Armands Krauze: Par ģimenes lomas stiprināšanu

Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs Armands Krauze: "Mēs kā konservatīva partija vienmēr esam pastāvējuši uz to, ka jebkuras tautas pamats un fundaments ir stipras ģimenes. Pēdējo gadu laikā ģimenes jēdziens sabiedrībā, mediju telpā un diskusijās tiek interpretēts dažādi, tāpēc atbalstu nevalstisko organizāciju aktīvo rīcību, sagatavojot un iesniedzot tautas nobalsošanai grozījumus Satversmes 110.pantā, kas paredz "ģimenes lomas stiprināšanu Satversmē"- definējot ģimenes un vecāku jēdzienus, tā izskaužot interpretāciju varbūtību un tradicionālas ģimenes kā vērtības devalvēšanu."

---------------

Biedrībā "Asociācija Ģimene" iepriekš informēja, ka "Latvijas vīru biedrība" valdes priekšsēdētājs Andars Ignacs iesniedzis CVK likumprojektu, lai ierosinātu tautas nobalsošanu jeb referendumu "Par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē".

Satversmes 110.pantu ierosināts izteikt šādā redakcijā:

"110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību.

Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem."

Tagad par šiem grozījumiem viena gada laikā jāsavāc vienas desmitās daļas jeb aptuveni 155 000 vēlētāju paraksti. Ja šie paraksti tiks savākti, bet pēc tam Saeima šos grozījumus nepieņems bez saturiskām izmaiņām, tad šis Satversmes grozījumu projekts būs nododams tautas nobalsošanai.

Likumā ir paredzēti vairāki veidi vienas desmitās daļas jeb aptuveni 155 000 vēlētāju parakstu vākšanai. Parakstus var vākt arī elektroniski, izmantojot portālu "www.latvija.lv" vai citu tiešsaistes sistēmu, kuru iniciatīvas grupa izvēlas šim nolūkam.

Notariāli apstiprinātus parakstus var vākt dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie konsulārās amatpersonas, kura ir tiesīga veikt notariālās funkcijas.

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) parakstu vākšanai reģistrēja Satversmes 110.panta grozījumu projektu, ar kuru valsts pamatlikumā paredzēts definēt ģimenes jēdzienu.

Ja viena gada laikā tiktu savākti nepieciešamie vienas desmitās daļas jeb aptuveni 155 000 vēlētāju paraksti un pēc tam Saeima šos grozījumus pieņemtu bez saturiskām izmaiņām, tad referendums par tiem nebūtu nepieciešams. Ja šādā situācijā Saeima šos grozījumus nepieņemtu, tad par tiem būtu jārīko referendums.

-------

Parakstīties par CVK reģistrētām iniciatīvām vēlētāji var:

- elektroniski portālā www.latvija.lv

- klātienē, apliecinot parakstu dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vai pie zvērināta notāra

- ārvalstīs Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās pie konsulārajām amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt notariālās funkcijas

Latvijas Zemnieku savienības Varakļānu novada kand...
Ziedonis Caune: Satversmes tiesas spriedums par Oz...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter