Aktualitātes

ZZS: tā ir atbildīgo institūciju un organizāciju bezdarbība, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme un meži joprojām nonāk spekulantu rokās
24.10.2013


Kristīne Pļaskota
Datums: 2013-10-24
Godātie kolēģi! Ņemot vērā, ka Latvija jau ir izmantojusi Pievienošanās ES līgumā paredzēto tiesību un ir pagarinājusi pārejas periodu uz trim gadiem un atkārtota termiņa pagarināšana Pievienošanās ES līgumā nav paredzēta, Latvijai vairs nav tiesību atkārtoti pagarināt termiņu zemes tirgus ierobežojumiem. Šāds pagarinājums būtu uzskatāms par būtisku ES Pievienošanās līguma nosacījumu pārkāpumu. Neaizmirsīsim, ka Latvija pievienojās Eiropas Savienībai ar visām no tā izrietošām sekām - mēs varam baudīt ne vien tos labumus, ko ES mums dot, bet mums ir jāievēro arī saistības, ko dalība ES mums uzliek! Citādi sanāks kā tiem bērniem mūsdienās - tiesības ir, bet pienākumi - kas tie tādi!? Līguma par Eiropas Savienības darbību nosacījumi attiecas tostarp uz kapitāla aprites brīvības ierobežojumu aizliegumu ES dalībvalstu starpā. Gadījumā, ja Latvijā tiek pieņemts normatīvais regulējums, kas neatbilst ES tiesībām, iespējamās tiesiskās sekas ir šādas: 1) Eiropas Komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru un vērsties Eiropas Savienības Tiesā (EST) pret Latviju par ES pamatlīgumos paredzēto pienākumu nepildīšanu; 2) EST var vērsties arī cita dalībvalsts, kas uzskata, ka Latvija nav izpildījusi kādu ES pamatlīgumos paredzētu pienākumu; 3) Satversmes tiesas likumā noteiktie subjekti var iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi; 4)u.c. Neraugoties uz striktajiem aizliegumiem, kas noteikti patlaban spēkā esošajās normās, "lietpratēji" ir sashēmojuši shēmas, kā šos aprobežojumu - liegumu iegādāties lauksaimniecības zemi apiet. Lauksaimniecības zemes tirgū spekulatīvo darījumu skaits 2012.gadā bija +/- 17%. Dažos novados spekulatīvo darījumu īpatsvars ir lielāks, piemēram, Alūksnes novadā 30% ! Tādēl efektīvākais risinājums ir noteikt konkrētas prasības zemes pircējam, kas vērstas uz to, lai zeme tiktu apsaimniekota un ienākumi caur nodokļiem ienāktu Latvijas valsts budžetā, novēršot spekulantu vēlmi zemi iekārot kā spekulācijas objektu. Ko Zemkopības ministrija arī piedāvā savā likumprojektā, kas šodien izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Latvijas zemes resursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu sabiedrības un tautsaimniecības interesēs ietekmē: 1)tendence samazināties lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai – lauksaimnieciskajai ražošanai pieejamās platības apjoms 2013.gada maijā bija sarucis līdz 1,99 miljoniem hektāru; 2)neapsaimniekotas, aizaugošas un krūmiem klātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvara pieaugums – gandrīz 18% no kopējās lauksaimniecībā potenciāli izmantojamās zemes; 3)sadrumstalota lauku zemes īpašumu struktūra, 360 tūkstošu zemes reformas rezultātā izveidotu īpašumu, kas atrodas 580 tūkstošos atsevišķās zemes vienībās. Šīs problēmas ir jārisina kompleksi, kas arī tiek darīts - paralēli ir izveidots zemes kreditēšanas fonds lauksaimniekiem, iesniegti priekšlikumi nacionāla līmeņa zemes fonda /Latvijas zemes fonda/ izveidei, iesniegti priekšlikumi atbrīvot no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tos lauksaimniecības zemju pārdevējus, kas šo zemi pārdod lauksaimniekam, iesniegti priekšlikumi, kas paredz nepieļaut termiņuzturēšanās atļauju piešķiršanu par lauksaimniecības zemes un meža zemes iegādi. Un, ja mūsu tautas pārstāvji Saeimā šos Zemkopības ministrijas centienus atbalstītu, bet ikviens Latvijas iedzīvotājs padomātu divreiz, vai par papildus 50 latiem uz hektāru ir jāpārdot sava zeme svešzemniekam, tad, šis jautājums Latvijā vairāk nebūtu TOP10. Patiesā sirsnībā - Kristīne Pļaskota Zemkopības ministrijas Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
11:11, Dec 01
Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs @ArmandsKrauze - Par diferencēto ienākumu nodokli #Budžets2021 #LZS… https://t.co/DA25Wx9IN0
Latvijas Zemnieku sa
22:10, Nov 30

Latvijas Zemnieku sa
22:02, Nov 30

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit