Vietvara uzskata, ka Salacgrīvas novada iekļaušana Limbažu novadā faktiski likvidē Salacgrīvas novadu kā atsevišķu, patstāvīgu teritoriālu vienību ar savām pašnoteikšanās tiesībām un pārvaldi, būtiski samazinot Salacgrīvas novada iedzīvotāju tiesības regulēt savu dzīvi un saglabāt savu lokālo identitāti. Turklāt, pieņemot likumu, esot ignorēts Salacgrīvas novada iedzīvotāju viedoklis, kas pausts 2019.gada nogalē veiktajā iedzīvotāju aptaujā, kurā 94,29% dalībnieku neatbalstīja Salacgrīvas novada iespējamo apvienošanu ar Limbažu novadu.

Domnieki arī uzskata, ka nav veiktas konsultācijas ar iedzīvotājiem, paredzamās reformas izskaidrošana, iedzīvotāju viedokļu uzklausīšana, kā arī nav sniegts pamatojums un argumenti iedzīvotāju viedokļa noraidīšanai. Lēmumā par vēršanos Satversmes tiesā dome arī norāda, ka, izstrādājot likuma projektu, nav ņemti vērā Salacgrīvas novada iedzīvotāju ikdienas paradumi un racionālas teritorijas plānošanas pamatprincipi, novada ģeogrāfiskais novietojums un ar to saistītās īpatnības.

"Salacgrīvas novada pievienošana Limbažu novadam pasliktinās Salacgrīvas novada iedzīvotāju situāciju, negarantējot samaksāto nodokļu atgriešanu to maksātājiem," uzskata dome.

Turklāt, pieņemot administratīvi teritoriālās reformas likumu, ir pārkāpta Eiropas Vietējo pašvaldību harta un Latvijas Satversme, uzskata Salacgrīvas novada dome, norādot arī uz labas likumdošanas principa pārkāpšanu.

TVNET jau vēstīja, ka arī Kandavas novada pašvaldība Satversmes tiesā centīsies panākt novada saglabāšanu. Satversmes tiesā vērsīsies arī Limbažu novada dome, kas apstrīdēs Skultes pagasta atdalīšanu no Limbažu novada. Ikšķiles novada dome vērsīsies Satversmes tiesā, iebilstot pret tā iekļaušanu Ogres novadā, bet Salas novads iebilst pret pievienošanu Jēkabpilij.

Informācijas avots: TVNET Šeit