Aktualitātes

82434

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvo nozares pārstāvjus par nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecībā
Apskatīt komentārus (0)


17.11.2017


Piektdien, 17. novembrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvoja nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē un zivsaimniecībā, pasniedzot Ministru kabineta (MK) Atzinības rakstu, Zemkopības ministrijas (ZM) augstāko apbalvojumu – medaļu “Par centību”, ZM Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

MK Atzinības rakstu piešķīra:

Selekcionāram, profesoram Rihardam Kondratovičam; Akciju sabiedrības “Agrofirma Tērvete” padomes priekšsēdētājam Vitautam Paškauskim;  ZM valsts sekretāra vietniecei Pārslai Rigondai Krieviņai; ZM Meža departamenta direktoram Arvīdam Ozolam.

ZM medaļu „Par centību” piešķīra:

SIA “Griezes Lejnieki” valdes priekšsēdētājai Vilma Briedei;  Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes dekānam, asoc. profesoram Dr. med. vet. Ilmāram Dūrītim; LLU  Resursu uzskaites centra galvenā grāmatveža vietniecei Inai Antonovai; LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes prodekānei, profesorei Dr. oec. Ainai Dobelei; LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Finanšu un grāmatvedības institūta direktorei, profesorei Dr. oec. Ingrīdai Jakušonokai; Lauksaimniecības datu centra (LDC) Metodoloģijas departamenta direktorei Evijai Skujiņai; LDC Lauksaimniecības departamenta direktorei Ingūnai Slicei;  Valsts meža dienesta (VMD) Centrālvidzemes virsmežniecības Taurenes nodaļas mežzinei Antrai Lejniecei; VMD Ziemeļvidzemes virsmežniecības virsmežziņa vietniekam Raivo Rudzītim;  VMD Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja vietniecei Antrai Puteklei; Kādreizējai Lūznavas tehnikuma pasniedzējai Venerandai Strodei;  Biedrības “Stādu audzētāju biedrība” valdes priekšsēdētājam Andrejam Vītoliņam;  Biedrības “Latvijas Ciltsdarba centrs” valdes priekšsēdētājam Dainim Paeglītim;  Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” (BIOR) Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas vadītājai Ievai Rodzei;  BIOR Dzīvnieku slimību diagnostikas laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vadītājai Jeļenai Avsejenko; Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Pārtikas uzraudzības departamenta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākajai ekspertei Adrijai Sietiņsonei; PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas vadītājam Artim Melderim;  PVD Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļas vecākajam inspektoram Andrim Veikšam;  Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta direktorei Skaidrītei Rullei;  Lauku atbalsta dienesta (LAD) Informācijas departamenta Informācijas un statistikas daļas vadītāja vietniekam Jānim Vaļģim; LAD Juridiskā departamenta direktorei Ingai Tarvānei; Kooperatīvās sabiedrības “Latvijas Cūku audzētāju asociācija” direktorei Dzintrai Lejniecei;  Agronomei Regīnai Kuļšai; Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona vecākajam inspektoram Vilnim Dzirniekam; VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļas inspektoram Jevģēnijam Vaivodam; ZM Juridiskā departamenta Normatīvo aktu nodaļas vadītāja vietniecei Baibai Vecmanei; ZM Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas vadītāja vietniecei Zanei Celmiņai;  ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājai  Kristīnei Sirmajai;  ZM Budžeta un finanšu departamenta direktora vietniecei Dacei Raudziņai;  ZM Budžeta un finanšu departamenta Eiropas Savienības fondu finanšu vadības nodaļas vadītājai Dainai Siliņai;  ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vadītājai Ilzei Lācei;  ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākajai referentei Andrai Karlsonei;  ZM Administratīvā departamenta direktora vietniekam Helmutam Dunduram.

 

ZM Atzinības rakstu piešķīra: LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras profesorei Dr. arch. Aijai Ziemeļniecei; LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras asociētajam profesoram Dr. sc. ing. Jānim Kreilim;  LLU Fundamentālās bibliotēkas direktorei Mg. sc. soc. Ilonai Dobelniecei;  LLU Mācību saimniecības “Pēterlauki” direktoram Mr. agr. Merabam Katamadzem;  LDC Metodoloģijas departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vecākajai referentei Maigai Gūtmanei;  LDC Metodoloģijas departamenta Elektronisko pakalpojumu attīstības un ieviešanas nodaļas vecākajai referentei Ērikai Hatejenkovai;  LDC Lauksaimniecības departamenta Datu savākšanas un atlases nodaļas vadītājam Laurim Vēriņam; SIA “Talsu meliorators” valdes priekšsēdētājam Edvīnam Sūnākslim;  VAAD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja vietniecei Tatjanai Užgai;  VAAD Sēklu kontroles departamenta Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vecākajai ekspertei Vijai Loginai;  LAD Audita departamenta Padziļinātās pārbaudes daļas vadītājai Unai Brīvībai;  LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītājai Gitai Ulmanei;  LAD Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniecei Inārai Lukaševičai;  LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākajai inspektorei Artai Kantiņai;  LAD Kontroles departamenta Lauku reģistra daļas vadītāja vietniecei Marutai Zeimulei;  LAD Personāla daļas vadītājai Ērikai Gromulei;  SIA “Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” ciltsdarba speciālistei Ērikai Evertei;  Zemnieku saimniecības “Īves” vadītājam Pēterim Kalniņam;  Agronomei Regīnai Brokānei;  Zemnieku saimniecības “Jaunsiliņi” īpašniekam Agrim Kalnējam;  Saimniecības “Mežmalas” īpašniekam Gunāram Smeilim;  Agronomam Zigfrīdam Rihardam Berķim;  BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājam Georgam Korņilovam; VMD Dienvidkurzemes virsmežniecības vecākajai inspektorei juridiskajos jautājumos Skaidrītei Otaņķei; VMD Rīgas reģionālās virsmežniecības inženierei mežsaimniecības jautājumos Aijai Kreitenbergai; VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības vecākajai inspektorei meža reproduktīvā materiāla jautājumos Zaigai Sudrabai;  SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājam Uldim Amerikam; Nodibinājuma “Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai” mārketinga projektu vadītājai Ilzei Vārpiņai; PVD Rīgas pilsētas pārvaldes vadītāja vietniekam veterinārajā jomā Gundaram Simanovičam;  PVD Rīgas pilsētas pārvaldes pārtikas inspektorei Aijai Krūmiņai;  VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Zemgales reģiona nodaļas inspektorei Zitai Paškauskai; ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Fondu uzraudzības un informācijas koordinācijas nodaļas vecākajai referentei Sandrai Virzai;  ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei Inesei Štrombergai; ZM Lauku attīstības atbalsta departamenta Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vecākajai referentei Agritai Karlapai;  ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietniekam Armandam Stahovskim; ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākajam referentam Adrim Bumbulam.

 

Zivju fonda Atzinības rakstu piešķīra: Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vadītājam Ivaram Ružānam; BIOR zivju audzētavas “Tome” vecākajai zivkopei Jolantai Kleimanei;  BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļas vadošajam pētniekam Ērikam Aleksejevam.


      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
12:45, Jan 26
Netīrās naudas likumā piedāvā antikonstitucionālus grozījumus https://t.co/XXG35txBF2 “Lai kaut ko tādu sacerētu, i… https://t.co/i68e8cS3qO
Latvijas Zemnieku sa
23:30, Jan 25
LZS: Uzņēmējs šajā valstī netiek cienīts https://t.co/Tkaas6nv1W https://t.co/BQXfiBt6kF
Latvijas Zemnieku sa
14:22, Jan 25
Kopējais kurss nemainīsies @DienaLv https://t.co/BRZpYT9poZ

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit