Aktualitātes

Sods par dzimumnoziegumiem pret mazgadīgām personām ir neadekvāts
13.12.2012


Z5rwz1FqO3
Datums: 2013-09-21
Photos look GREAT! The lighting is very nice. The edtiing is nice as well. I can't even tell which parts you enhanced. Can't wait for my own shoot!
8hZJRGx5y
Datums: 2013-09-22
What surprised you? That I was ufiamnliar with the french-horn recording technique you mentioned? Yeah sorry I never heard of it.I've never tried recording a clarinet by putting a mic in the bell, but I'd be willing to try it. Usually my mic technique goes like this: I scan' the space around the instrument with one of my ears, and when I find the spot that produces the sound that best suites the recording, I put a mic there. Then I listen to it in the control room to make sure the mic is picking up what I heard. If not, I'll have an assistant move/rotate/replace the microphone until I get what I want. http://qsrpnfifcqh.com [url=http://wlpbjujoc.com]wlpbjujoc[/url] [link=http://ylvfpepqtri.com]ylvfpepqtri[/link]
FbvYhXe4DJ
Datums: 2013-09-30
Piemēram, internetā atradu Ŕādu anonÄ«mu skaidrojumu:VienkārÅ”ota tās shēma bija sekojoÅ”a. No 1922. lÄ«dz 1940.gadam bija tā, ka Latvijas pilsoņi izrakstÄ«ja vekseļus, Latvijas Banka tos uzskaitÄ«ja un apmainÄ«ja pret banknotēm (latiem). Banknotes tika apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādāja, atpelnÄ«ja savu parādu (vekseli), saņēma latus, par kuriem pēc tam Latvijas Bankā izpirka savus vekseļus. Latvijas Bankā bija Latvijas pilsoņu vekseļi. No 1992.gada lÄ«dz Å”odienai Latvijas Banka uzskaita ārzemju Centrālo banku vekseļus – FRS (ASV Federālo Rezrevju Bankas) un ECB (Eiropas Centrālās Bankas) banknotes. Uz Å”o vekseļu pamata Latvijas Banka izlaiž nacionālās kredÄ«tbiļetes (Latvija Bankas banknotes – latus). Pēc tam biļetes tiek apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādā, atpelnot sveÅ”u parādu (ārzemju banku vekseļus), saņem latus, bet pēc tam ar tiem no Latvijas Bankas izpērk sveÅ”us vekseļus (dolārus un eiro). Latvijas Banka par Å”iem dolāriem un eiro pērk ASV Valsts Kases vekseļus (US treasurt bill, Obligation debt). Ja ielÅ«kojamies Latvijas Bankas aktÄ«vos, tad ieraugām tajos ārzemju valstu vekseļus.Tā kā Å”is jautājums ir visas valsti izlaupÄ«juŔās ekon. sistēmas stÅ«rakmens, der saprast, ar ko bÅ«tiski atŔķiras Latvijas pilsoņu vekseļi no ASV vekseļiem? 1) Pilsoņu vekseļi ir nodroÅ”ināti ar viņu Ä«paÅ”umu, savukārt ASV vekseļi nē. 1971. gadā ASV pilnÄ«bā atteicās no dolāra zelta nodroÅ”inājuma. ASV Valsts Kases vekselis ir ar Ä«paÅ”umu nenodroÅ”ināts, tātad, par viltotu uzskatāms ā€œvērtspapÄ«rsā€, kura uzskaiti veic ASV Federālās RezervÄ“Å”anas Sistēmas bankas. FRS maina ASV Valsts kases vekseļus pret savām parādu kvÄ«tÄ«m Federal Reserve Note, kuras sauc par ASV dolāriem. ASV valdÄ«ba savu vekseli var dzēst (izpirkt) tikai ar ASV dolāriem un tikai no viena avota ā€“ no budžeta ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumus veido nodokļi.— Lai dzēstu savu vekseli, nepiecieÅ”ams savākt nodokļus visu to dolāru summas apjomā, kādu FRS iepludināja ekonomikā, realizējot (uzskaitot, mainot pret Federal Reserve Note jeb dolāriem) ASV valdÄ«bas vekseli. Realitātē tas nekādi nav iespējams, jo parādi ir tikai daļa no visas naudas summas. Tālab arÄ« ASV parāds neimtÄ«gi pieaug.— 2) Agrāk (1922.g -1940.g) procentus par latu lietoÅ”anu pilsoņi maksāja Latvijas Bankai. Å odien par latu lietoÅ”anu pilsoņi procentus maksā ārzemju Centrālajām Bankām. http://www.lowaprcard.net/
W48wlnl8aQR
Datums: 2013-10-18
Hans,Thanks for the comment. It's good to hear advcie from someone who has been in the trenches. What specifically would you recommend that we do differently?Did you download the lossless track? If not, I highly recommend it. It's just to the right of the video on this page (MastersFromTheirDay.com). YouTube audio doesn't do it justice Thanks,Eliasps. I'm going to find that Lee Michaels album and give it a good listen
bL0WtTEl
Datums: 2013-10-21
LB likumā noteikts:35. pants. Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas darboties Latvijas, Eiropas SavienÄ«bas dalÄ«bvalstu un ārvalstu finanÅ”u tirgos, veicot darÄ«jumus ar finanÅ”u instrumentiem un dārgmetāliem.36. pants. Lai sasniegtu savu mērÄ·i un izpildÄ«tu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas pret adekvātu nodroÅ”inājumu veikt kreditÄ“Å”anas operācijas ar kredÄ«tiestādēm un citiem finanÅ”u tirgus dalÄ«bniekiem. Latvijas Bankai nav tiesÄ«bu pieŔķirt aizdevumus valdÄ«bai un pirkt valsts iekŔējā aizņēmuma vērtspapÄ«rus sākotnējā tirgÅ«.Tātad LB drÄ«kst pirkt ASV parādzÄ«mes (kreditēt ASV tautsaimniecÄ«bu), bet nedrÄ«kst pirkt LV parādzÄ«mes.Vai LB nav viena ideāla koloniāla iestāde, kas izsÅ«c Latviju ārvalstu interesēs?Ar to gribu teikt, ka eiro mums nevajag, bet jāmaina arÄ« esoŔā sistēma. Citādi lielas atŔķirÄ«bas nebÅ«s. http://www.maqdown.com/viagra_online.html http://www.maqdown.com/cialis_online.html
5QDV4FY2X33
Datums: 2013-10-23
Before tonight I’d never heard of this band. I downloaded the hires file. The sound quality is fine. As a showcase for the mic pre’s it’s surely a success. Kal’s voice is pure honey here. Unforced, relaxed, “natural” and smooth. The criticisms regarding lack of dynamic range have merit, however, even for “a dance record.” And no, as listeners we’re not concerned at which stage compression is applied. In my opinion it’s fair to consider that every song deserves a chance of drama; these are small scale stories being told. When the song is bopping’ along at the fast clip, sure, it’s appropriate for there to be nearly no dynamic change — it’s just drive-drive-drive. But there were two opportunities missed, one at about the halfway mark and later towards the ends. These bridges, when things relaxed for a little while, were followed up with drums and horns that *should* have swept us up and away, really lifted up the sense of scale of what was happening. But it’s actually strange to hear horns come in a’blazin … and the music’s no louder. That’s when it becomes particularly obvious that the preceding quiet part wasn’t as soft as it should have been, and that this is more of a mechanical recording and less of a musical performance.You’ll get no criticism from me concerning the mix. I’m glad the drums were kept fairly generic, not sharp/snappy, as there’s nothing interesting being played there. The percussionist was nailed, brother! Clear, and clear of tone without being in-your-face obvious. Same with guitar. There when it needed to be, not when it didn’t.Keep up the good work, and don’t be afraid to permit some drama shine through next time — it was written into the song. http://www.windows-phone-news.com/college-onlin... http://www.windows-phone-news.com/degree-progra... http://www.windows-phone-news.com/online-school...
EkdidppRZ
Datums: 2013-11-05
http://www.comparecheapquotes.net http://www.insuranceinyourstate.net/atlanta-car... http://www.topautoguideonline.com/ http://insurerswebworld.com http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://www.getyourquotesonline.com/ http://insuranceorg.net
5UPrHn9VgG
Datums: 2013-11-06
http://www.getyourquotesonline.com/ http://graduateonlineprograms.net http://best-slots-ever.com http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.cheapprix.com http://blackjackencyclopedia.com
hJZC0ud2yG
Datums: 2013-11-09
http://www.freequotesguide.net/ http://buyinsuronline.com http://www.zumurphy.com http://www.getyourquotesonline.com/ http://www.insureyourcaronline.com/
qi8TfsF0Ni
Datums: 2013-11-12
http://blackjackencyclopedia.com http://www.zumurphy.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/pennsyl... http://allgamesinonesite.com http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur...
7XCOPwC8jsd
Datums: 2013-11-13
http://best-slots-ever.com http://www.freequotesguide.net/ http://www.getcheapinsuronline.com/ http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://www.edpillsguide.com/ http://24hourgaming.com http://insuranceorg.net
IAPBrBOxORZZ
Datums: 2013-11-14
http://www.freequotesguide.net/ http://insurersinmystate.com http://www.mymedicationsonline.com http://bestccards.com http://insurancemarketonline.net
Daf6zHve9DMx
Datums: 2013-11-16
http://licensedinsurerslist.com http://insurerswebworld.com http://www.findyourinsurer.com http://www.cheapprix.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.locateonlinecolleges.com
uJAP2sqy
Datums: 2013-11-16
http://24hourgaming.com http://www.edpillsguide.com/ http://allinsurancecarriers.com http://startsavingoninsurance.com http://licensedinsurerslist.com
3UNoKD7gAd
Datums: 2013-11-17
http://bestccards.com http://www.searchonlinecolleges.net http://www.cheapestcarinsur.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://casino-tribune.com http://autoprotectiondeals.com
KjtEa8zBSPYq
Datums: 2013-11-18
http://blackjackencyclopedia.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://insurerswebworld.com http://bestccards.com http://myinsuranceplans.net
d5cvbvsWX34X
Datums: 2013-11-18
http://www.bestpricesonmeds.com/ http://autoprotectiondeals.com http://bestccards.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.zumurphy.com http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.comparebestquotes.net
Ry3oeSFFE1r
Datums: 2013-11-19
http://www.getcheapinsuronline.com/ http://www.cheapsildenafilonline.com http://allinsurancecarriers.com http://www.mymedicationsonline.com http://buyinsuronline.com http://www.comparebestquotes.net
XFHo6UUgoR
Datums: 2013-11-20
http://www.locateonlinecolleges.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.insurancequotesforyou.net http://www.zumurphy.com
b7A1vrhqn26Y
Datums: 2013-11-20
http://www.mymedicationsonline.com http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.buyedmedsonline.net http://www.getcheapautocoverage.com http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.getautoinsurers.com
OsCc3MSo
Datums: 2013-11-22
http://www.cheapestcarproviders.com/ http://coverageservices.net http://allinsurancecarriers.com http://www.zumurphy.com http://www.getautoinsurers.com http://www.getcheapautocoverage.com http://www.getacheapcoverage.com
AvcgRI00Al2
Datums: 2013-11-23
http://www.getquotefreeonline.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.locateonlinecolleges.com http://www.searchonlinecolleges.net http://www.freequotesguide.com http://www.getyourinsurancequote.net/
0LFhZXvK3B
Datums: 2013-11-24
http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.findyourinsurer.com http://www.getcheapinsuronline.com/ http://www.drugsforedonline.com
BUDRL0inMZ9
Datums: 2013-11-25
http://www.freequotesguide.com http://www.searchinsur.com/ http://www.insurancequotesforyou.net http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.comparecarinsurrates.com http://www.carinsuranceiseasy.com
a1HKjgDs
Datums: 2013-11-27
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.filedchic.com/generic-levitra.html http://www.sindhisoftoronto.com/online-cialis.html http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.sindhisoftoronto.com/generic-cialis....
neHn1l2Zal
Datums: 2013-11-27
http://www.edgenericmeds.net/ http://insurersinmystate.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.bloggingsatan.com/generic-viagra.html http://www.sindhisoftoronto.com/tadalafil.html
fymwxhUw
Datums: 2013-11-28
http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.bloggingsatan.com/buy-viagra-online.... http://www.cargobikegallery.com/viagra-sale.html http://www.cargobikegallery.com/purchase-viagra... http://www.sindhisoftoronto.com/generic-cialis.... http://www.comparecarinsurrates.com
YxmUGmh7Qh
Datums: 2013-11-28
http://www.safeinsurers.com http://www.drugsforedonline.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.onlinecheapautoinsurance.net
FJ8tbJxU9KO
Datums: 2013-11-30
http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.comparebestquotes.net http://www.pillsprices.net/ http://www.get-autoinsurance.com/
9ipSsSj66
Datums: 2013-12-01
http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.edgenericmeds.net/ http://www.safeinsurers.com http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.searchinsur.com/
GsqX0kDsp
Datums: 2013-12-01
http://www.onlinemedguide.com/ http://www.freequotesguide.com http://insurersinmystate.com http://www.edgenericmeds.net/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.bestedmedicines.com/ http://www.cheapinsurersinyourstate.com
OmS6NSEZt
Datums: 2013-12-02
http://www.searchonlinecolleges.net http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.pillscomparison.com/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/
cFL1f8Bbm
Datums: 2013-12-04
http://www.mybestmedicine.net/ http://www.comparebestquotes.net http://www.searchonlinecolleges.net http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.carinsuranceco.net/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.edgenericmeds.net/
fz9shx77tP5
Datums: 2013-12-04
http://www.insurancewebresources.com/ http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/
wGkN01Wv
Datums: 2013-12-05
http://www.cheapmedicineonline.net/ http://best-slots-ever.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.searchonlinecolleges.net http://www.cheapestcarproviders.com/
rQNmRWLJ2
Datums: 2013-12-05
http://www.pillscomparison.com/ http://www.pillsprices.net/ http://www.quotecar.net/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.getautoinsurers.com
Tlg7vhoR
Datums: 2013-12-06
http://onlinepokerlabs.com http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.quotecar.net/ http://www.carinsuranceco.net/
5TOXay4U7
Datums: 2013-12-07
http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.onlinecheapautoinsurance.net http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.pillsservice.com/ http://www.getfreequote.net/ http://www.carinsursite.com
WbX6ZpVWv
Datums: 2013-12-08
http://www.pillscomparison.com/ http://www.getautoinsurers.com http://www.carinsuranceco.net/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.yourpreferredquote.com/
LG6WpSk6Q
Datums: 2013-12-09
http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.comparebestquotes.net http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.carinsurquote.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://best-slots-ever.com
VvUllGy6Wk98
Datums: 2013-12-10
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.insurancewebresources.com/
CRmrfKjG8Rgw
Datums: 2013-12-11
http://www.pillsprices.net/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.insurecaronline.com/
X1B1l3yk
Datums: 2013-12-14
http://findcollegesonline.net http://www.pillscomparison.com/ http://best-slots-ever.com http://www.onlinemedguide.com/ http://www.getyourquotenow.net/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.pillsprices.net/
lz0HnxL62MZ
Datums: 2013-12-15
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://insureyourcaronline.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.getautoinsurers.com http://www.pillsprices.net/ http://www.insurancebestrates.net/
Q4jwNdbAcyyJ
Datums: 2013-12-15
http://carprotectiondiscounts.com http://insureyourcaronline.com http://www.pillsprices.net/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.geteddrugs.com/
83OCILDC
Datums: 2013-12-16
http://www.insurecaronline.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.bestpharmacies.net/ http://findcollegesonline.net http://www.getfreequote.net/
BkMP7BSqEYu
Datums: 2013-12-17
http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.carinsursite.com
4W0VItsb
Datums: 2013-12-18
http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://onlinepokerlabs.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://best-slots-ever.com
WN2Jt4ud2FF
Datums: 2013-12-19
http://www.insurecaronline.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.buyinsuronline.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.startsavingoninsurance.com
OKbH4WQZ
Datums: 2013-12-19
http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.mylistofinsurers.com/
EDyv843FCHz
Datums: 2013-12-20
http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.buyinsuronline.com http://www.carinsurquote.com http://unamedica.net http://www.carinsursite.com http://www.insurancebestrates.net/ http://www.getthebestratesfast.com/
HuqtztqY
Datums: 2013-12-21
http://www.bestedmedicines.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.carinsurquote.com http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.insurecaronline.com/
GYgF7RPxDh
Datums: 2013-12-21
http://findcollegesonline.net http://www.compareautoinsur.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://onlinepokerlabs.com http://unamedica.net
V5ynk9kHxK
Datums: 2013-12-22
http://www.edpillsfinder.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://insureyourcaronline.com http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://carprotectiondiscounts.com
2peRn2KTfoVl
Datums: 2013-12-23
http://www.affordableratesonauto.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.insurecaronline.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://best-slots-ever.com http://www.buyinsuronline.com http://insureyourcaronline.com
hxhfMUCIE
Datums: 2013-12-23
http://findcollegesonline.net http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.insureyourselfcheap.com http://unamedica.net http://www.compareautoinsur.com/
unfzYFQ8YTg
Datums: 2013-12-24
http://findcollegesonline.net http://www.insurecaronline.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.getyourinsurancequote.net/
lqR7z6CYmX
Datums: 2013-12-26
http://insureyourcaronline.com http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://www.locateautoinsur.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.carinsurquote.com
MJ13fMekZz
Datums: 2013-12-27
http://www.buyedmedsonline.com http://www.edproductsonline.com http://www.allhealthinsurers.net http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.myedguide.com http://www.getyourinsurancequote.net/
FF5ipYACn
Datums: 2013-12-28
http://www.edmedicationguide.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.carinsursite.com http://www.bestautoinsur.net/
mQMl2cdAaHvU
Datums: 2014-01-01
http://insureyourcaronline.com http://www.allhealthinsurers.net http://www.findcreditcardonline.net http://www.carinsursite.com http://www.locateautoinsur.com/
LqQL6PhrRD2
Datums: 2014-01-04
http://www.myedguide.com http://www.coverageservices.net http://www.slotschips.com http://www.medshouse.net http://www.carinsurquote.com
fLYe9PTgLrqL
Datums: 2014-01-04
http://www.edmedicationguide.com http://unamedica.net http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.myedguide.com http://www.buyedmedsonline.com http://www.quotesmanager.net/
coach outlet online
Datums: 2020-11-04
https://www.outletcoachsstoreonline.com Coach Outlet Online https://www.michaelkorsfactorybagsoutlet.c
om Michael Kors Bags Outlet https://www.cheapyeezyshoesale.com Cheap Real Yeezys https://www.discountyeezyshoes.com Cheap Yeezys https://www.cheapoutletmkstore.com Michael Kors Purse Outlet https://www.outletstorecoachs.com Coach Outlet Store Online https://www.outletssalemk.com MK Outlet https://www.bagsclearancecoach.com Coach Bags Clearance https://www.bagsoutletcoachsale.com Coach Bags Outlet

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
14:22, Jan 25
Kopējais kurss nemainīsies @DienaLv https://t.co/BRZpYT9poZ
Latvijas Zemnieku sa
09:56, Jan 25
KONKURSS “BAUDI ZIEMU LATVIJĀ!” DODIES uz Latvijas Zemnieku Savienības Jaunatnes nodaļas Facebook lapu un seko norā… https://t.co/7pbahUuQez
Latvijas Zemnieku sa
11:32, Jan 22
LZS Jelgavas nodaļas pārstāve Linda Vovere #LatvijasZemniekusavienība #LZS #LZSJelgavasNodaļa #LindaVovere https://t.co/qCjju1Qg8V

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit