Aktualitātes

Jāsavāc vismaz vienu miljonu parakstu par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu
05.12.2011


X8hhsALQzhZ
Datums: 2013-09-20
Way to go on this esasy, helped a ton.
ha1mOiWELVbZ
Datums: 2013-09-21
Dude, right on there brohter.
DVpTaYVpIY
Datums: 2013-09-21
That saves me. Thanks for being so senesbli!
HdAZ0vT6epS
Datums: 2013-09-21
Kick the tires and light the fires, problem ofiacfilly solved!
MT2zbPmyWQVH
Datums: 2013-09-22
You got to push it-this estsaeinl info that is! http://lxvkbjw.com [url=http://byqkqumg.com]byqkqumg[/url] [link=http://elmijd.com]elmijd[/link]
eoHK18F2G
Datums: 2013-09-22
All of these articles have saved me a lot of heahcades. http://rzsmtitqd.com [url=http://szscro.com]szscro[/url] [link=http://mgvbjiqpkvl.com]mgvbjiqpkvl[/link]
1evCFhwU
Datums: 2013-10-18
Kewl you should come up with that. Exclelent!
IHt181LPPs
Datums: 2013-10-18
LB likumā noteikts:35. pants. Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas darboties Latvijas, Eiropas SavienÄ«bas dalÄ«bvalstu un ārvalstu finanÅ”u tirgos, veicot darÄ«jumus ar finanÅ”u instrumentiem un dārgmetāliem.36. pants. Lai sasniegtu savu mērÄ·i un izpildÄ«tu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas pret adekvātu nodroÅ”inājumu veikt kreditÄ“Å”anas operācijas ar kredÄ«tiestādēm un citiem finanÅ”u tirgus dalÄ«bniekiem. Latvijas Bankai nav tiesÄ«bu pieŔķirt aizdevumus valdÄ«bai un pirkt valsts iekŔējā aizņēmuma vērtspapÄ«rus sākotnējā tirgÅ«.Tātad LB drÄ«kst pirkt ASV parādzÄ«mes (kreditēt ASV tautsaimniecÄ«bu), bet nedrÄ«kst pirkt LV parādzÄ«mes.Vai LB nav viena ideāla koloniāla iestāde, kas izsÅ«c Latviju ārvalstu interesēs?Ar to gribu teikt, ka eiro mums nevajag, bet jāmaina arÄ« esoŔā sistēma. Citādi lielas atŔķirÄ«bas nebÅ«s. http://www.akseseriz.net/online-colleges.html http://www.akseseriz.net/online-classes.html
t9btOoc8
Datums: 2013-10-18
Piemēram, internetā atradu Ŕādu anonÄ«mu skaidrojumu:VienkārÅ”ota tās shēma bija sekojoÅ”a. No 1922. lÄ«dz 1940.gadam bija tā, ka Latvijas pilsoņi izrakstÄ«ja vekseļus, Latvijas Banka tos uzskaitÄ«ja un apmainÄ«ja pret banknotēm (latiem). Banknotes tika apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādāja, atpelnÄ«ja savu parādu (vekseli), saņēma latus, par kuriem pēc tam Latvijas Bankā izpirka savus vekseļus. Latvijas Bankā bija Latvijas pilsoņu vekseļi. No 1992.gada lÄ«dz Å”odienai Latvijas Banka uzskaita ārzemju Centrālo banku vekseļus – FRS (ASV Federālo Rezrevju Bankas) un ECB (Eiropas Centrālās Bankas) banknotes. Uz Å”o vekseļu pamata Latvijas Banka izlaiž nacionālās kredÄ«tbiļetes (Latvija Bankas banknotes – latus). Pēc tam biļetes tiek apgrozÄ«tas ekonomikā, pilsoņi strādā, atpelnot sveÅ”u parādu (ārzemju banku vekseļus), saņem latus, bet pēc tam ar tiem no Latvijas Bankas izpērk sveÅ”us vekseļus (dolārus un eiro). Latvijas Banka par Å”iem dolāriem un eiro pērk ASV Valsts Kases vekseļus (US treasurt bill, Obligation debt). Ja ielÅ«kojamies Latvijas Bankas aktÄ«vos, tad ieraugām tajos ārzemju valstu vekseļus.Tā kā Å”is jautājums ir visas valsti izlaupÄ«juŔās ekon. sistēmas stÅ«rakmens, der saprast, ar ko bÅ«tiski atŔķiras Latvijas pilsoņu vekseļi no ASV vekseļiem? 1) Pilsoņu vekseļi ir nodroÅ”ināti ar viņu Ä«paÅ”umu, savukārt ASV vekseļi nē. 1971. gadā ASV pilnÄ«bā atteicās no dolāra zelta nodroÅ”inājuma. ASV Valsts Kases vekselis ir ar Ä«paÅ”umu nenodroÅ”ināts, tātad, par viltotu uzskatāms ā€œvērtspapÄ«rsā€, kura uzskaiti veic ASV Federālās RezervÄ“Å”anas Sistēmas bankas. FRS maina ASV Valsts kases vekseļus pret savām parādu kvÄ«tÄ«m Federal Reserve Note, kuras sauc par ASV dolāriem. ASV valdÄ«ba savu vekseli var dzēst (izpirkt) tikai ar ASV dolāriem un tikai no viena avota ā€“ no budžeta ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumus veido nodokļi.— Lai dzēstu savu vekseli, nepiecieÅ”ams savākt nodokļus visu to dolāru summas apjomā, kādu FRS iepludināja ekonomikā, realizējot (uzskaitot, mainot pret Federal Reserve Note jeb dolāriem) ASV valdÄ«bas vekseli. Realitātē tas nekādi nav iespējams, jo parādi ir tikai daļa no visas naudas summas. Tālab arÄ« ASV parāds neimtÄ«gi pieaug.— 2) Agrāk (1922.g -1940.g) procentus par latu lietoÅ”anu pilsoņi maksāja Latvijas Bankai. Å odien par latu lietoÅ”anu pilsoņi procentus maksā ārzemju Centrālajām Bankām. http://www.windows-phone-news.com/college-onlin... http://www.akseseriz.net/online-classes.html http://www.akseseriz.net/online-colleges.html
patKt81U4nA
Datums: 2013-10-20
Super jazzed about getting that knhowow-.
ueT2Nv2y
Datums: 2013-10-20
A. god. Vilni!Par eiro viss skaidrs, bet arÄ« ar esoÅ”o latu nav viss kārtÄ«bā. Vai Tu varētu aprakstÄ«t, kā darbojas LB tagad un pirms kara, kas ir lats utt. Daudzi to nesaprot, un esoÅ”o latu uzskata par agrākā lata turpinājumu. Faktiski mums taču nav suverēnas valÅ«tas. To bÅ«tu svarÄ«gi saprast. We did allow multiple submissions. One solicited writer made it into the book on the strength of his second story. Several solicited writers submitted multiple stories and failed to make it in. Five solicited writers were accepted only after they resubmitted retooled stories. Being solicited helps a great deal statistically, but you’re absolutely right, it’s far from a guaranteed sale. http://www.tracygracedesigns.com/buy-viagra-onl... http://www.maqdown.com/viagra_online.html http://www.memorialbaptistbeckley.com/prednisone
OBQoA0OyQZ6
Datums: 2013-10-20
A. god. Vilni!Par eiro viss skaidrs, bet arÄ« ar esoÅ”o latu nav viss kārtÄ«bā. Vai Tu varētu aprakstÄ«t, kā darbojas LB tagad un pirms kara, kas ir lats utt. Daudzi to nesaprot, un esoÅ”o latu uzskata par agrākā lata turpinājumu. Faktiski mums taču nav suverēnas valÅ«tas. To bÅ«tu svarÄ«gi saprast. We did allow multiple submissions. One solicited writer made it into the book on the strength of his second story. Several solicited writers submitted multiple stories and failed to make it in. Five solicited writers were accepted only after they resubmitted retooled stories. Being solicited helps a great deal statistically, but you’re absolutely right, it’s far from a guaranteed sale. http://www.windows-phone-news.com/online-degree... http://www.windows-phone-news.com/online-school...
cypw1qB1
Datums: 2013-10-21
Check that off the list of things I was coesnfud about. http://yxiqgywaqk.com [url=http://eemeayzy.com]eemeayzy[/url] [link=http://algvniaqnhv.com]algvniaqnhv[/link]
7w8FcDN1QBPk
Datums: 2013-10-23
ne katra plastikāta karte ir vienlÄ«dzÄ«ga ar citām kartēm.Visa elektron, maestro un citas nav tehniskā un praktiskā nozÄ«mēĀ kredÄ«tkartes – vienkārÅ”i norēķinu kartes.Norēķiniem starptautiski citur kā vien bankomātos un iespējami (ja paveicas) veikalos Å”ie plastikāti ārpus mÄ«tnes zemes nav derÄ«gi.Izskatas – tas ir tā pēc dizaina un ar nodomu.pārbaudÄ«t vai konkrētā karte derÄ«ga norēķiniem internetā starptautiski (pēdējie 3 vārdi vienlaicÄ«gi) vislabāk var pie paÅ”a bankas Pārliku valsti no USA uz Latvia. Kad biju reÄ£istrējies Amerikā, tad varēja nerādÄ«t kredÄ«tkartes info, ja neko nevēlies pirkt, bet Latvijā jāizvēlas kāda no kredÄ«tkaŗtēm. Mēģināju reÄ£istrēt savu VISA, bet Å”is saka, ka nav valid number. Kartē gan naudas ir tikai santÄ«mi paÅ”laik. Bija vēlme nopirkt dažas programmas no iTunes. Citiem nav Ŕādas bēdas? http://www.windows-phone-news.com/degree-progra... http://www.akseseriz.net/online-courses.html
VIma3O8vhl
Datums: 2013-10-24
LB likumā noteikts:35. pants. Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas darboties Latvijas, Eiropas SavienÄ«bas dalÄ«bvalstu un ārvalstu finanÅ”u tirgos, veicot darÄ«jumus ar finanÅ”u instrumentiem un dārgmetāliem.36. pants. Lai sasniegtu savu mērÄ·i un izpildÄ«tu savus uzdevumus, Latvijas Bankai ir tiesÄ«bas pret adekvātu nodroÅ”inājumu veikt kreditÄ“Å”anas operācijas ar kredÄ«tiestādēm un citiem finanÅ”u tirgus dalÄ«bniekiem. Latvijas Bankai nav tiesÄ«bu pieŔķirt aizdevumus valdÄ«bai un pirkt valsts iekŔējā aizņēmuma vērtspapÄ«rus sākotnējā tirgÅ«.Tātad LB drÄ«kst pirkt ASV parādzÄ«mes (kreditēt ASV tautsaimniecÄ«bu), bet nedrÄ«kst pirkt LV parādzÄ«mes.Vai LB nav viena ideāla koloniāla iestāde, kas izsÅ«c Latviju ārvalstu interesēs?Ar to gribu teikt, ka eiro mums nevajag, bet jāmaina arÄ« esoŔā sistēma. Citādi lielas atŔķirÄ«bas nebÅ«s. http://www.akseseriz.net/online-colleges.html http://www.windows-phone-news.com/college-onlin... http://www.windows-phone-news.com/online-degree...
Ez5pkawzVfC
Datums: 2013-10-24
http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-accutane http://www.memorialbaptistbeckley.com/buy-predn... http://www.tracygracedesigns.com/buy-viagra-onl...
dxwwczNxN
Datums: 2013-10-26
What a joy to find such clear thkining. Thanks for posting! http://uvsmaamj.com [url=http://ddpviuesrg.com]ddpviuesrg[/url] [link=http://ifprhdtz.com]ifprhdtz[/link]
9tNqkPDvP
Datums: 2013-11-04
http://myinsuranceplans.net http://www.insurancequotesforyou.net http://www.edpillsguide.com/ http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/michiga... http://bestccards.com http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur...
XW6v2vOzkZvV
Datums: 2013-11-05
http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/ http://www.insurancequotesforyou.net http://www.cheapcarinsuronline.com/ http://www.insuranceinyourstate.net/new-york-ci... http://www.comparecheapquotes.net
7FKKn8VI
Datums: 2013-11-06
http://www.insureyourcaronline.com/ http://insurerswebworld.com http://myinsuranceplans.net http://www.getyourquotesonline.com/ http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.edpillsguide.com/ http://www.freequotesguide.net/
TMlqciDWW
Datums: 2013-11-06
http://www.cheapcarinsuronline.com/ http://www.topinsurancequotes.net/auto-insuranc... http://www.insuranceinyourstate.net/des-moines-... http://graduateonlineprograms.net http://120freecasinogames.com http://www.insuranceinyourstate.net/ http://oncasino.org
vYV5dQst
Datums: 2013-11-08
http://www.edtreatmentforyou.com/ http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://best-slots-ever.com http://www.cheapsildenafilonline.com http://www.genmedica.net
DVkAGnyL88
Datums: 2013-11-09
http://insurancemarketonline.net http://allinsuranceplans.net http://carprotectiondiscounts.com http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/florida... http://onlinepokerlabs.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.cheapprix.com
RUnLhqAriwM
Datums: 2013-11-11
http://www.insurancequotesforyou.net http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.freequotesguide.net/cheap-auto-insur... http://insurerswebworld.com http://www.zumurphy.com http://www.freequotesguide.net/ http://www.aboutcarinsurancerates.com
qbYoQNbtX
Datums: 2013-11-12
http://startsavingoninsurance.com http://casino-tribune.com http://allinsurancecarriers.com http://www.cheapestcarinsur.com http://allgamesinonesite.com http://insurersinmystate.com http://buyinsuronline.com
NJpr7siyl
Datums: 2013-11-12
http://www.insuranceinyourstate.net/los-angeles... http://www.topinsurancequotes.net/auto-insuranc... http://myinsuranceplans.net http://topinsuranceagents.net http://bestccards.com http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/ http://insurersinmystate.com
pT5mcz4Iy
Datums: 2013-11-13
http://www.insuranceinyourstate.net/virginia-be... http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/missour... http://www.aboutcarinsurancerates.com http://insuranceorg.net http://myinsuranceplans.net http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://insurerswebworld.com
L0OBm36zY
Datums: 2013-11-13
http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.autocoverageonline.net http://cheapinsurancechance.com http://best-slots-ever.com http://www.mymedicationsonline.com http://www.insuranceinyourstate.net/kansas-city...
jBdaCLugORL
Datums: 2013-11-13
http://www.insureyourcaronline.com/ http://allinsurancecarriers.com http://www.cheapsildenafilonline.com http://allinsuranceplans.net http://www.cheapinsuranceinyourarea.com/ http://licensedinsurerslist.com http://insurersexpert.com
xlUVQKQj
Datums: 2013-11-14
http://allgamesinonesite.com http://best-slots-ever.com http://casino-tribune.com http://120freecasinogames.com http://allinsurancecarriers.com http://www.autocoverageonline.net http://www.cheapsildenafilonline.com
mgNIXJxu4LVZ
Datums: 2013-11-14
http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://allinsurancecarriers.com http://24hourgaming.com http://www.cheapprix.com http://insurerswebworld.com http://www.cheapestcarinsur.com http://insurersexpert.com
TiU28xlRX
Datums: 2013-11-15
http://www.cheapsildenafilonline.com http://allgamesinonesite.com http://www.cheapprix.com http://insurerswebworld.com http://24hourgaming.com http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.genmedica.net
xaOHTQ8YlWP
Datums: 2013-11-15
http://graduateonlineprograms.net http://www.cheapsildenafilonline.com http://carsprotection.net http://www.genmedica.net http://www.bestcoverageonline.com/
4rdwqCXKKV4v
Datums: 2013-11-16
http://allinsuranceplans.net http://best-slots-ever.com http://onlinepokerlabs.com http://insurancemarketonline.net http://carprotectiondiscounts.com
aNbiPixDre
Datums: 2013-11-16
http://www.getacheapcoverage.com http://casino-tribune.com http://www.getcheapinsuronline.com/ http://topinsuranceagents.net http://oncasino.org http://120freecasinogames.com
Ejrbm6ow7p
Datums: 2013-11-17
http://best-slots-ever.com http://startsavingoninsurance.com http://www.cheapsildenafilonline.com http://120freecasinogames.com http://autoprotectiondeals.com http://allinsuranceplans.net http://licensedinsurerslist.com
eHVFEQdMT
Datums: 2013-11-17
http://www.insureyourcaronline.com/ http://graduateonlineprograms.net http://topinsuranceagents.net http://startsavingoninsurance.com http://insuranceorg.net http://casino-tribune.com http://cheapinsurancechance.com
ksAZn1YWSvTF
Datums: 2013-11-17
http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://myinsuranceplans.net http://insurerswebworld.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://graduateonlineprograms.net http://www.genmedica.net
bIFf0xFsyjmj
Datums: 2013-11-18
http://www.bestcoverageonline.com/ http://www.get-autoinsurance.com/ http://allgamesinonesite.com http://www.locateonlinecolleges.com http://www.cheapsildenafilonline.com http://cheapinsurancechance.com http://www.zumurphy.com
0A0KGm33
Datums: 2013-11-19
http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.mymedicationsonline.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://startsavingoninsurance.com http://www.findyourinsurer.com
7qib5obe5j
Datums: 2013-11-20
http://www.findyourinsurer.com http://graduateonlineprograms.net http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.bestmedicinefored.com/ http://startsavingoninsurance.com
U4KbhGuox7t
Datums: 2013-11-20
http://startsavingoninsurance.com http://www.genmedica.net http://allinsurancecarriers.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://licensedinsurerslist.com http://www.getcarinsurquote.com/
sMjhYi8om
Datums: 2013-11-20
http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.mymedicationsonline.com http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://insurersinmystate.com http://www.bestcoverageonline.com/
87HUVjdKawFm
Datums: 2013-11-20
http://www.carinsursite.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.genmedica.net http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.searchinsur.com/ http://www.cheapinsurersinyourstate.com
kZ2SFDdxh
Datums: 2013-11-21
http://www.vehicleinsurquotes.com http://insurersexpert.com http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.findyourinsurer.com http://www.drugsforedonline.com http://www.cheapprix.com
hqv1GeIxTO1
Datums: 2013-11-22
http://www.getquotefreeonline.com http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.zumurphy.com http://www.searchonlinecolleges.net
54PHyzaChXl
Datums: 2013-11-22
http://www.getcarinsurquote.com/ http://www.insurancequotesforyou.net http://www.genmedica.net http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.cheapprix.com http://www.getcheapinsuronline.com/ http://www.freequotesguide.com
zNUOuVdhF
Datums: 2013-11-23
http://www.getyourlifeinsurance.net/ http://www.findyourinsurer.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://www.safeinsurers.com http://insurersinmystate.com
31fJVetsdBx
Datums: 2013-11-23
http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.carinsursite.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.cheapinsurersinyourstate.com
df17opo22D7H
Datums: 2013-11-23
http://insurersexpert.com http://www.comparebestquotes.net http://www.comparecarinsurrates.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.get-autoinsurance.com/
pRh6E4rrxBt
Datums: 2013-11-23
http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://insurersinmystate.com http://www.quotesmanager.net/ http://coverageservices.net http://www.getacheapcoverage.com http://www.get-autoinsurance.com/
UJaX2ahQcs
Datums: 2013-11-25
http://www.findyourinsurer.com http://www.drugsforedonline.com http://www.bestinsurquotes.com http://autoprotectiondeals.com http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.cheapestcarinsur.com http://www.insurancequotesforyou.net
eQJPtOAQPJ
Datums: 2013-11-25
http://www.getyourinsurancequote.net/ http://insurersexpert.com http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.cheapautoinsuronline.com/ http://www.carinsuranceiseasy.com
PPY91K4IVV
Datums: 2013-11-26
http://autoprotectiondeals.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.freequotesguide.com http://insurersinmystate.com http://www.aboutcarinsurancerates.com
RgHYwWHH
Datums: 2013-11-27
http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.sindhisoftoronto.com/tadalafil.html http://www.searchinsur.com/ http://www.insureyourcaronline.com/ http://www.yardsofgrapevine.com/buy-cialis.html http://www.searchonlinecolleges.net http://www.cargobikegallery.com/viagra-sale.html
ksNSzE9r7
Datums: 2013-11-27
http://www.safeinsurers.com http://www.insurancequotesforyou.net http://www.bestpricesonmeds.com/ http://www.yardsofgrapevine.com/online-cialis.html http://www.cheapprix.com http://www.yardsofgrapevine.com/cialis-online.html http://www.carinsurquote.com
02tzt4xlhca
Datums: 2013-11-28
http://www.cargobikegallery.com/viagra-sale.html http://www.bestinsurquotes.com http://www.filedchic.com/vardenafil.html http://www.carinsuranceiseasy.com http://www.get-autoinsurance.com/
ELbXkjMl
Datums: 2013-11-29
http://www.vehicleinsurquotes.com http://allinsurancecarriers.com http://www.insurancewebresources.com/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.medicationlibrary.com/
c5jICVY8abCc
Datums: 2013-11-29
http://www.carinsuranceco.net/ http://www.searchinsur.com/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.getfreequote.net/ http://www.bestmedicinefored.com/
y9npRyWEQ
Datums: 2013-11-29
http://insurersinmystate.com http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.getautoinsurers.com http://www.edgenericmeds.net/ http://www.getfreeonlinequotes.com
wRnqr3M9ra
Datums: 2013-11-30
http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.carinsuranceco.net/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://allinsurancecarriers.com http://insurersinmystate.com
DpdMrupp5
Datums: 2013-12-01
http://www.medtreatment.net/ http://www.edgenericmeds.net/ http://www.drugsforedonline.com http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.carinsuranceco.net/
JVR8zUD1W
Datums: 2013-12-01
http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.getquotefreeonline.com http://www.insurecaronline.com/ http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.bestpricesonmeds.com/
MnZ9PyhK
Datums: 2013-12-01
http://www.freequotesguide.com http://www.drugsforedonline.com http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.pillsprices.net/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.mybestmedicine.net/
3mbPZSmKX
Datums: 2013-12-02
http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://autoprotectiondeals.com http://www.carinsuranceiseasy.com http://www.getautoinsurers.com http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.bestpharmacies.net/
gqTWHP6p
Datums: 2013-12-02
http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.pillscomparison.com/ http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.antiimpotencepill.com/ http://insurersinmystate.com
aM9XIpt7G4lu
Datums: 2013-12-03
http://www.medproducts.net/ http://www.bestinsurquotes.com http://www.pillscomparison.com/ http://www.medtreatment.net/ http://www.pillsservice.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.cheapestcarproviders.com/
3ORfGIQ49Aj
Datums: 2013-12-03
http://www.carinsuranceiseasy.com http://www.geteddrugs.com/ http://www.cheapinsurersinyourstate.com http://www.quotecar.net/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/
INM3t3SE
Datums: 2013-12-04
http://www.pillsservice.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.medproducts.net/ http://www.get-autoinsurance.com/
n2fHSlsmL7
Datums: 2013-12-04
http://www.pillscomparison.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.buyedmedsonline.net http://www.bestmedicinefored.com/ http://www.mybestmedicine.net/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.get-autoinsurance.com/
AIJjmdLB5yG
Datums: 2013-12-05
http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.carinsursite.com http://www.freeautoinsurquotes.com
FCT8721Tl
Datums: 2013-12-05
http://www.getfreequote.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.carinsurquote.com http://best-slots-ever.com
nNuCu6og
Datums: 2013-12-05
http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.carinsursite.com http://www.bestedmedicines.com/ http://www.insurancewebresources.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.medtreatment.net/ http://www.quotecar.net/
ZJAFcnEcJFxj
Datums: 2013-12-05
http://www.bestedmedicines.com/ http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.aboutcarinsurancerates.com http://www.insurancewebresources.com/
YXYijXp6aeWN
Datums: 2013-12-06
http://www.freecarinsurquotes.net http://www.insurancewebresources.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.geteddrugs.com/
EjznjKLuujh
Datums: 2013-12-06
http://www.comparebestquotes.net http://www.getautoinsurers.com http://www.freeautoinsurquotes.com http://best-slots-ever.com http://www.antiimpotencepill.com/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/
sCnXC0DQ0
Datums: 2013-12-07
http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.aboutcarinsurancerates.com
AoU56lyuTx44
Datums: 2013-12-08
http://www.medproducts.net/ http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.medicationlibrary.com/ http://best-slots-ever.com http://www.guideinsuranceservices.net/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.quotecar.net/
G8UvjBZ0v
Datums: 2013-12-08
http://www.onlinemedguide.com/ http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.edcomparisonchart.com/ http://www.getautoinsurers.com http://www.bestinsurquotes.com
GJBgYu5t
Datums: 2013-12-09
http://www.freecarinsurquotes.net http://www.getfreeonlinequotes.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.onlinemedguide.com/ http://www.mybestmedicine.net/ http://www.getautoinsurers.com http://best-slots-ever.com
HzFcC4qfvQS
Datums: 2013-12-10
http://www.searchonlinecolleges.net http://www.carinsurquote.com http://www.getfreeonlinequotes.com http://best-slots-ever.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.quotecar.net/
Q0pQlA5Ah
Datums: 2013-12-10
http://www.insurancebestrates.net/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.carinsursite.com http://www.getcheapautocoverage.com http://www.getautoinsurers.com
Lb9gybImbV
Datums: 2013-12-11
http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.carinsuranceco.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.cheapmedicineonline.net/
7z1tejQw3vL
Datums: 2013-12-11
http://www.pillscomparison.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/
2ss5vZ7e5
Datums: 2013-12-11
http://www.pillsprices.net/ http://www.carinsurquote.com http://www.getautoinsurers.com http://www.quotecar.net/ http://www.carinsursite.com http://www.topinsurancebrokers.net/
YuX6yFXP
Datums: 2013-12-11
http://www.insurancebestrates.net/ http://onlinepokerlabs.com http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.myhealthinsurancechoice.net/ http://www.onlinemedguide.com/
IK0gAWCzPPQj
Datums: 2013-12-12
http://www.bestinsurquotes.com http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.getfreequote.net/
N9Elw2tRETI
Datums: 2013-12-13
http://insureyourcaronline.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://onlinepokerlabs.com
0BuJHrV8t
Datums: 2013-12-13
http://www.geteddrugs.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.medicationlibrary.com/ http://best-slots-ever.com http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.pillsservice.com/ http://www.insurancewebresources.com/
HSIXcraVLC
Datums: 2013-12-14
http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.edpillsfinder.com/
a2Zggz7U5EaY
Datums: 2013-12-14
http://www.highqualitypills.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.carinsursite.com http://www.medproducts.net/ http://www.pillsprices.net/
JO2pWAWBjK
Datums: 2013-12-15
http://www.edpillsfinder.com/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.quotecar.net/
GtXZMRdfYIGv
Datums: 2013-12-15
http://insureyourcaronline.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://best-slots-ever.com http://www.freecarinsurquotes.net
nNVGG9Ac
Datums: 2013-12-16
http://www.guidetoautoinsurance.net/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.medtreatment.net/ http://www.freecarinsurquotes.net http://findcollegesonline.net http://www.onlineinsuranceindustry.com/
WrDBChtd
Datums: 2013-12-16
http://insureyourcaronline.com http://www.bestpharmacies.net/ http://www.quotecar.net/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.highqualitypills.com/
DXsMJ97p
Datums: 2013-12-17
http://www.insurancequoteslist.net/ http://findcollegesonline.net http://distancedu.com http://www.carinsurquote.com http://www.carinsuranceco.net/
hH6v2IxIJ
Datums: 2013-12-17
http://www.carinsuranceco.net/ http://insureyourcaronline.com http://www.cheapmedicineonline.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.bestpharmacies.net/
N1LMIii0TpF
Datums: 2013-12-18
http://www.insurancequoteslist.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.bestedmedicines.com/
pNMvL7cu
Datums: 2013-12-18
http://distancedu.com http://www.insurancebestrates.net/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.carinsursite.com http://www.startsavingoninsurance.com http://onlinepokerlabs.com
cP3c0j23zYw
Datums: 2013-12-18
http://www.carinsurquote.com http://insureyourcaronline.com http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://unamedica.net http://www.edpillsfinder.com/ http://www.myhairwillbeback.com/ http://www.insurancebestrates.net/
9eQmnq173
Datums: 2013-12-18
http://www.insurecaronline.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.startsavingoninsurance.com
SBBIPIkWs
Datums: 2013-12-19
http://onlinepokerlabs.com http://www.carinsursite.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.carinsurquote.com http://findcollegesonline.net
lo6DHswHuLyo
Datums: 2013-12-19
http://best-slots-ever.com http://www.bestedmedicines.com/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.myhairwillbeback.com/ http://carprotectiondiscounts.com
6co5K6FRYVm
Datums: 2013-12-20
http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.buyinsuronline.com http://www.freecarinsurquotes.net http://www.carinsursite.com http://www.getyourinsurancequote.net/
HggBm21UKh
Datums: 2013-12-20
http://www.carinsursite.com http://carprotectiondiscounts.com http://www.freecarinsurquotes.net http://www.edpillsfinder.com/ http://www.carinsurquote.com
i8hu2Sza
Datums: 2013-12-20
http://onlinepokerlabs.com http://findcollegesonline.net http://www.buyinsuronline.com http://www.carinsursite.com http://www.yourpreferredquote.com/ http://carprotectiondiscounts.com http://www.compareautoinsur.com/
vhk0DeaC
Datums: 2013-12-21
http://findcollegesonline.net http://onlinepokerlabs.com http://www.bestedmedicines.com/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.carinsursite.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/
F3UAwOVs
Datums: 2013-12-21
http://insureyourcaronline.com http://www.startsavingoninsurance.com http://www.insurancebestrates.net/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.bestpharmacies.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/
YcZY6SsKK
Datums: 2013-12-21
http://www.bestedmedicines.com/ http://www.insurancebestrates.net/ http://www.compareautoinsur.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.insurancequoteslist.net/ http://insureyourcaronline.com
grJv3QqfXqfQ
Datums: 2013-12-23
http://www.startsavingoninsurance.com http://onlinepokerlabs.com http://www.compareautoinsur.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.edpillsfinder.com/
I6yb0jGZ
Datums: 2013-12-23
http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://www.freecarinsurquotes.net http://best-slots-ever.com
PWofz71wi7
Datums: 2013-12-23
http://findcollegesonline.net http://www.getthebestratesfast.com/ http://www.bestedmedicines.com/ http://best-slots-ever.com http://carprotectiondiscounts.com http://www.edpillsfinder.com/ http://www.insurecaronline.com/
nKK2CN6f
Datums: 2013-12-24
http://insureyourcaronline.com http://www.buyinsuronline.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.carinsurquote.com http://www.insurecaronline.com/ http://best-slots-ever.com
M7aK8Fltz
Datums: 2013-12-24
http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://insureyourcaronline.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.cheapestcarproviders.com/
FiO2WPwah2
Datums: 2013-12-25
http://unamedica.net http://www.carinsursite.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.bestautoinsur.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.slotschips.com
IIuOY8BIQE
Datums: 2013-12-27
http://www.bestautoinsur.net/ http://www.carinsurquote.com http://www.carinsursite.com http://insureyourcaronline.com http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.startsavingoninsurance.com
EalQwlO9AOn
Datums: 2013-12-29
http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.allhealthinsurers.net http://www.getyourquote.net/ http://www.topinsurancebrokers.net/
tHKrwbV0JqLa
Datums: 2013-12-30
http://www.medshouse.net http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.getyourquote.net/ http://www.locateautoinsur.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/
R6aD5qysxd
Datums: 2014-01-01
http://www.carinsurquote.com http://www.myedguide.com http://www.locateautoinsur.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.blackjackspace.net
hBaoMAwiT837
Datums: 2014-01-02
http://www.startsavingoninsurance.com http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.edproductsonline.com http://unamedica.net http://www.carinsurquote.com http://www.cheapestcarproviders.com/
F8wVfDDJSVp
Datums: 2014-01-03
http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.edproductsonline.com http://www.insureyourselfcheap.com http://www.findyourinsurer.com http://www.getyourquote.net/
DMZ9SW9m
Datums: 2014-01-04
http://www.findcreditcardonline.net http://www.pharmasonline.net http://www.locateautoinsur.com/ http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://unamedica.net http://www.quotesmanager.net/
WfTZPCj4
Datums: 2014-01-04
http://insureyourcaronline.com http://www.gettinginsurancequotes.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.myinsuronline.com http://www.blackjackspace.net http://www.insureyourselfcheap.com
krC66h21rSGn
Datums: 2014-01-06
http://www.quotesmanager.net/ http://www.getyourinsurancequote.net/ http://www.edmedicationguide.com http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.coverageservices.net http://www.myedguide.com

Atpakaļatstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHAVideo

   

FotoAptauja

Vai Latvijā jāievieš e-vēlēšanas?

Nav viedokļa

Apskatīt rezultātus
Twitter

Latvijas Zemnieku sa
20:54, Jan 15

Latvijas Zemnieku sa
22:04, Jan 14
Opozīcija prasa Kariņam skaidrot iespējamu izmeklēšanu saistībā ar vakcīnu pret Covid-19 iegādi @TVNET_zinas… https://t.co/YP3vuVukVF
Latvijas Zemnieku sa
16:23, Jan 14
Par tirdzniecības ierobežojumiem, vakcinēšanos, ģimenes ārstu kapacitāti, izmaiņām darba tirgū, viesmīlības nozares… https://t.co/XCESX1wfij

Latvijas zemnieku savienība novados


Video arhīvs apskatāms šeit