ZZS vērtēs valdības sagatavotos budžeta grozījumusZaļo un zemnieku savienība (ZZS) pirms Saeimas balsojuma par 2012.gada valsts budžeta grozījumiem rūpīgi izvērtēs gaidāmo budžeta grozījumu saturu, kā arī sagatavos savus priekšlikumus papildus finansējuma piešķiršanai prioritārajām nozarēm.

Svarīgas nozares, kurās nepieciešami papildus līdzekļi, ir veselības un sociālā joma.

ZZS atgādina, ka gan iepriekšējā, gan pašreizējās Valda Dombrovska valdības deklarācija paredz, ka 2014.gadā veselības nozarei atvēlētajam finansējumam jābūt 4,5% no IKP. Taču šobrīd nekas neliecina, ka valdība veicinātu šī mērķa sasniegšanu. Gluži pretēji - ja pērn veselības aprūpei atvēlētais finansējums bija 3,5 % no IKP, tad šogad tie ir 3,36%, un jaunākā informācija liecina, ka nākamajā gadā tas saruks līdz 2,6%.

ZZS uzskata, ka tas nav pieļaujams, līdz ar to pirmajiem soļiem šī mērķa sasniegšanā jānotiek jau 2012.gada budžeta grozījumu ietvaros. ZZS norāda, ka nepieciešams jau šoruden samazināt pacientu līdzmaksājums un paplašināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu grozu, tam paredzot papildus vēl vismaz 8 milj. Ls.

ZZS rosinās no vardarbības cietušo bērnu atbalstam 2012.gada valsts budžeta grozījumos atvēlēt 100 000 latu, kas nepieciešams, lai varētu sniegt pilnvērtīgu atbalstu vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai.

Tāpat ZZS rosinās papildus līdzekļu piešķiršanu Tehnisko Palīglīdzekļu centra (TPC) vajadzībām. Tā kā joprojām trūkst finansējuma, piemēram, invalīdu ratu, protēžu un citu tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumam, ir būtiski nodrošināt TPC budžetu vismaz līdz „pirmskrīzes” līmenim. TPC vajadzībām 2012.gadā ir piešķirts mazāk nekā miljons latu, un tas ir viens no nabadzīgākajiem šīs iestādes budžetiem pēdējo piecu gadu laikā. Savukārt reālajām centra vajadzībām ir nepieciešami 4,5 miljoni latu.

Būtiska joma, kurai nepieciešams novirzīt papildfinansējumu jau šī gada budžeta grozījumu ietvaros, ir izglītība. ZZS uzskata, ka ir svarīgi pildīt izglītības darbinieku arodbiedrībai sniegtos solījumus, nodrošinot darba samaksas programmas īstenošanu profesionālajā un augstākajā izglītībā.  Tas nozīmē, ka pedagogu darba algu paaugstinājumam 10% apmērā no šī gada septembra jāattiecas uz visu pedagogu atalgojuma apmēru, ne tikai uz zemākajām likmēm un 4. un 5. kategoriju. ZZS nav pieņemama nozares resursu pārdale uz skolēnu skaita samazināšanās rēķina, reāli nenodrošinot pedagogu kopējo atalgojuma pieaugumu. Bez tam 4. un 5. kategoriju bija iespēja iegūt tikai vidēji 60% pedagogu, kas, savukārt, nenodrošina vienlīdzīgu attieksmi pedagogu kvalifikācijas novērtēšanā.

ZZS rosinās papildus līdzekļu piešķiršanu arī transporta jomā - valsts un pašvaldību autoceļu sakārtošanai un uzturēšanai.

ZZS joprojām stingri iestāsies par to, lai finansējums tiktu piešķirts arī zemnieku kreditēšanas programmai vismaz 20 miljoni latu apmērā. Tas sniegtu reālu atbalstu Latvijas zemniekiem paplašināt savas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības.

R.Vējonis, ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks: „Uzskatu, ka ir nepareiza pieeja pieejamo finansējumu sadalīt sīkās aktivitātēs. Ir vajadzīgs plašāks redzējums, fokusējot mērķi uz lauku problēmu risināšanu. Ja budžeta līdzekļi tiek „izmesti” pārcelšanās pabalstu maksāšanai, nevis ieguldīti cilvēkresursu un uzņēmējdarbības attīstībai laukos, tā ir tuvredzīga un bezatbildīga valsts reģionālās attīstības politika. Budžeta pārpalikumam ir jākompensē nodokļu atvieglojumi uzņēmējiem laukos, pierobežā vai Latgalē, un nodokļu brīvdienas 3 gadu garumā motivēs cilvēkus palikt, dzīvot un strādāt Latvijas laukos”.  


Informāciju sagatavoja:
ZZS biroja vadītāja,
Ilona Jurševska, 26110065


ZZS uzsāk parakstu vākšanu, lai apturētu likuma pa...
Zaļo un Zemnieku savienībai 10 gadi

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter