2021.gada pašvaldību vēlēšanās Latvijas Zemnieku savienība piesaka sevi Balvu novadā

Šī gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanās Latvijas Zemnieku savienības (LZS) apvienotais Balvu novada saraksts, kurš ietver līdzšinējos Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus, sevi piesaka ar zinošu, kompetentu un uz rezultātu vērstu komandu.

Administratīvi teritoriālā reforma ir ieviesusi būtiskas izmaiņas ne tikai Latvijas kartē, bet arī vietējo iedzīvotāju un teritoriju attīstības nākotnes aspektā. Mums svarīgs ir katrs iedzīvotājs, gan pilsētā, gan laukos. Tāpēc mūsu izveidotajai komandai galvenais uzstādījums ir vienoti strādāt, lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju infrastruktūras, vides un pakalpojumu pieejamības jautājumu sakārtošanu, kas īpaši nozīmīgs ir jaunās novadu reformas kontekstā. Mums kā komandai ir svarīgi, lai ikviens, kas te dzīvo nevēlas aizbraukt, un kas ir aizdevies prom - saprot, ka nav labākās un skaistākas zemes dzīvošanai, kā Latvija un Balvu novads.

Aigars Pušpurs, Balvu novada LZS kandidāts: "Mana līdzšinējā darba pieredze un dzīves stils ir bijis dziļi saistīts ar komandas darbu. Latvijas Zemnieku savienība pašvaldību vēlēšanām jaunveidojamajā Balvu novadā ir izveidojusi plaši pārstāvētu dažādu jomu profesionāļu komandu. Esmu apņēmības pilns šādas komandas sastāvā turpināt iesāktos darbus un īstenot jaunas idejas jaunveidojamā Balvu novada attīstības un iedzīvotāju labklājības labā."

Sandra Kapteine, Rugāju novada LZS kandidāte: "Mana pieredze politikā ir 12 gadi, no tiem 10 gadi pašvaldības vadībā.Esmu apņēmības pilna unir vēlme strādāt komandā, lai varētuuzkrāto pieredzi ieguldīt sabiedrības labā, jaunizveidojamamajā Balvu novadā. Par svarīgāko uzdevumu un izpildāmiem mērķiem, kas varētu būt sasniedzamikopīga darba rezultātā, vēlētos redzēt, lai ikviens novada iedzīvotājs justos lepns, gandarīts un piederīgs Balvu novadam. Ievēlēšanas gadījumā, būsim atbildīgi par procesiem un lēmumiem pašvaldības darbībā, pakalpojumu nodrošināšanā, lai iedzīvotāji izvēlētos palikt un dzīvot šeit –Balvu novadā."

Sarmīte Tabore, Baltinavas novada LZS kandidāte: "Mana pārliecībair -iedzīvotājiem nesolīt neiespējamo, bet, ja ir apsolīts, paveikt iecerēto, atzīt savas kļūdas un labot, ieklausīties oponentos un konstruktīvās sarunās atrast kompromisus un risināt problēmas, uzņemties atbildību par saviem lēmumiem. Lai paveiktu iecerētos darbus un izpildītu dotos solījumus, nepieciešams domubiedru atbalsts. Strādājot komandā var paveikt lielus darbus, virzītus uz novada attīstību un iedzīvotāju labklājību."

Ināra Sokirka, Viļakas novada LZS kandidāte: "Daudz gadus man ir gods pārstāvēt Latvijas lielāko un vecāko partiju – Latvijas Zemnieku savienību, kopš 2013. gada strādājot arī kā Viļakas novada domes deputātei. Mans galvenais darbs ir izglītības joma: gan kā lauku skolas direktore, gan kā Izglītības kvalitātes valsts dienesta eksperte. Mana pārliecība pāri visam - galvenais un vissvarīgākais ir CILVĒKS! Vesels, izglītots, sociāli nodrošināts, aizsargāts, pārliecināts par savu un savu mazbērnu nākotni. Cilvēks, kā galvenais resurss ilgtspējīgai Balvu novada, Latgales un valsts izaugsmei, un attīstībai. Šobrīd, savu turpmāko politisko darbību plānoju kopā ar topošā Balvu novada vadības komandu, kuras sastāvu vērtēju kā spēcīgu, profesionālu, atbildīgu un izglītotu. Lepojos, ka man ir iespēja strādāt ar cilvēkiem, kuri ar savu darbu jau daudzus gadus ir pierādījuši prasmi strādāt mērķtiecīgi, veiksmīgi, pārliecinoši un visos līmeņos sabalansēti. Balvu novada nākotni veidos mūsu visu kopīgs darbs!"

--------------------------------------------------

Papildus informācijai: Aigars Pušpurs, Latvijas Zemnieku savienības Balvu nodaļas vadītājs: 22008702

DeFacto: Pašvaldību vēlēšanas – tests arī nacionāl...
Didzis Zemmers: Skultes atdalīšana no Limbažiem ne...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://lzs.lv/

LZS © 1990-2021

Spied Enter