekmÄ«gi darbojās Latvijā jau lÄ«dz 1940. gada jÅ«nijam) jābalsta uz kopdarbÄ«bu, tirgu, kredÄ«tiem un privātÄ«paÅ¡umu. JāievieÅ¡ kalkulācijas preču un pakalpojumu vērtÄ«bas noteikÅ¡anai Latvijā!Tādēļ nepiecieÅ¡ams lai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātā valdÄ«ba izpildÄ«tu:•atjauno latu kā vērtÄ«bas mēra vienÄ«bu ( 1grams zelta = 5,7 lati, tā tas bija 1936.gadā) ;•ievieÅ¡ darba apmaksas tarifus atbilstoÅ¡i darba kategorijām, nosakot enerÄ£ijas vērtÄ«bu- kilovatstunda = 3,5 santÄ«mi, pārtikas graudu tonnas = 140,-lati un zemes hektārs = 150,- latiem. Tas ir lÄ«dzeklis preces un pakalpojumu vērtÄ«bas noteikÅ¡anai un nodokļu lieluma aprēķināšanai;•veicināt ražoÅ¡anas attÄ«stÄ«bu, tas likvidē bezdarbu, tā rada pamatu valsts budžeta ieņēmumu palielināšanai- vairāk ražosim, vairāk pelnÄ«sim, tad mēs visi labāk dzÄ«vosim;TautsaimniecÄ«bas atveseļoÅ¡ana ir iespējama vienÄ«gi ar ilgstoÅ¡i stabiliem un zemiem nodokļiem UZŅĒMĒJIEM. MērÄ·is ir aizsargāt uzņēmumu intereses. Atjaunosim Latvijas Valsts iedibināto kārtÄ«bu, kad paÅ¡valdÄ«bas, saimnieki un uzņēmēji paÅ¡i rÅ«pējas par savu labklājÄ«bu!PaÅ¡valdÄ«bai jārÅ«pējas par budžetu veidoÅ¡anu no tās teritorijā esoÅ¡ajiem uzņēmēju nodokļiem, nevis no Eiropas SavienÄ«bas iedalÄ«tiem fondiem un Latvijas valdÄ«bas ņemtajiem kredÄ«tiem:1) no algas ienākuma nodoklis– 30%;2) peļņas nodoklis – 15%, maksā uzņēmumi;3) Ä«paÅ¡uma nodoklis -1% gadā.Tad katra paÅ¡valdÄ«ba no sava budžeta ik mēnesi 10% ieskaita Apriņķa budžetā, bet Apriņķis-70% pārskaita valdÄ«bas budžetā.. Tā var palielināt izdevumus izglÄ«tÄ«bai, veselÄ«bas aprÅ«pei, sociālajai palÄ«dzÄ«bai un pensijām.Atjaunot sabiedrisko organizāciju lomu valsts pārvaldÄ«Å¡anā, tiks nodroÅ¡ināta vadÄ«bas efektivitāti un demokrātija. Veicot Å¡os pasākumus, var samazināt esoÅ¡o Valsts pārvaldes aparātu vairāk kā 10 reizes. Budžeta izdevumi ir jāplāno atbilstoÅ¡i tautsaimniecÄ«bā reāli iespējamām noslogojumu summām!Izpildot Å¡Ä«s pamatprasÄ«bas, pēc mÅ«su ekonomistu aprēķiniem mēs iegÅ«stam ap miljards latu ekonomiju gadā, kurus var ieskaitÄ«t sociālajā budžetā un jau Å¡odien izmaksāt 168 Ls sociālo pabalstu mēnesÄ« katram apgādājamajam, tā novērÅ¡ot paÅ¡reizējo sociālo spriedzi sabiedrÄ«bā.Sabiedriskās kārtÄ«bas nodroÅ¡ināšanai katrā paÅ¡valdÄ«bā izmantosim Latvijas Aizsargu Organizāciju (LAO), kā policista palÄ«gu, kas darbojas brÄ«vprātÄ«gi un netiek uzturēti no valsts budžeta.Pilsoņi! Atceraties, ka Satversme 2.pants nosaka: Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai.Visi lÄ«dzÅ¡inējo Saeimu grozÄ«jumi Satversmē un Civillikumā, kas neatbilst Satversmei ir jāatceļ un nav jāpilda. Ievērosim Latvijas valsts Pamatlikumus paÅ¡i un pieprasÄ«sim tos ievērot arÄ« mÅ«su Deputātiem un varas nesējiem!Esam pārliecināti, ka nav jāgudro velosipēds! Izveidojot Saeimu ar deputātiem, kuriem rÅ«p Latvijas nākotne, un mēs, visi kopā strādājot, likvidēsim bezdarbu un atgÅ«sim labklājÄ«bu. To pierāda Latvijas valsts pirmskara pieredze!LZS valdes priekÅ¡sēdētājs ArtÅ«rs Malta. Tālr. 26 34 77 83; E-pasts: http://www.tracygracedesigns.com/buy-viagra-onl... http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-predn... http://www.tracygracedesigns.com/buy-cialis-onl...
HmB663VLf
Datums: 2013-10-18
pamela>AMARILLAI saka:annamarija,nu diez vai nu tā ir,jo Sluča gadÄ«jums ir vērtējams ar valstÄ« notiekoÅ¡o,kur krievi pārņem atkal teikÅ¡anu un latvietim ATKAL jābrauc trimdā.AMARILLA,nu nebÅ«Å¡u sarÅ«gtināta,ja JŪS uzrakstÄ«siet visu ROZĀ krāsās,es neko tādu sev apkārt neredzu.To manu redzējumu apstiprina pēdejās ziņas no vikiligs nočieptā,ka ASV un NATO bija spiestas pārstrādāt Polijas aizsardzÄ«bas variantu,iekļaujot Baltiju pret Krieviju.Ä»ooti žēl,ka neredzat NEKAUNĪGO krievu “uzvaras”marÅ¡u gan RD ,gan Saeimā,kur nu jau brÄ«vi jÅ«tās krievi BEZ valsts val.zināšanām.UN VL/TB neko nedara lai to mainÄ«tu.Esmu pārliecināta,ka ar VL notiks tas pats kas notika ar TB/LNNK.Jau vakar Parādnieks 900′pieļāva iespēju KRIMIĶIM/pat ,ja aizdomās PAGAIDĀM/ tapt iestutētam Prezidenta baeņķī!!!!Ko vēl sagaidÄ«sim no “nacionāļiem”.Par VienotÄ«bu pat runāt negribas,jo tur nacionāļu nav.Un te ir mÅ«su traģēdija,ka NAV NEVIENAS partijas par kuru es Å¡odien,kā nacionāli noskaņota pilsone, gribētu balsot.Ir traÄ£iski,ka jāizvēlas mazāko no Ä»AUNUMIEM !Cien.,iedomājaties kaut uz mirkli,KAS NOTIKS valstÄ«,ja varu pievāks SC un ĀM,AM,IekÅ¡l.M,FM,Izgl.M utt.sagrābs SC un URBANOVIČS ar lielkrievu Å¡ovinistu bandu kā Kravcovs un Co,kuri pat valsts val. neprot,BET ĀBOLTIŅA un Co ir ar mieru !!! viņus ņemt koalÄ«cijā!Kas notiek SAB,KNAB,DP utt.?VALSTS faktiski — LATVISKAS Latvijas — kā tādas NAV!Zatlers uz Maskovu ņems JL prokrievikus monstrus /Kamparu,MÅ«rnieci utt/,no ZZS Vējoni,kurÅ¡ ai9ztecēja pirmais uz Kremli un kā prasts VM čupojās ar Putinu,kurÅ¡ 3-Ä«s gadus marinē Zatleru pie Mauzoleja durvÄ«m.Ņems lÄ«dzi Meļņiku,tēvu Aleksandru,Nilu UÅ¡aku utt.KO tas nozÄ«mē,AMARILLA?NebÅ«Å¡ot valsts vizÄ«te,jo ordeņus nedalot!?Daudz jÅ«s redzējāt tādas vizÄ«tes kur dala,bet IR valsts vizÄ«te?Zatlers un Latvija tiek PASULES priekšā pazemoti,pazemināti.Ja NAV valsts vizÄ«te — Lilitai NAV jābrauc!Es varētu kopotos rakstus uzrakstÄ«t par notiekoÅ¡o valstÄ«,BET varu par to nopelnÄ«t tikai DP uzraudzÄ«bu,VALSTĪ NEVIENS NEKO NEGRASĀS MAINĪT!!Ne Dzintari,ne Parādnieki,ne Pupuri,ne Rōžkalni,ne BrÅ«veri utt – NEVIENS!!!Dāboliņa uzraksta,es uzrakstu /VISIEM/ NU UN ???MÅ«s pasludina par Å¡iziķēm ,labākajā gadÄ«jumā.AMARILLA,ko es varu ieteikt?Pēc 50 okupācijas gadiem,kur izvarota valsts,izkropļota cilvēku psihe,morāle utt.un no homo sapiens uzcepts homo sovjeticus,neko nevar ieteikt,ir jāgaida uz jauno paaudzi,BET BET BET cerÄ«ba vāja,JO izglÄ«tÄ«bas sistēma nesekmē LATVIEÅ U patriotu audzināšanu,tapēc nu jau 20!g. NAV Latvijas vēstures,nav patriotiskāS audzināšanas.IR —VISI TV kanāli pilni ar KRIEVU “Mentu kariem”un krievu val.,ir atļauts diskriminēt latvieti Latvijā un NEPIEŅEMT darbā BEZ okupantu val.,BET BEZ valsts val.VAR sēdēt Saeimā utt.VAi tas jums ir par maz?Un kas to lÄ«dz darÄ«t vēl Å¡odien — PAÅ I LATVIEÅ U MANKURTI !!!IZEJA — mainÄ«ot izglÄ«tÄ«bas sistēmu,mainÄ«t LIKUMUS Saeimā,BET TUR diriģē ĀBOLTIŅAS,ĒLERTES,KAMPARI utt.Mēs viņus ievēlējām cerot uz mazāko ļaunumu.MEKLĒSIM izeju kopÄ«gi,negānoties SAVĀ starpā! http://www.akseseriz.net/online-colleges.html http://www.akseseriz.net/distance-learning.html http://www.windows-phone-news.com/degree-progra...
5CzfxmjXdoG
Datums: 2013-10-20
Njā, VEF Kultūras pils pasākumu organizētājiem tas būtu jāzin Diemžēl VEF Kultūras pilī kopš 2012.gada Janvāra deju vrkaai vairs nenotiek!
YxLaNUvbPzK
Datums: 2013-10-24
Ludziņas sižets – uz baznÄ«cu atnāk Ä£imene, vecāki, bērns un vecmamma – tādā ne visai labā omā, un saka – tas bÅ«s brÄ«nums, ja mēs atradÄ«sim, kur apsēsties, tas bÅ«s brÄ«nums – ja bÅ«s maÅ¡Ä«nu, kur nolikt. Bet meita jautā – vai tad tie ir tie brÄ«numi – vai nav Ä«stu brÄ«numu?Tālāk ar ēnu teātra palÄ«dzÄ«bu, ar teicēju tiek attēloti sižeti no Jēzus dzimÅ¡anas stāsta. Teicējs atgādina, ka Bētlemē nekur nebija vietas Jēzum. Vai mēs ļaujam Jēzum mājot pie mums vai dzenam prom no mÅ«su sirds? – te viss jau pilns, Tev nav vietas. Jēzus vēlas mājot mÅ«su sirdÄ«s un mazā meitenÄ«te izrādes beigās lÅ«dz Jēzu, lai viņš atnāk un iemājo viņas sirdÄ«, pie viņas vecākiem, vecammas, viņas mājās. Un kad mēs lÅ«dzam un ļaujam, lai Jēzus pie mums mājo, tad mēs maināmies un tas ir Ä«sts brÄ«nums! http://www.akseseriz.net/online-courses.html http://www.windows-phone-news.com/online-degree... http://www.windows-phone-news.com/college-onlin...
uSIhifIHz
Datums: 2013-10-26
Njā, VEF Kultūras pils pasākumu organizētājiem tas būtu jāzin Diemžēl VEF Kultūras pilī kopš 2012.gada Janvāra deju varaki vairs nenotiek! http://blvidnep.com [url=http://ukzyrwavyh.com]ukzyrwavyh[/url] [link=http://uazpzbzy.com]uazpzbzy[/link]
kEt4Dr4Y
Datums: 2013-11-05
http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://www.cheapcarinsuronline.com/ http://blackjackencyclopedia.com http://insurerswebworld.com
Rs5wak833z9
Datums: 2013-11-06
http://www.findyourinsurer.com http://topinsuranceagents.net http://www.insurancequotesforyou.net http://www.insuranceinyourstate.net/kansas-city... http://carprotectiondiscounts.com http://www.cheapprix.com http://automobileprotection.net
fkeiR5xaV
Datums: 2013-11-07
http://www.mymedicationsonline.com http://www.topinsurancequotes.net/ http://www.insurancequotesforyou.net http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://casino-tribune.com
b3F51bdIUR0
Datums: 2013-11-08
http://www.comparecheapquotes.net http://www.edtreatmentforyou.com/ http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/south-d... http://allinsurancecarriers.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.topinsurancequotes.net/auto-insuranc... http://www.bestcoverageonline.com/
y48bt2KbMR
Datums: 2013-11-12
http://www.mymedicationsonline.com http://best-slots-ever.com http://insurersinmystate.com http://www.freequotesguide.net/ http://automobileprotection.net http://allinsurancecarriers.com http://www.cheapestcarinsur.com
1RNxZyeH
Datums: 2013-11-13
http://www.edpillsguide.com/ http://allinsuranceplans.net http://www.mymedicationsonline.com http://topinsuranceagents.net http://coverageservices.net http://allgamesinonesite.com
2dQna2cP
Datums: 2013-11-14
http://120freecasinogames.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://autoprotectiondeals.com http://www.zumurphy.com http://www.insuranceinyourstate.net/detroit-car... http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/alabama... http://blackjackencyclopedia.com
3JoyCZqlNy
Datums: 2013-11-15
http://topinsuranceagents.net http://insurersinmystate.com http://graduateonlineprograms.net http://www.zumurphy.com http://insurerswebworld.com http://best-slots-ever.com
KLTraLWR3
Datums: 2013-11-15
http://www.findyourinsurer.com http://www.autocoverageonline.net http://blackjackencyclopedia.com http://buyinsuronline.com http://coverageservices.net http://oncasino.org
aAzAsop84R
Datums: 2013-11-16
http://cheapinsurancechance.com http://oncasino.org http://www.cheapsildenafilonline.com http://licensedinsurerslist.com http://www.genmedica.net http://allgamesinonesite.com http://best-slots-ever.com
AITv7YJL1pP
Datums: 2013-11-16
http://blackjackencyclopedia.com http://www.zumurphy.com http://allinsurancecarriers.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.cheapestcarinsur.com
fCGnq91ja6
Datums: 2013-11-18
http://licensedinsurerslist.com http://buyinsuronline.com http://www.comparebestquotes.net http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.aboutcarinsurancerates.com http://allinsurancecarriers.com
WZqlcIKA
Datums: 2013-11-19
http://www.cheapprix.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.buyedmedsonline.net http://www.autocoverageonline.net http://buyinsuronline.com
bOFVeIYI
Datums: 2013-11-20
http://insurersinmystate.com http://www.searchonlinecolleges.net http://www.drugsforedonline.com http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.genmedica.net
10nTcx0XXh
Datums: 2013-11-22
http://coverageservices.net http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.getquotefreeonline.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.getautoinsurers.com
eAkwwWPFZpA4
Datums: 2013-11-23
http://autoprotectiondeals.com http://www.freequotesguide.com http://www.locateonlinecolleges.com http://www.carinsursite.com http://www.getcheapautocoverage.com http://www.edcomparisonchart.com/
GiW8NpvS6U
Datums: 2013-11-23
http://www.getquotefreeonline.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.freequotesguide.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.quotesmanager.net/
Ds6CmZ5z
Datums: 2013-11-24
http://www.edgenericmeds.net/ http://www.searchinsur.com/ http://www.zumurphy.com http://www.getacheapcoverage.com http://www.bestinsurquotes.com http://www.getyourinsurancequote.net/
hWeZee0D
Datums: 2013-11-24
http://www.safeinsurers.com http://www.cheapprix.com http://insurersexpert.com http://autoprotectiondeals.com http://insurersinmystate.com
7yVSkc2Pj
Datums: 2013-11-27
http://www.edgenericmeds.net/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.getcheapinsuronline.com/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.comparebestquotes.net http://www.cargobikegallery.com/buy-viagra-onli...
N1kND7vSsJ7
Datums: 2013-11-27
http://www.getautoinsurers.com http://www.cargobikegallery.com/generic-viagra.... http://www.freequotesguide.com http://www.filedchic.com/generic-levitra.html http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.filedchic.com/levitra-generic.html http://www.bestmedicinefored.com/
NYuk94GvxY
Datums: 2013-11-28
http://www.cargobikegallery.com/cheap-viagra.html http://www.getquotefreeonline.com http://www.sindhisoftoronto.com/buy-cialis.html http://www.yardsofgrapevine.com/cialis-online.html http://www.carinsuranceiseasy.com http://autoprotectiondeals.com http://www.yardsofgrapevine.com/online-cialis.html
Qjd4nBgoSh
Datums: 2013-11-29
http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.pillsprices.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.topinsurancebrokers.net/
lPD4lDMnF
Datums: 2013-11-30
http://www.searchinsur.com/ http://www.onlinemedguide.com/ http://www.getautoinsurers.com http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.safeinsurers.com http://www.medproducts.net/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/
oqcDr3GF
Datums: 2013-12-01
http://www.insurecaronline.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://autoprotectiondeals.com http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.edcomparisonchart.com/
8wHN02Hi
Datums: 2013-12-01
http://www.pillsprices.net/ http://www.quotecar.net/ http://www.getfreequote.net/ http://www.drugsforedonline.com http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.bestedmedicines.com/
qaWsMmyElSp
Datums: 2013-12-02
http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.getautoinsurers.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.safeinsurers.com http://www.searchinsur.com/ http://allinsurancecarriers.com
zGhJk1Nr
Datums: 2013-12-03
http://www.comparebestquotes.net http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.getcheapautocoverage.com
FxmJXH7Y0Nl
Datums: 2013-12-04
http://www.carinsuranceco.net/ http://distancedu.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.searchonlinecolleges.net http://www.edpillsfinder.com/ http://www.getquotefreeonline.com http://www.aboutcarinsurancerates.com
uWxsqoa9zF
Datums: 2013-12-05
http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://distancedu.com http://www.carinsursite.com http://www.geteddrugs.com/
bprZoXYvoED
Datums: 2013-12-05
http://www.quotecar.net/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.pillsservice.com/ http://www.comparebestquotes.net http://www.getfreequote.net/ http://www.pillscomparison.com/
dUBBdAaJp
Datums: 2013-12-06
http://findcollegesonline.net http://www.getquotefreeonline.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.insurancequoteslist.net/
CwfqAPIv
Datums: 2013-12-07
http://www.carinsurquote.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.geteddrugs.com/ http://www.onlinemedguide.com/ http://www.getfreeonlinequotes.com http://onlinepokerlabs.com http://www.insurancebestrates.net/
Gm5rVqFfDWH
Datums: 2013-12-08
http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.mylistofinsurers.com/ http://best-slots-ever.com http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.antiimpotencepill.com/
wW6ZptLm8D
Datums: 2013-12-09
http://www.getcarinsurquote.com/ http://onlinepokerlabs.com http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.insurecaronline.com/
4xcUnN7qY
Datums: 2013-12-10
http://www.bestinsurquotes.com http://www.pillsprices.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.carinsursite.com
txIaRllnVWH
Datums: 2013-12-12
http://www.onlinemedguide.com/ http://www.insurancewebresources.com/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://best-slots-ever.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.bestedmedicines.com/
BFmETlerl
Datums: 2013-12-13
http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.medtreatment.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://insureyourcaronline.com http://www.carinsursite.com
rY2LYOjtJ
Datums: 2013-12-14
http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.getfreequote.net/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://findcollegesonline.net http://www.getyourquotenow.net/ http://www.freecarinsurquotes.net
w2vedsbUWKqU
Datums: 2013-12-14
http://www.carinsuranceco.net/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.getautoinsurers.com http://www.carinsurquote.com
pVgjI7ZGP3
Datums: 2013-12-15
http://www.carinsurquote.com http://www.medicationlibrary.com/ http://findcollegesonline.net http://www.getfreequote.net/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.medtreatment.net/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/
YxqNtZg6H3
Datums: 2013-12-17
http://www.insureyourselfcheap.com http://www.highqualitypills.com/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://findcollegesonline.net http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.insurancewebresources.com/ http://insureyourcaronline.com
TnGUSiqhAGA
Datums: 2013-12-17
http://onlinepokerlabs.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.buyinsuronline.com http://best-slots-ever.com http://www.affordableratesonauto.com/
VudxJ7KathZ
Datums: 2013-12-18
http://www.freecarinsurquotes.net http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.carinsursite.com http://insureyourcaronline.com
qwBYfUgw6
Datums: 2013-12-19
http://best-slots-ever.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.carinsursite.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://unamedica.net http://www.myhairwillbeback.com/
it0KBzuDn
Datums: 2013-12-19
http://onlinepokerlabs.com http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.carinsursite.com http://www.carinsurquote.com http://www.freecarinsurquotes.net http://www.compareautoinsur.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/
U4z8MIro
Datums: 2013-12-20
http://insureyourcaronline.com http://www.bestedmedicines.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.startsavingoninsurance.com http://www.insurancebestrates.net/
J8P0oyTWdvVy
Datums: 2013-12-20
http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://best-slots-ever.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.insurancebestrates.net/
jiYVMalM
Datums: 2013-12-21
http://findcollegesonline.net http://www.insurecaronline.com/ http://www.buyinsuronline.com http://www.freecarinsurquotes.net http://onlinepokerlabs.com http://www.edpillsfinder.com/
A2hdNF40Gk
Datums: 2013-12-23
http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.compareautoinsur.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://unamedica.net http://www.insurancebestrates.net/ http://www.freecarinsurquotes.net http://www.bestpharmacies.net/
GgMoCISZbH
Datums: 2013-12-23
http://www.insurecaronline.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.insureyourselfcheap.com http://carprotectiondiscounts.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.affordableratesonauto.com/
qRPtWaeaG4rE
Datums: 2013-12-23
http://www.compareautoinsur.com/ http://www.freecarinsurquotes.net http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.carinsursite.com http://www.affordableratesonauto.com/ http://unamedica.net http://best-slots-ever.com
1oHkjniFU
Datums: 2013-12-24
http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.carinsurquote.com http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.carinsursite.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/
3FCxHs5ZZ
Datums: 2013-12-25
http://www.bestautoinsur.net/ http://www.locateautoinsur.com/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://insureyourcaronline.com
Eis3OC4WBf
Datums: 2013-12-27
http://www.blackjackspace.net http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.carinsursite.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.slotschips.com
3GFjThYuC
Datums: 2013-12-27
http://unamedica.net http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.carinsursite.com http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/
zFrvPveNROvT
Datums: 2013-12-29
http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.bestautoinsur.net/ http://unamedica.net http://www.myinsuronline.com http://www.buyedmedsonline.com
Sne667zfzmJ
Datums: 2013-12-30
http://unamedica.net http://www.getallergytreatmentfast.com http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.edproductsonline.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.bestautoinsur.net/
WQXW8ow4No
Datums: 2014-01-02
http://www.carinsursite.com http://www.findyourinsurer.com http://www.medshouse.net http://www.slotschips.com http://www.carinsurquote.com http://www.myedguide.com http://insureyourcaronline.com

Atpakaïatstâj tukðu: atstâj tukðu:
vârds:
Ievadiet droðîbas kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijâ jâievieð e-vçlçðanas?

Nav viedokïa

Apskatît rezultâtus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
10:37, Jan 18
Lai gan paðvaldîbas atrodas vistuvâk iedzîvotâjiem un uzòçmçjiem, to budþets publiski tiek apspriests daudz retâk n… https://t.co/M3Ij0P7FWn
Latvijas Zemnieku sa
10:33, Jan 18
Cik lçmçju bûs jaunajâs paðvaldîbâs – stâjuðies spçkâ grozîjumi par deputâtu skaitu https://t.co/pg2CSeVPyc… https://t.co/W4Ch7LDrNp
Latvijas Zemnieku sa
10:32, Jan 18
Paðvaldîbu vçlçðanâs Latvijas Zemnieku savienîbas biedri startçs visâs paðvaldîbâs https://t.co/wW4aaWzrl7… https://t.co/ieUXqzVb9E

Latvijas zemnieku savienîba novados


Video arhîvs apskatâms ðeit