Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienība vienojas par sadarbību lauku attīstībāOtrdien, 12. augustā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un pašvaldību sadarbības komitejas priekšsēdētājs Gints Kaminskis parakstīja protokolu par Zemkopības ministrijas (ZM) un LPS turpmāko sadarbību lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku teritoriju attīstībā.

ZM un LPS vienojās, ka arī turpmāk tiks paredzēts finansējums lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas darbības nodrošināšanai, ZM ieviešot Valsts lauku tīkla aktivitātes, arī turpmāk paredzēs finansējumu uzņēmējdarbības un novadu lauku attīstības 125 konsultantu darba samaksai un darba koordinēšanai. Savukārt pašvaldības nodrošinās lauku konsultantiem darbavietu un aprīkojumu.

Vienošanās nosaka, ka Lauku attīstības programmā paredz finansējumu pašvaldību ceļu rekonstrukcijai vai jaunu posmu izbūvei. ZM atbalstīs vietējai attīstībai paredzēto LEADER programmu vietējām rīcības grupām, kuru sastāvā līdzvērtīgi sadarbojas vietējie iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, uzņēmēji un citi sadarbības partneri, prioritāri veicināt vietējās teritorijas ekonomikas stiprināšanu, mudinot vietējos iedzīvotājus iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību teritorijā, īso piegādes ķēžu veidošanu, vietējās teritorijas pakalpojumu nodrošināšanu un risināt citus ar vietējās teritorijas ekonomikas stiprināšanu saistītus jautājumos.

Tāpat ZM un LPS vienojās par atbalstu investīcijām uzņēmējdarbībai iekšējos publiskajos ūdeņos zivsaimniecībai nozīmīgajā piekrastes pagastu teritorijā.

ZM un LPS nolēma, ka gadījumos, kad koplietošanas meliorācijas sistēma nenodrošina meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnormatīvos paredzēto ūdens režīmu un rada avārijas draudus, pašvaldība ir tiesīga nodrošināt koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas finansēšanu, iekasējot maksājumu no zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.

Parakstītajā dokumentā arī noteikts, ka gadījumos, kad medījamie dzīvnieki nodarījuši postījumus lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem, ZM un LPS veicinās sadarbību situācijas risināšanai, izmantojot iespēju pašvaldībām izveidot medību koordinācijas komisiju, piedaloties pašvaldību, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, un mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienību pārstāvjiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
tālrunis: 67878705, mob.: 29467772; Kaspars.Funts@zm.gov.lv


Pēc zemkopības ministra Jāņa Dūklava ierosinājuma ...
ZZS Saeimas vēlēšanās startēs ar 12.numuru

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter