Aktualitātes

31058

Tapusi grāmata par politiķi Kārli Ulmani
15.11.2012


YQQXEdKGV
Datums: 2013-09-21
Es domāju Å”itas tik 90 sākumā lÄ«dz vidum bija topā , izrādās joprojām kaut kur aktuāls. Biju jau jau pimiirses tepat Latvijas Jāņa Pipara un Maijas Sadovskas 90 vidus cirkus sērijas Ŕādā manierē un Krievijā ražīgi strādājusi Kanādiete Haidija Holindžere jau ar no atminās pagaisusi. Å amais autors kā laika maŔīna labi atgriež reiz ierastajā Austrumeiropa 90 tie bildÄ«Å”u tēmā un stilā. Interesanti nostalÄ£iski paskatÄ«ties , vismaz vizuāli un saturiski interesanti foto ne GadÄ«juma snapÅ”otu primitÄ«va draza. 0 0
9C9BSrHu
Datums: 2013-09-22
PatÄ«kama estētika, bet pati pieeja tsauc atmiņā Martina Para rsktau Aperture par Rimaldas VikÅ”raitis darbiem I am finally making a pilgrimage to visit this remarkable photographer, who has documented the farming life, domestic scenatios, and wild parties that take place here in deepest rural Lithuania, very near the Russian border. Padomju savienÄ«bas rēgs Rietumu mākslā joprojām ir aktuāls. Diemžēl padomju laika trauma ir vienÄ«gais, ka spēj piesaistÄ«t kaut kādu uzmanÄ«bu mākslas projektiem no/par Austrumeiropu. 0 0 http://ytkztxiq.com [url=http://adiesjte.com]adiesjte[/url] [link=http://nbwxfypmz.com]nbwxfypmz[/link]
Ot7KhawmjQ1
Datums: 2013-10-18
Piemēram, internetā atradu Ŕādu anonÄ«mu skaidrojumu:VienkārÅ”ota tās shēma bija sekojoÅ”a. No 1922. lÄ«dz 1940.gadam bija tā, ka Latvijas pilsoņi izrakstÄ«ja vekseļus, Latvijas Banka tos uzskaitÄ«ja un apmainÄ«ja pret banknotēm (latiem). Banknotes tika apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādāja, atpelnÄ«ja savu parādu (vekseli), saņēma latus, par kuriem pēc tam Latvijas Bankā izpirka savus vekseļus. Latvijas Bankā bija Latvijas pilsoņu vekseļi. No 1992.gada lÄ«dz Å”odienai Latvijas Banka uzskaita ārzemju Centrālo banku vekseļus – FRS (ASV Federālo Rezrevju Bankas) un ECB (Eiropas Centrālās Bankas) banknotes. Uz Å”o vekseļu pamata Latvijas Banka izlaiž nacionālās kredÄ«tbiļetes (Latvija Bankas banknotes – latus). Pēc tam biļetes tiek apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādā, atpelnot sveÅ”u parādu (ārzemju banku vekseļus), saņem latus, bet pēc tam ar tiem no Latvijas Bankas izpērk sveÅ”us vekseļus (dolārus un eiro). Latvijas Banka par Å”iem dolāriem un eiro pērk ASV Valsts Kases vekseļus (US treasurt bill, Obligation debt). Ja ielÅ«kojamies Latvijas Bankas aktÄ«vos, tad ieraugām tajos ārzemju valstu vekseļus.Tā kā Å”is jautājums ir visas valsti izlaupÄ«juŔās ekon. sistēmas stÅ«rakmens, der saprast, ar ko bÅ«tiski atŔķiras Latvijas pilsoņu vekseļi no ASV vekseļiem? 1) Pilsoņu vekseļi ir nodroÅ”ināti ar viņu Ä«paÅ”umu, savukārt ASV vekseļi nē. 1971. gadā ASV pilnÄ«bā atteicās no dolāra zelta nodroÅ”inājuma. ASV Valsts Kases vekselis ir ar Ä«paÅ”umu nenodroÅ”ināts, tātad, par viltotu uzskatāms ā€œvērtspapÄ«rsā€, kura uzskaiti veic ASV Federālās RezervÄ“Å”anas Sistēmas bankas. FRS maina ASV Valsts kases vekseļus pret savām parādu kvÄ«tÄ«m Federal Reserve Note, kuras sauc par ASV dolāriem. ASV valdÄ«ba savu vekseli var dzēst (izpirkt) tikai ar ASV dolāriem un tikai no viena avota ā€“ no budžeta ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumus veido nodokļi.— Lai dzēstu savu vekseli, nepiecieÅ”ams savākt nodokļus visu to dolāru summas apjomā, kādu FRS iepludināja ekonomikā, realizējot (uzskaitot, mainot pret Federal Reserve Note jeb dolāriem) ASV valdÄ«bas vekseli. Realitātē tas nekādi nav iespējams, jo parādi ir tikai daļa no visas naudas summas. Tālab arÄ« ASV parāds neimtÄ«gi pieaug.— 2) Agrāk (1922.g -1940.g) procentus par latu lietoÅ”anu pilsoņi maksāja Latvijas Bankai. Å odien par latu lietoÅ”anu pilsoņi procentus maksā ārzemju Centrālajām Bankām. http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-predn... http://www.tracygracedesigns.com/buy-cialis-onl...
zPgjMsEG
Datums: 2013-10-20
BērnÄ«bā, kad izjuka kolzhos, govju fermā notika lopu izpārdoÅ”ana. Man bija kādi 10 gadi, netÄ«rs puņķis zem deguna un daudz darāmā babuļi no tuvējās apkaimes (2km rādiusā) atspērās uz tirdziņu ar velolimpisēdiem vai kājām. Deva 30 santÄ«mus par kÅ«tÄ« nogādātu govs miesu. Dzinu. RÄ«kste man rokā vienmēr bijusi jau kopÅ” dzimÅ”anas. Savā taksista alkatÄ«bā (jāpaspēj atpakaļ uz nākamo klientu) triecu tās govis lÄ«dz asinÄ«m. PierietējuÅ”ie tesmeņi Ŕūpojās starp pakaļkājām kā tādi baznÄ«cas zvani, aicinot uz elpas atvilkÅ”anu ceļmalā, bet es tikai zvetēju atpalicējām. Es todien nopelnÄ«ju kādus 2 latus, ko notriecu turbenēs. Å odien man, protams, ir kauns. Apzinos, ka divi lati nav tā nauda, par kuru bÅ«tu jāvico govs sāni. Tomēr.. ja man bÅ«tu vēlreiz jādzÄ«vo dzÄ«ve, es laikam tajā neko nemainÄ«tu.. Kļūdas vedina uz rezultātu. Novēlu Å”ai lapai ilgu un saticÄ«gu mūžu. Par krietnu Latviju!
toCm1N9ds2Ux
Datums: 2013-10-23
BērnÄ«bā, kad izjuka kolhozs, govju fermā notika lopu izpārdoÅ”ana. Man bija kādi 10 gadi, netÄ«rs puņķis zem deguna un daudz darāmā – babuļi no tuvējās apkaimes (2km rādiusā) atspērās uz tirdziņu ar velolimpisēdiem vai kājām. Deva 30 santÄ«mus par kÅ«tÄ« nogādātu govs miesu. Dzinu. RÄ«kste man rokā vienmēr bijusi jau kopÅ” dzimÅ”anas. Savā taksista alkatÄ«bā (jāpaspēj atpakaļ uz nākamo klientu) triecu tās govis lÄ«dz asinÄ«m. PierietējuÅ”ie tesmeņi Ŕūpojās starp pakaļkājām kā tādi baznÄ«cas zvani, aicinot uz elpas atvilkÅ”anu ceļmalā, bet es tikai zvetēju atpalicējām. Es todien “nopelnÄ«ju” kādus 2 latus, ko notriecu turbenēs. Å odien man, protams, ir kauns. Apzinos, ka divi lati nav tā nauda, par kuru bÅ«tu jāvico govs sāni. Tomēr.. ja man bÅ«tu vēlreiz jādzÄ«vo dzÄ«ve, es laikam tajā neko nemainÄ«tu.. Kļūdas vedina uz rezultātu. Novēlu Å”ai lapai ilgu un saticÄ«gu mūžu. Par krietnu Latviju! http://www.windows-phone-news.com/online-school... http://www.akseseriz.net/distance-learning.html
2Skjw7D0
Datums: 2013-10-24
LB likumā noteikts:35. pants. Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas darboties Latvijas, Eiropas SavienÄ«bas dalÄ«bvalstu un ārvalstu finanÅ”u tirgos, veicot darÄ«jumus ar finanÅ”u instrumentiem un dārgmetāliem.36. pants. Lai sasniegtu savu mērÄ·i un izpildÄ«tu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas pret adekvātu nodroÅ”inājumu veikt kreditÄ“Å”anas operācijas ar kredÄ«tiestādēm un citiem finanÅ”u tirgus dalÄ«bniekiem. Latvijas Bankai nav tiesÄ«bu pieŔķirt aizdevumus valdÄ«bai un pirkt valsts iekŔējā aizņēmuma vērtspapÄ«rus sākotnējā tirgÅ«.Tātad LB drÄ«kst pirkt ASV parādzÄ«mes (kreditēt ASV tautsaimniecÄ«bu), bet nedrÄ«kst pirkt LV parādzÄ«mes.Vai LB nav viena ideāla koloniāla iestāde, kas izsÅ«c Latviju ārvalstu interesēs?Ar to gribu teikt, ka eiro mums nevajag, bet jāmaina arÄ« esoŔā sistēma. Citādi lielas atŔķirÄ«bas nebÅ«s. http://www.akseseriz.net/distance-learning.html http://www.windows-phone-news.com/college-onlin...
RPg4uqZD6CFC
Datums: 2013-10-26
Reiz man kolēģis stāstÄ«ja par kādu blogu, kura autorei vectēvs pēc nāves novēlēja dažus tÅ«kstoÅ”us mārciņas, sak, lai idzara kaut ko labu. Mantojumu viņa saņēma laikā, kad iestājās universitātē, un viņa visu naudu notrieca ballÄ«tēs un nevajadzÄ«gos sÄ«kumos.Pēc universitātes pabeigÅ”anas, meitenei radās vainas apziņa, ka naudu nav iztērējusi lietderÄ«gi, lÄ«dz kādu dienu viņa saņēmās un sāka krāt naudu. Kad bija aizkrājusies lÄ«dz tam paÅ”am naudas daudzumam, ko reiz viņai atstāja vectēvs, viņa izlēma to iztērēt darot labus darbus, gluži kā vectēvs to bÅ«tu vēlējies. Blogs viņai kalpoja kā bilances izraksts; rÄ«ta tēja bezpajumtniekam -a31.35.Meitenes nauda izbeidzās, blogs aizmirsās, bet vismaz viena cilvēka manā apziņā kaut kas labs iespiedās. Tev to paÅ”u lai tas krietnums neapsÄ«kst un, lai vismaz viens cilvēks atrodas! http://vvobyfxfurw.com [url=http://ndbtyvg.com]ndbtyvg[/url] [link=http://fjciorceudw.com]fjciorceudw[/link]
6oxtCKdPj7xy
Datums: 2013-11-06
http://bestccards.com http://www.autocoverageonline.net http://casino-tribune.com http://24hourgaming.com http://www.edtreatmentforyou.com/
KHQR9OS21iz
Datums: 2013-11-07
http://best-slots-ever.com http://www.cheapsildenafilonline.com http://www.freequotesguide.net/ http://www.insuranceinyourstate.net/portland-ca... http://buyinsuronline.com
TMb1Om15dgx
Datums: 2013-11-09
http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.topinsurancequotes.net/auto-insuranc... http://www.insuranceinyourstate.net/detroit-car... http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.autocoverageonline.net
Pyv1dLbo
Datums: 2013-11-10
http://insurersexpert.com http://www.findyourinsurer.com http://www.insuranceinyourstate.net/memphis-car... http://www.topinsurancequotes.net/auto-insuranc... http://insuranceorg.net http://insurersinmystate.com
ixfFZ4C0mMo
Datums: 2013-11-13
http://allgamesinonesite.com http://autoprotectiondeals.com http://buyinsuronline.com http://insurersexpert.com http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/utah-ch... http://www.zumurphy.com
CpF8Th1PWu
Datums: 2013-11-14
http://www.findyourinsurer.com http://120freecasinogames.com http://topinsuranceagents.net http://www.mymedicationsonline.com http://graduateonlineprograms.net
z9LDQPj3dLhX
Datums: 2013-11-15
http://buyinsuronline.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://24hourgaming.com http://120freecasinogames.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.cheapprix.com http://www.cheapautoinsuronline.com/
NsnFP5ELIPj
Datums: 2013-11-16
http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.edpillsguide.com/ http://allinsuranceplans.net http://www.cheapestcarinsur.com http://www.getcheapinsuronline.com/ http://carprotectiondiscounts.com
1d4fuFFQMN
Datums: 2013-11-16
http://blackjackencyclopedia.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.locateonlinecolleges.com http://insurancemarketonline.net http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.findyourinsurer.com http://24hourgaming.com
dNzJuC2p5
Datums: 2013-11-17
http://www.searchonlinecolleges.net http://www.genmedica.net http://allinsuranceplans.net http://120freecasinogames.com http://www.bestcoverageonline.com/ http://blackjackencyclopedia.com http://bestccards.com
XLO7em6KLT0
Datums: 2013-11-19
http://www.freequotesguide.com http://topinsuranceagents.net http://www.edgenericmeds.net/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.buyedmedsonline.net http://www.locateonlinecolleges.com
ifDyw0xkl
Datums: 2013-11-23
http://www.cheapestcarinsur.com http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.locateonlinecolleges.com http://www.safeinsurers.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.vehicleinsurquotes.com
FBNsGWFWD
Datums: 2013-11-23
http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.edgenericmeds.net/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://insurersinmystate.com http://allinsurancecarriers.com http://www.drugsforedonline.com
hskIn8xyW6
Datums: 2013-11-24
http://www.searchonlinecolleges.net http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.comparebestquotes.net http://www.getautoinsurers.com http://www.cheapprix.com http://www.getcarinsurquote.com/
bThnmP0pzQB
Datums: 2013-11-25
http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.carinsuranceiseasy.com http://insurersexpert.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://autoprotectiondeals.com http://www.searchonlinecolleges.net
hKoVr2ISq
Datums: 2013-11-26
http://insurersinmystate.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.comparebestquotes.net http://www.cheapprix.com http://www.freequotesguide.com
lnD5wUe19nxU
Datums: 2013-11-27
http://www.zumurphy.com http://www.yardsofgrapevine.com/cheap-cialis.html http://www.filedchic.com/generic-levitra.html http://www.sindhisoftoronto.com/tadalafil.html http://www.cargobikegallery.com/viagra-online.html http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.quotesmanager.net/
osCIzfKJ
Datums: 2013-11-27
http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.filedchic.com/levitra-sales.html http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.sindhisoftoronto.com/generic-cialis....
Jum7XlBB9rp
Datums: 2013-11-28
http://www.insurecaronline.com/ http://www.safeinsurers.com http://www.geteddrugs.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.pillsservice.com/ http://www.getyourquotenow.net/ http://insurersinmystate.com
g9JIZPiVt
Datums: 2013-11-29
http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.medproducts.net/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.antiimpotencepill.com/
hwGQSnBG
Datums: 2013-12-01
http://insurersinmystate.com http://www.carinsuranceco.net/ http://www.pillscomparison.com/ http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.insurancecheapoffers.com/
fcF2lI5McS
Datums: 2013-12-01
http://www.bestedmedicines.com/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.getfreequote.net/ http://www.quotecar.net/ http://www.aboutcarinsurancerates.com
f2cn3q2TOis
Datums: 2013-12-02
http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.quotecar.net/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.comparecarinsurrates.com http://www.pillscomparison.com/ http://www.getautoinsurers.com
qUkfDjJ1FNPh
Datums: 2013-12-06
http://www.carinsurquote.com http://www.insurancewebresources.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.getyourquotenow.net/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.quotecar.net/
NL8SmPPYr
Datums: 2013-12-06
http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.mybestmedicine.net/ http://www.geteddrugs.com/ http://www.quotecar.net/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.insurecaronline.com/
hYpFHMX1s
Datums: 2013-12-07
http://www.onlinemedguide.com/ http://www.getyourquotenow.net/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.pillsprices.net/ http://www.edpillsfinder.com/
r9BQYZLqs
Datums: 2013-12-08
http://carprotectiondiscounts.com http://www.getyourquotenow.net/ http://www.onlinemedguide.com/ http://www.pillsprices.net/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://findcollegesonline.net
PlhHLnnb9Za
Datums: 2013-12-10
http://www.getcheapautocoverage.com http://www.quotecar.net/ http://www.medproducts.net/ http://onlinepokerlabs.com http://carprotectiondiscounts.com http://www.getthebestratesfast.com/
jhJ8Ng58V
Datums: 2013-12-11
http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.getautoinsurers.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.cheapmedicineonline.net/
4aHYPOIh
Datums: 2013-12-12
http://www.geteddrugs.com/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.insurancewebresources.com/ http://www.pillscomparison.com/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.quotecar.net/ http://www.carinsuranceco.net/
GHCjGLyHq
Datums: 2013-12-13
http://www.carinsurquote.com http://www.getyourquotenow.net/ http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/
FePFMTkSS
Datums: 2013-12-14
http://www.carinsursite.com http://www.geteddrugs.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.bestpharmacies.net/ http://findcollegesonline.net
FXTvQvFiNqs
Datums: 2013-12-15
http://carprotectiondiscounts.com http://unamedica.net http://www.medtreatment.net/ http://findcollegesonline.net http://www.mycheapinsuranceonline.com/
XgHpq0Xi
Datums: 2013-12-15
http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.insurancebestrates.net/ http://distancedu.com http://www.insurancewebresources.com/ http://onlinepokerlabs.com http://www.pillscomparison.com/ http://www.pillsprices.net/
caG7hQ844OC
Datums: 2013-12-16
http://onlinepokerlabs.com http://insureyourcaronline.com http://www.medicationlibrary.com/ http://distancedu.com http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.buyinsuronline.com
N28i0VfzFWEB
Datums: 2013-12-17
http://www.insureyourselfcheap.com http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.carinsursite.com http://carprotectiondiscounts.com http://www.cheapestcarproviders.com/
BZnO90ahekEG
Datums: 2013-12-18
http://www.compareautoinsur.com/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.affordableratesonauto.com/
1NmWx8DGM
Datums: 2013-12-19
http://www.myhairwillbeback.com/ http://insureyourcaronline.com http://best-slots-ever.com http://onlinepokerlabs.com http://www.carinsurquote.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/
eCaokR0XqaP
Datums: 2013-12-21
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.edpillsfinder.com/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.freecarinsurquotes.net http://carprotectiondiscounts.com
Ra3PnIDBjN
Datums: 2013-12-21
http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/
ZdRD0mC3z7
Datums: 2013-12-23
http://www.compareautoinsur.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://findcollegesonline.net http://www.insureyourselfcheap.com http://www.carinsursite.com
Ec1qEK0d7
Datums: 2013-12-23
http://www.carinsursite.com http://www.insurancebestrates.net/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.freecarinsurquotes.net
mB7mHD5XLUM8
Datums: 2013-12-24
http://www.insurecaronline.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://onlinepokerlabs.com http://www.insurancebestrates.net/ http://findcollegesonline.net
kSFEXluq176
Datums: 2013-12-24
http://www.bestedmedicines.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://findcollegesonline.net http://www.insurecaronline.com/ http://www.carinsurquote.com http://best-slots-ever.com http://www.getyourinsurancequote.net/
las96OHBJpL
Datums: 2013-12-25
http://www.bestautoinsur.net/ http://www.locateautoinsur.com/ http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://insureyourcaronline.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.gettinginsurancequotes.net/
cDMZFkAuQpo
Datums: 2013-12-29
http://www.allhealthinsurers.net http://www.startsavingoninsurance.com http://www.buyedmedsonline.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.locateautoinsur.com/ http://www.getallergytreatmentfast.com
coach outlet online
Datums: 2020-11-04
https://www.outletcoachsstoreonline.com Coach Outlet Online https://www.michaelkorsfactorybagsoutlet.c
om Michael Kors Bags Outlet https://www.cheapyeezyshoesale.com Cheap Real Yeezys https://www.discountyeezyshoes.com Cheap Yeezys https://www.cheapoutletmkstore.com Michael Kors Purse Outlet https://www.outletstorecoachs.com Coach Outlet Store Online https://www.outletssalemk.com MK Outlet https://www.bagsclearancecoach.com Coach Bags Clearance https://www.bagsoutletcoachsale.com Coach Bags Outlet

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
11:32, Jan 22
LZS Jelgavas nodaļas pārstāve Linda Vovere #LatvijasZemniekusavienība #LZS #LZSJelgavasNodaļa #LindaVovere https://t.co/qCjju1Qg8V
Latvijas Zemnieku sa
16:01, Jan 21
Eiropas Savienības valsts Čehija var, bet mēs atkal nevaram! @ArmandsKrauze https://t.co/A686sGP8Nn https://t.co/ZhGPdil1vz
Latvijas Zemnieku sa
14:54, Jan 21
Centrālā vēlēšanu komisija izsludina pašvaldību vēlēšanas 5. jūnijā @lsmlv https://t.co/qHW4oLi1Vh https://t.co/LBV63gL2F7

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit